Pozitivní signály z Mezinárodního energetického fóra ve sněmovně

DomůJaderné elektrárnyPozitivní signály z Mezinárodního energetického fóra ve sněmovně
Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.

Mezinárodní energetické fórum, které proběhlo v Poslanecké sněmovně, bylo zaměřeno na jadernou energetiku. Vystoupili na něm premiér Andrej Babiš, ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a několik klíčových osob, které budou určovat uskutečnění výstavby nových jaderných zdrojů. Jednání obsahovalo podle mě řadu pozitivních aspektů.

Mezinárodní energetické fórum proběhlo 21. února 2019 v Poslanecké sněmovně a zaměřeno bylo hlavně na výstavbu nových jaderných zdrojů. Obsazeno bylo opravdu reprezentativně. Na úvod vystoupili kromě představitelů organizující sněmovny premiér Andrej Babiš a ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Velmi vypovídající byla vystoupení Jaroslava Míla, Dany Drábové a Daniela Beneše. Připomeňme, že Jaroslav Míl je poměrně čerstvý pověřenec pro výstavbu nových jaderných zdrojů, Dana Drábová předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Daniel Beneš ředitelem firmy ČEZ.

Doporučuji opravdu každému, kdo se o energetiku zajímá, si celou konferenci poslechnout (možno třeba zde). Poprvé od zrušení temelínského tendru byla přednesena jasnější a ucelenější vize postupu při výstavbě nových jaderných zdrojů v České republice. Osobně považuji za velmi důležitý a pro mě povzbudivý velice seriózní přístup všech řečníků. Co konkrétně se vyjasnilo a co považuji za klíčové pozitivní prvky?

Jak je jasné z vystoupení Andreje Babiše, prioritou se stala výstavba v Dukovanech. Důvod je poměrně jasný. Zrušení tendru, které nejen premiér považuje za chybu, posunulo případné dokončení stavby nebezpečně blízko konci životnosti současných dukovanských bloků. Příprava v Temelíně bude pokračovat. Jde nejen o záložní řešení, ale naše státní energetická koncepce předpokládá postavení většího počtu jaderných reaktorů. Je třeba nahradit nejen dosluhující jaderný výkon, ale také odstavované elektrárny uhelné.
Velice důležité je, že političtí představitelé zdůrazňovali nutnost postavit rozhodnutí o způsobu výstavby na co nejširší podpoře a shodě vládních i opozičních stran, různých sdružení a odborníků. To je přesně nutnost, kterou jsem zde mnohokrát zdůrazňoval. Je totiž důležité stavbu zahájit, ale mnohem důležitější je ji úspěšně dokončit. K tomu je dlouhodobá a široká podpora a shoda všech zainteresovaných subjektů klíčová.

Jaderná elektrárna Dukovany s vyrovnávací nádrží Mohelno (zdroj ČEZ).

Investorem výstavby bude společnost ČEZ prostřednictvím dceřiné společnosti Dukovany 2. ČEZ uzavře se státem smlouvu o rozdělení rizik. Na základě této smlouvy ponese ČEZ rizika způsobená špatným řízením projektu, chybami v přípravě či organizaci. Stát na sebe vezme rizika související s výkonem státní správy, regulací a politickými rozhodnutími. V průběhu projektu bude možnost jej za definovaných podmínek převést z firmy ČEZ na stát. Tato smlouva by měla zajistit nízkou míru rizika a levnou cenu peněz pro tuto investici. Půjde tak o strategickou stavbu zajišťující bezpečnou a levnou elektřinu pro české obyvatelstvo a průmysl. Z tohoto hlediska pak cena elektřiny z ní bude blíže plánované u projektu maďarské elektrárny Pakš II než u Hinkley Point C.

