Domů
Názory
Konečně se alespoň v Číně budují jaderné reaktory bez zpoždění
Elektrárna Tchaj-šan má nyní v provozu dva bloky EPR (zdroj CGN).

Konečně se alespoň v Číně budují jaderné reaktory bez zpoždění

Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.

V Číně zahájili testy za studena prvního referenčního bloku HPR1000 (Hualong One). Budování tohoto reaktoru probíhá v předstihu před plánem a i u ostatních bloků tohoto typu jde zatím výstavba velmi dobře. Zdá se, že by se HPR1000 mohl stát vlajkovou lodí Číny v oblasti reaktorů III. generace.

Pokročilý tlakovodní reaktor je vyústěním cesty k jednotné čínské koncepci. Primární chlazení zajišťují tři chladící smyčky s hlavními cirkulačními čerpadly a parogenerátory. Aktivní zónu tvoří 177 palivových souborů, odstávky pro výměnu paliva jsou v intervalu 18 až 24 měsíců. Tepelný výkon je okolo 3100 MWt, hrubý elektrický okolo 1160 MWe a čistý pak 1090 MWe. Účinnost je tak zhruba 36 %. Reaktor s dvojitým kontejnmentem, důrazem na pasivní prvky a předpokládanou životností překračující 60 let splňuje všechny nároky na zařízení III+ generace.

Jde o národní projekt sjednocující koncepce dvou hlavních čínských firem CGN (China General Nuclear Power Corporation) a CNNC (China National Nuclear Corporation). Výsledný blok HPR1000 (CGN) a Hualong One (CNNC) se mírně liší. Firma CGN buduje dvojici své varianty tohoto bloku jako Fang-čcheng-kang (Fangchenggang) 3 a 4. Ty mají být také referenčními bloky pro elektrárnu Bradwell B. Fang-čcheng-kang 3 se začal budovat v prosinci 2015. Firma CNNC využila svou variantu pro konstrukci bloků Fu-čching (Fuqing) 5 a 6. Výstavba prvního z nich byla zahájena v květnu 2015.

Schéma reaktoru Hualong One: 1 – kontejnment, 2 – reaktorová budova, 3 – reaktor, 4 – parogenerátory, 5 – cirkulační čerpadla, 6 – Kontrolovaná budova, 7 - Jaderná pomocná budova, 8 – Sklad paliva, 9 – Strojovna s turbínou, 10 – turbína (zdroj GNS).
Schéma reaktoru Hualong One: 1 – kontejnment, 2 – reaktorová budova, 3 – reaktor, 4 – parogenerátory, 5 – cirkulační čerpadla, 6 – Kontrolovaná budova, 7 – Jaderná pomocná budova, 8 – Sklad paliva, 9 – Strojovna s turbínou, 10 – turbína (zdroj GNS).

Původní úvahy z roku 2016 byly, že se palivo do reaktoru Fu-čching 5 zaveze v lednu 2020. Ovšem současný předstih budování slibuje, že by to mohlo být už v tomto roce. Testy za studena totiž začaly o 50 dní dříve, než se plánovalo. To by znamenalo dokončení reaktoru za 4,5 roku. Pokud se bude stejně úspěšně vyvíjet situace na bloku Fu-čching 6, a zatím to tak vypadá, bude to pro první referenční bloky reaktoru III. generace docela výjimečná situace.

Firma CGN měla s výstavbou bloků Fang-čcheng-kang 3 a 4 na počátku problémy a zdržení při betonáži. Ta byla totiž zadána firmě, která je v dané oblasti nováčkem. Toto zdržení se sice postupně zkracuje, ale pořád ještě reprezentuje zhruba půl roku. Na druhé straně však Čína, která plánuje zintenzivnit budování jaderných zdrojů doma i v zahraničí, potřebuje zapojit do tohoto odvětví nové kapacity. Bude zajímavé sledovat, jak rychle po blocích Fu-čching se spustí ty v Fang-čcheng-kang. V každém případě však i ony pravděpodobně budou mít dobu výstavby blízkou pěti letům. Pokud se taková délka stavby bude dosahovat standardně, je to přesně to, co by měly reaktory III. generace přinést.

