Maďarský projekt jaderné elektrárny Pakš II získal stavební povolení

DomůJaderné elektrárnyMaďarský projekt jaderné elektrárny Pakš II získal stavební povolení

Maďarský regulační úřad pro energetiku a veřejné služby (MEKH) udělil společnosti Atomerőmű Zrt povolení k výstavbě dvou reaktorů VVER-1200 v areálu současné Jaderné elektrárny Pakš. Stavební licence pro projekt Pakš II je vyžadována ze strany maďarského jaderného dozoru (HAEA) před samotným zahájením výstavby.

Pakš nyní čeká na vyjádření jaderného dozoru

Po přezkoumání předložených dokumentů a ověření souladu projektu s příslušnými právními předpisy MEKH oznámilo dne 20. listopadu své rozhodnutí vydat stavební povolení pro elektrárnu Pakš II. MEKH uvedlo, že při svém rozhodování zohlednilo potřebu zabezpečení dodávek do elektrické sítě. Poznamenalo také, že posuzování bezpečnosti využité jaderné technologie má na starosti HAEA.

Maďarsko získává okolo 50 % elektřiny z jádra i díky modernizaci čtyř bloků VVER440 v jaderné elektrárně Paks. Na obrázku jsou nové turbíny (zdroj Alstom).
Maďarsko získává okolo 50 % elektřiny z jádra i díky modernizaci čtyř bloků VVER440 v jaderné elektrárně Paks. Na obrázku jsou nové turbíny (zdroj Alstom).

Dosud poslední povolení pro výstavbu nové elektrárny s instalovaným výkonem vyšším než 50 MWe bylo regulátorem uděleno v roce 2007.

Společnost Pakš II Limited předložila maďarskému jadernému dozoru žádost o zahájení výstavby dvou jaderných bloků v rámci projektu Pakš II dne 30. června tohoto roku. HAEA má od podání žádosti 12 měsíců na posouzení projektu a vydání rozhodnutí. V případě potřeby může být tato lhůta prodloužena o další 3 měsíce.

Běloruská elektrárna Astravec (VVER-1200) od společnosti Rosatom; Zdroj: Rosatom

Půjčka 10 miliard eur pokryje 80 % nákladů na projekt

Stávající jaderná elektrárna Pakš se nachází 100 km jižně od hlavního města Budapešť a skládá se ze čtyř ruských tlakovodních reaktorů VVER-440, které zahájily svůj provoz mezi lety 1982–1987, tedy podobně jako česká Jaderná elektrárna Dukovany (1985-1987).

Rusko s Maďarskem podepsalo mezivládní dohodu na počátku roku 2014. V této dohodě se ruské podniky a jejich mezinárodní subdodavatelé zavázali vybudovat poblíž současných bloků dva tlakovodní reaktory VVER-1200 a ruská strana se dále zavázala k tomu, že poskytne Maďarsku státní půjčku až do výše 10 miliard eur (asi 262 miliard korun) na financování 80 % projektu Pakš II.

V roce 2014 vydal maďarský jaderný dozor prováděcí a hodnotící licenci designu a v roce 2017 udělil souhlas s umístěním stavby.

V současnosti jsou v lokalitě Paks v provozu 4 bloky VVER-440. Zdroj: Wikimedia Commons

Přípravné stavební práce začnou pravděpodobně začátkem roku 2021

Zemní práce na projektu Pakš II mohou být zahájeny již začátkem roku 2021 po obdržení licence pro předpřípravu staveniště.

Očekává se, že projekční společnost získá povolení na stavbu hlavní budovy v září 2021 a poté mohou začít veškeré stavební práce.

Zdroj úvodní fotografie (vizualizace JE Pakš II): Pakš II Ltd.

Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Naše služby a inzerce
Zobrazit
Web podporují