Rosatom vstupuje do další fáze vývoje speciálního odolného jaderného paliva