Že by taková rychlost měla být dosažitelná i v zahraničí, ukazuje průběh výstavby dvou reaktorů typu Hualong One v pákistánské elektrárně Karáčí. Tam probíhá stavba bloků 2 a 3 této elektrárny velmi dobře, u druhého bloku začala v srpnu 2015 a třetího v květnu 2016. U spouštění prvních bloků v zahraničí se dá čekat větší časová náročnost. Pokud by se podařilo druhý blok dokončit už v příštím roce, byl by to velmi velký úspěch. Stavba dalšího reaktoru Hualong One se v Pákistánu připravuje v elektrárně Chašma (Chashma).

V samotné Číně se připravuje zahájení budování reaktorů HPR1000 (Hualong One) na několika místech. Již v tomto roce nebo na přelomu let 2019 a 2020 by měla být zahájena betonáž hned čtyř nových bloků. Jedná se o Čang-čou (Zhangzhou) 1, Čchang-ťiang (Changjiang) 3 a 4, které bude budovat CNNC, i Huizhou/Taipigling 1 realizovaný firmou CGN. V plánu a přípravě je pak řada bloků tohoto typu, například Fang-čcheng-kang 5 a 6, Čang-čou 2,3 a 4 i Nindge (Ning-te) 5 a 6. Po úspěšném dokončení referenčních bloků by se zahajování výstavby nových mohlo zrychlit.

Stavba bloků Fu-čching 5 a 6 (zdroj Fuqing Nuclear Power Plant/CNNC).
Stavba bloků Fu-čching 5 a 6 (zdroj Fuqing Nuclear Power Plant/CNNC).

Důležitým krokem k expanzi Číny do Evropy je nedávné spuštění druhého reaktoru EPR v elektrárně Tchaj-šan (Thaishan). Štěpná řetězová reakce se zde rozběhla 28. května 2019. Dva bloky EPR zde byly dokončeny ve spolupráci francouzské firmy EDF a čínské CGN. Jsou to první dva reaktory tohoto typu, které se dostaly do provozu. Doplňme, že dva další dokončované bloky by se mohly rozběhnout do konce roku nebo na přelomu let 2019 a 2020. Palivo do aktivní zóny reaktoru Olkiluoto 3 by mělo být umístěno v červnu, pokud se podaří instalovat včas asfaltové tlumiče vibrací. V říjnu 2019 by mohl začít vyrábět elektřinu, ale spíše to bude až na rozhraní let 2019 a 2020. Do bloku Flamanville by mohlo být zavezeno palivo do konce roku 2019.

Spolupráce firem EDF a CGN realizuje i další dvojici bloků EPR v elektrárně Hinkley Point C. Po dokončení projektu v Číně se bude možné soustředit na projekty ve Velké Británii. Zde by tyto firmy chtěly ještě realizovat dva bloky EPR v elektrárně Sizewell C a také dva bloky Hualong One v elektrárně Bradwell B. Na přípravě obou těchto projektů se intenzivně pracuje a jejich úspěšná realizace by mohla otevřít cestu reaktoru Hualong One na evropský energetický trh.

Licenční řízení ve Velké Británii se na konci roku 2018 posunulo z druhé fáze do třetí. V první fázi a druhé fázi byly posuzovány základní bezpečnostní vlastnosti a dopady na životní prostředí. Nebyly nalezeny žádné problémy v těchto oblastech. Návrh tak postoupil do třetí fáze generického hodnocení konstrukce (GDA). Ve třetí fázi hodnocení bude návrh posuzován pečlivěji a opět se bude moci k jednotlivým krokům hodnocení vyjádřit veřejnost. Dokončení celého řízení GDA se předpokládá v roce 2021. Pracuje se také na licenci EUR (European Utility Requirements) pro tento reaktor.

Hualong One v překladu znamená Čínský drak 1. Zdá se, že nový čínský reaktor má název případný a mohl by se v čínském i světovém kontextu stát rychlým drakem, který pomůže rozběhnout renesanci jaderné energetiky. Čína je jedním z největších emitentů oxidu uhličitého. Úspěch Čínského draka 1 v Číně i v dalších intenzivně se rozvíjejících zemích by mohl být spolu s rozvojem dalších nízkoemisních zdrojů klíčem k razantnímu snižování využívání fosilních zdrojů. A také k celkovému zlepšení ekologické situace, dostupnosti elektřiny i životní úrovně v nich.


