V třetím bloku jaderné elektrárny Balakovo v Rusko začalo v tomto týdnu testování nového druhu přepracovaného použitého jaderného paliva. To nese označení Remix.

Během plánované výměny paliva na třetím bloku jaderné elektrárny Balakovo, která je plánována až do 9. srpna, bylo do reaktoru založeno i několik kazet obsahujících zkušební palivo Remix. Palivo by mělo zůstat v reaktoru po dobu 3 let, po nichž dojde k následné analýze a zhodnocení nového paliva.

Palivo Remix se vyrábí z uranu a plutonia z přepracovaného vyhořelého paliva, ke kterým se dále přidává nízko obohacený uran (obsah U235 je do 17 %), ten tvoří zhruba 20 % výsledné směsi. Ta tedy obsahuje zhruba 1 % plutonia a 4 % U235.

Recyklaci je možné opakovat čtyřikrát

Výhodou nového paliva je možnost jeho opětovné recyklace. Při tomto procesu je vitrifikována malá část paliva, kterou není možné přepracovat a je tak nutné jej v budoucnu uskladnit v trvalém uložišti vyhořelého jaderného paliva. Zbytek je poté po přidání nízko obohaceného uranu znovu přepracován. Dle tiskové zprávy Rosenergoatom, provozovatele elektrárny, je možné recyklaci opakovat až 4krát.

Společně s běžným palivem byly do reaktoru založeny i tři palivové kazety, které kromě standardního paliva obsahovaly i šest prutů s palivem Remix. Takovéto množství je dostačující k zjištění vlastností návrhu nového typu paliva ze zkušebního provozu, popsal pilotní projekt Alexandr Ermolaev, vedoucí jaderné bezpečnosti elektrárny Balakovo.

Vývoj paliva Remix je důležitou součástí státní jaderné koncepce, která si klade za cíl zlepšit využití přepracovaného uranu a plutonia. V ideálním případě by tak mělo dojít k uzavření palivového cyklu, a tím ke snížení množství vyhořelého jaderného paliva v Rusku.

Zdroj úvodní fotografie: Alexander Seetenky, CPI BalNpp

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *