UK: Podmínkou rozvoje jaderné energetiky je snížení nákladů

DomůJaderné elektrárnyUK: Podmínkou rozvoje jaderné energetiky je snížení nákladů

Britská Asociace jaderného průmyslu uvítala závěry studie britské organizace Energy System Catapult (ESC), která byla zveřejněna v minulém týdnu. Podle studie by optimální variantou bylo vybudování dalších 10 GWe výkonu v nových jaderných zdrojích. Pro naplnění dlouhodobého potenciálu jaderné energie je ale zapotřebí výrazného poklesu nákladů.

Cílem nezávislé organizace ESC je urychlit transformaci britské energetiky a zajistit, aby britské společnosti a odběratelé využili příležitostí, které přináší rozvoj čistých technologií. Cílem nově zveřejněné studie je analýza potenciálních rolí a příspěvků jaderné energetiky v rámci různých cest k dekarbonizaci britské ekonomiky.

Podle studie by jaderná energie mohla potenciálně být důležitou součástí čistého energetického systému. Pokles nákladů je ale důležitou podmínkou pro naplnění této role. Podle studie by při absenci věrohodných plánů pro snižování jaderných nákladů bylo stále možné dosáhnout uhlíkové neutrality. Cílit na takovéto systémy je ale riskantní, neboť podle studie u nich hrozí nedosažení uhlíkové neutrality a tyto systémy mohou být rovněž velmi nákladné. Nejaderné scénáře by podle ESC mohly vyžadovat významné využití bioenergie a půdy, jakož i velké množství obnovitelné energie.

Klíčovým zdrojem pro dekarbonizaci energetik je podle ESC větrná energie. Rovněž existují důležité potenciální role pro jaderné technologie, a technologie CCS.

Zdroj tepla pro dálkové vytápění

Jaderná energie v kombinaci s nízkouhlíkovými tepelnými elektrárnami by podle studie mohla být vhodným zdrojem tepla při realizaci dálkového vytápění za účelem dekarbonizace vytápění a přípravy teplé vody. Podle ESC by zvláště v této oblasti mohly být využívány malé modulární reaktory s lehkou vodou (LWSMR). Jaderné elektrárny by podle studie mohly být ekonomicky efektivním zdrojem vodíku s nízkou uhlíkovou stopou.

Návrh studie – dalších 10 GW v nových jaderných zdrojích a podpora LWSMR

Podle studie by optimální rozsah nově budovaných jaderných zdrojů byl lépe odhadnut do konce roku 2030, podle studie není „kde začít, ale kde skončit“. Za optimální studie označuje program, který by dosáhl navýšení celkového instalovaného výkonu o dalších 10 GWe v nových reaktorech generace III+. Realizace projektu Hincley Point C přitom již byla do tohoto scénáře započítána.

Studie využívá Prostředí pro modelování energetických systémů (ESME), které je rovněž využíváno Výborem pro změnu klimatu, průmyslem, akademickou sférou a vládou Spojeného království. Podle ESC je ESME nezávislé na zájmech odvětví a identifikuje nákladově optimalizované cesty dekarbonizace v celé ekonomice.

Zdroj úvodního obrázku: Hinkley Point C media team