Poznámka: Nedávno jsme měli s Honzou Horáčkem z Ústavu fyziky plazmatu povídání o budoucnosti využití jaderné energie v Science Café. Nejdříve Honza o fúzi a pak já o štěpných reaktorech. Záznam je zde: https://slideslive.com/38916074/co-prinese-nova-era-jaderne-energie .

Psáno pro servery oEnergetice a Osel

Úvodní fotografie: Elektrárna Tchaj-šan má nyní v provozu dva bloky EPR (zdroj CGN)

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(12)
Loudil
3. červen 2019, 18:25

Domnívám se, že i oba Hualongy v Pakistánu dosáhnou velmi dobrý čas stavby. Čína nyní v Pakistánu investuje v rámci - "Nové hedvábné stezky" kolem 60 mld. USD , staví tam velké vodní elektrárny, uhelné, solární i větrné. Rovněž dálnice, vedení optických kabelů a také elektrárny jaderné. Na dlouhou dobu má pronajatý hlubokovodní pakistánský přístav Gwadar Port , podobně i přístav Hambantota na Srí Lance. Spousta chudých Pakistánců tak získala na těchto mamutích čínských projektech mnohaleté zaměstnání. Čína už má v Pakistánu zkušenosti s atomem, neboť tam už postavila malé reaktory 300 MW v elektrárně Chasma. Tempo výstavby například reaktoru Karachi II /Kanupp II/ - 1000 MW je mírně řečeno úctyhodné.

Zahájení stavby - 20.srpna 2015

Instalace prvního parogenerátoru - 10. září 2017

Instalování reaktorové nádoby - 30.září 2017

Instalace víka budovy reaktoru - 13.října 2017

Tedy během pouhých 26 měsíců !! po prvním lití betonu byly všechny hlavní těžké komponenty elektrárny na svém místě. V lednu letošního roku měla elektrárna předstih už 35 dní oproti plánovanému harmonogramu. Zatím je v plánu první připojení k síti : 31.7.2020 , tedy čas stavby pod 5 let. Ovšem je tu minimálně měsíc v předstihu .....

Petr
4. červen 2019, 10:13

Sériová rychlost staveb by se mohla brzy dostat i pod 4 roky na reaktor, a těchto reaktorů začínat stavět 6-10 ročně. Takže Čína bude mít za 10 let docela snadno v provozu o 50 klasických reaktorů víc než dnes.

Naopak bankéřská elita EU ve své nekonečné touze po předlužování a maximalilazi hypoték se raději zaměřuje, aby měla o 50 miliónů víc Afričanů, a mohla jim v rámci ideologie globálního superdobra plus neomarxistického šachování s přesuny kmenů a maximálně oslabovaných národů zajišťovat tady na severu velmi draze bydlení a topení :(

No snad jim to Německo i v tomto století kompletně rozmetá, pokud se dokáže ubránit plánované velké inflaci městského bydlení díky udržení své polovesnické původní kultury, a možným násobným zdaněním neobsazených bytů nyní skoupených zahraničním kapitálem. Plus dají v migraci maximální přednost vysokoškolským Indům před uprchlickými metodami lákání mnoha skupin i extrémně rizikových obyvatel.

Ing. Bizon
4. červen 2019, 23:17

Skvělé tempo, skvělá práce.

Je šílené kolik času veme stavba JE díky politice a extémně složité byrokracii která je spojená se vším jaderným=/ Historicky první velký reaktor (Hanford B) se stavěl rok a půl..

Michal Staša
5. červen 2019, 12:03

Doba výstavby ve státě, který průkazně není právní stát a tedy vše řídí komunistická strana, je zcela nicneříkající a manipulativní ve vztahu k Evropě.

Jan Veselý
5. červen 2019, 12:28

Vypadá to, že někteří lidé tak moc milují jaderné elektrárny, že by jejich výstavbě byli ochotni obětovat doslova cokoliv, včetně právního státu a ekonomických svobod.

