Japonský regulátor schválil plán vyřazení jaderné elektrárny Ikata 2 z provozu

DomůJaderné elektrárnyJaponský regulátor schválil plán vyřazení jaderné elektrárny Ikata 2 z provozu

Japonský jaderný dozor dnes schválil program decommissioningu pro druhý blok jaderné elektrárny Ikata společnosti Shikoku Electric Power Company v prefektuře Ehime. Kompletní dokončení vyřazení reaktorového bloku z provozu je předpokládáno do roku 2059.

Vysoké náklady na splnění bezpečnostních požadavků

Ikata 2 je tlakovodní reaktor s instalovaným elektrickým výkonem 538 MW, který byl spuštěn v březnu 1988. V lednu 2012 byl blok odstaven do plánované odstávky. Shikoku následně v březnu 2018 oznámila, že již neplánuje reaktor opětovně spustit. Společnost uvedla, že rozsah nutných úprav a náklady spojené s modernizací 40 let starého bloku, které vyžadují aktualizované japonské bezpečnostní standardy, nečiní znovuspuštění elektrárny ekonomickým.

Vývoj elektroenergetického mixu v Japonsku do roku 2017. Zdroj:

Provozovatel elektrárny předložil národnímu regulátorovi program trvalého vyřazení elektrárny z provozu 10. října 2018. Shikoku také předložila žádost o decommissioning prefektuře Ehime a obci Ikata, dle dohod s těmito místními orgány o jaderné bezpečnosti.

Po přezkoumání, které zahrnovalo celkem sedm veřejných projednání, zveřejnil národní regulátor ve středu souhlas s plánem trvalého vyřazení bloku Ikata 2 z provozu.

Čtyři fáze trvající dohromady 40 let

Podle předloženého plánu zabere celý proces vyřazení elektrárny z provozu přibližně 40 let a bude rozdělen do čtyř fází. První fáze potrvá přibližně 10 let a bude zahrnovat přípravu reaktoru k rozebrání (včetně vyvezení jaderného paliva a vyhodnocení radiační situace).

Druhá fáze by měla trvat asi 15 let a zaměří se na demontáž pomocných zařízení reaktoru a dalších hlavních zařízení. Třetí fáze je plánována na 8 let, během kterých dojde k demontáži samotné reaktorové nádoby. V poslední, čtvrté fázi proběhne demolice všech ostatních přidružených budov a příprava plochy pro další možné využití.

Jaderná elektrárna Ikata; Zdroj: Shikoku

Během první fáze bude z bloku vyvezeno veškeré jaderné palivo. Celkem půjde o 316 použitých palivových souborů určených k přepracování a 102 čerstvých palivových souborů, které budou vráceny jejich výrobci.

První blok JE Ikata byl odstaven v roce 2011

Společnost Shikoku se v březnu 2016 rozhodla odstavit první blok JE Ikata, tlakovodní reaktor s elektrickým výkonem 538 MW, který zahájil komerční provoz v září 1977. Tento blok původně zahájil plánovanou odstávku v září 2011. Dle vyjádření společnosti Shikoku by nutná investice s cílem dalšího provozu za původně plánovanou 40 letou životnost bloku přesáhla 1,5 miliardy dolarů.

Národní regulátor vyhověl požadavku provozovatele reaktorový blok Ikata 1 trvale odstavit v červnu 2017. Schválený plán decommissioningu prvního bloku počítá rovněž se čtyřmi fázemi trvajícími souhrnně 40 let.

Stav japonské jaderné flotily (k listopadu 2018). Zdroj: EIA

Zdroj úvodní fotografie: Newsliner