Japonský regulátor schválil plán vyřazení jaderné elektrárny Ikata 2 z provozu