Důležitý je rozvážný přístup a deklarace, že se bude postupovat tak, aby byl projekt ve všech fázích co nejpečlivěji připraven, bez riskantního předbíhání kroků a s realisticky podloženými termíny. Základní etapy byly popsány ve velmi seriózním vystoupení Jaroslava Míla. Smlouvu mezi státem a firmou ČEZ by rád dohodl do května tohoto roku. Projekt pak bude postupovat po etapách. Během první by mělo být vydáno územní rozhodnutí a povolení o umístění jaderného zdroje od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Už v letech 2020 až 2021 by mělo být vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Do roku 2024 by se měly vyhodnotit nabídky a doporučit vítěz tendru. V další etapě do roku 2029 by měla být podepsána smlouva s dodavatelem a vydáno stavební povolení. Po dokončení příprav na stavbu by měl nastat její rozjezd v roce 2030.

Nutnou podmínkou je i vyrovnaná dohoda s Evropskou unií a také minoritními akcionáři a schválení postupu financování těmito subjekty. Je sice jasné, že klíčové by mělo být naplnění potřeb české společnosti, občanů a průmyslu, přesto by však měly být respektovány oprávněné zájmy minoritních akcionářů. Problémem může být, že někteří z nich jsou spekulativního charakteru a nesledují příliš zájem dlouhodobé perspektivy a rozvoje energetické firmy. Stejně tak je třeba naplnit pravidla Evropské unie.

Velmi přínosné bylo zdůraznění role jaderného dozoru excelentním vystoupením Dany Drábové. Nezávislost a úroveň jaderné bezpečnosti v Česku má i ve světě velmi dobrou pověst. Je potřeba, aby si své kvality udržela i v budoucnu. S růstem úkolů bude třeba posílit i zázemí tohoto úřadu a je dobře, že si to stát jasně uvědomuje.

Samotná konference byla sice o jádru, ale většina řečníků zdůrazňovala, že klíčová je celková koncepce energetiky a harmonický mix. V tomto směru je tak nutné vyřešit i podporu a zapojení obnovitelných zdrojů, které v něm mají nezastupitelnou úlohu. Je dobře, že si klíčoví hráči uvědomují, že nás určitě nespasí jeden zdroj, ale je potřeba zajistit harmonický mix energetických zdrojů odpovídající našim geografickým i dalším podmínkám.

Zároveň řečníci zdůrazňovali, že první bloky budou náhradou dosluhujících Dukovan, ale je třeba počítat i s dalšími, které postupně vystřídají část odstavovaných uhelných elektráren. První stavěné bloky budou s největší pravděpodobností velké bloky III+, ovšem další by mohly být i malé modulární reaktory, které by se daly využít nejen pro výrobu elektřiny, ale i v teplárenství. Na začátku třicátých let už by měly být k dispozici.

Je pravdou, že zatím jde o slovní deklarace a teprve následující měsíce ukáží, jak se bude deklarované realizovat. Zatím nebylo pochopitelně možné říci, jak bude přesně vypadat smlouva mezi státem a firmou ČEZ, podoba výběrového řízení, model reaktoru i cena elektřiny z něj, ke které se dospěje. Pan Daniel Beneš i Jaroslav Mill explicitně mluví o tom, že model bude zaměřen na naplnění strategických potřeb státu. Způsobem financování se cena z Hinkley Point C, která je okolo 100 EUR/MWh, sníží o 50 EUR/MWh na cenu Pakš, která je 50 EUR/MWh. Podrobněji jsem vliv vybraného modelu na cenu elektřiny ze zdroje popsal v tomto článku.

Odpoledne se na fóru představily jednotliví potenciální dodavatelé, kteří představily své nabídky. Byly to ruský Rosatom (Rusko), CGN (Čína), EDF a Framatom (Francie), Atmea (Francie a Japonsko), Westinghouse (USA a Kanada) a KEPCO (Jižní Korea). Podrobněji jsou jednotlivé reaktory popsány třeba v tomto článku (zde a zde).

Teprve budoucnost ukáže, jak konkrétně politická reprezentace i manažeři vyslovené plány realizují, zda se výstavba rozběhne a jak bude provedena. Alespoň podle mého názoru by Mezinárodní energetické fórum, které proběhlo v Poslanecké sněmovně, mohlo být zařazeno nejméně mezi pozitivní signály ve správném směru.