Kanada a USA vybraly první modulární reaktor pro společné testování

DomůJaderné elektrárnyKanada a USA vybraly první modulární reaktor pro společné testování

Jaderné úřady USA a Kanady vybraly první projekt malého modulárního reaktoru (SMR) pro společné technické posouzení. Jedná se o pokračování spolupráce po nedávném podpisu memoranda, ve kterém se úřady zavázaly ke společnému postupu. Díky tomu by mělo být jednodušší vzájemně schvalovat technologie mezi oběma státy. Prvním projektem, který byl vybrán pro posuzování, je Integral Molten Salt Reactor (IMSR) od společnosti Terrestrial Energy.

Jaderní regulátoři USA a Kanady navazují na memorandum o spolupráci, které bylo podepsáno v srpnu letošního roku. Kanadskou stranu reprezentoval Nuclear Safety Commission (CNSC) a USA Nuclear Regulatory Commission (NRC).

Tyto úřady nyní vybraly první projekt ke společnému technickému posouzení (joint technical review). Společné technické hodnocení má za cíl zlepšit efektivitu regulačních řízení při současném dodržení bezpečnostních závazků požadovaných v obou zemích.

Jako první byl do společného mezinárodního hodnocení zařazen projekt malého modulárního reaktoru (SMR) s názvem IMSR od společnosti Terrestrial Energy. Projekt byl vybrán z důvodu pokročilé fáze vývoje a rovněž pro svou progresivní technologii, využívající technologii roztavených solí (MSR).

Terrestrial Energy IMSR – Modular reactor. Zdroj: Terrestrial Energy

SMR od Terrestrial Energy

Reaktor IMSR od společnosti Terrestrial Energy patří do kategorie reaktorů IV generace. Využívá technologii roztavených solí (MSR), které jsou využity k chlazení jádra. Elektrický výkon jednoho modulu (elektrárny) je 195 MWe.

„Těšíme se na účast ve společném posuzování pokročilé reaktorové technologie IMSR úřady NCSC a NRC a na podpoření cílů stanovených úřady v srpnovém memorandu o spolupráci,“ uvedl Simon Irish, výkonný ředitel Terrestrial Energy.

Návrh reaktoru je v současnosti prověřován úřady v Kanadě i USA. V Kanadě je v současnosti ve druhé fázi posuzování (Vendor Design Review) a jde o jediný reaktor 4. generace v této fázi. V USA rovněž probíhá proces hodnocení, který je nezbytné absolvovat před udělením licence k provozu reaktoru. Ze strany amerického ministerstva energetiky (DOE) získal projekt financování, které má pokrýt část nákladů na aktivity spojené s licencováním.