Loudil
5. červen 2019, 15:52

Jestliže je zcela reálný údaj o ceně a době stavby elektrárny - "nicneříkající a manipulativní", pak může ovšem naše západní civilizace jenom špatně dopadnout. Ono totiž stavět rychle, promyšleně a efektivně znamená úspory pro národní hospodářství i firmy. Třeba reaktor EPR- 1750 Taishan postavený Čínou za 9 let a Finskem za 15 let. Rozdíl = 6 let, takový reaktor ročně dodá do sítě nějakých 12 mld. KWh , při ceně řekněme 2 Kč /KWH je to 24 mld.Kč/rok a za 6 let = 144 mld. Kč = asi 6 mld. USD. Tedy než se Finové a EU "dolopotí do cíle" , tak už čínský reaktor dodal do sítě elektřinu v ceně svojí výstavby. Elektřině je úplně jedno, zda ji vyrábí nějaký svobodný demokratický stát nebo totalitní. Pořád je to jedna a ta samá elektřina. Pokud se budeme jenom - "bušit v prsa"- "My máme svobodu, my máme demokracii" a zatím nám bude v technice, stavitelství, ...atd. ujíždět vlak, tak to dopadne, jak píšu. Skanzen, sice velmi svobodný a demokratický, ovšem veskrze zaostalý. Leo Expres nyní dováží na české a evropské železnice čínské vlaky za miliardy Kč. Proč ?, když je ještě nedávno vyráběla ve slušné úrovni plzeňská Škoda ? Když se skloubí technická úroveň s cenou, tak je Čína už lepší jak my. Nyní staví Čína v Chovatsku most na poloostrov Pelješac. U nás má začít stavět úseky dálnic. V řadě světových měst jezdí už čínské elektrobusy. Myslím, že nestačí si odplivnout a říct : "Fuj, komunisti !!" To je trochu málo. Myslím, že je mnoho věcí, které bychom se u nich mohli už dnes učit.

Vladimir Wagner
5. červen 2019, 17:47

Vždycky jsem si myslel, že západ v Evropě zvítězil na komunistickým východem právě proto, že svoboda názorová, ekonomická a další umožnila rozvoj vědy, technologií, životní úrovně a prosperity takový, že prostě zaostávání "socialistického tábora" vznikajícím vládou ideologie nad vědou a technologií už se nedalo udržet.

Mám obavy, že v současné Evropě se naopak ekonomická, vědecká a názorová svoboda silně omezuje na základě totalitního vystupování hlasitých aktivistických menšin, které jsou schopny popírat racionalitu, vědu ... na základě ideologických dogmat. A jestli pan Veselý vznikající zaostávání oslavuje, připadá mi to podobné chování socialistických proponentů v období před krachem "socialistického tábora".

Milan Vaněček
5. červen 2019, 19:00

Ono je to pane Wagnere trochu složitější než to vidíte. Vaše oblíbená jaderná energetika vznikla pouze kvůli aktivismu, generál Eisenhover, pod dojmem reálného nebezpečí jaderných zbraní, demonstrovaných v Japonsku, vyhlásil v padesátých letech akční heslo "atom pro mír" a velké množství financí začalo jít nejen do vojenského využití atomu, ale i do využití mírového. Nebylo to z komerčních důvodů, že by jaderné elektrárny byly konkurence schopné, ale pouze z důvodů politických. A zabily se dvě mouchy jednou ranou: výroba elektřiny a výroba plutonia pro jaderné zbraně. Též Francie má přes 50 reaktorů jenom z důvodů politických-viz president De Gaulle a snaha o velkou, nezávislou Francii.

No a o 50 let později je v USA i Evropě zase aktivismus nový, aktivismus udržitelného rozvoje a obnovitelných zdrojů energie.

Nic nového pod sluncem, jen staří (i mladí) jaderní aktivisté ten nový (nejaderný) aktivismus nelibě nesou.

No a Čína se chová pouze pragmaticky, podle Tengova hesla" je jedno jestli je kočka bílá nebo černá, jen když chytá myši". Tak buduje obojí, OZE i JE, Čína je kapitalistická, má nejvíce miliardářů, ale vládnou tam komunisté.

Vladimir Wagner
5. červen 2019, 19:28

Ono je to opravdu složitější. Je totiž pane Vaněček velký rozdíl mezi podporou nějaké technologie (a já jsem byl a stále jsem třeba velký fanda fotovoltaiky už z toho důvodu, že se bez ní neobejde kosmonautika a výzkum vesmírného prostoru). V podpoře rozvoje fotovoltaiky nevidím žádný problém. Problém je, a v tom se bohužel začíná současná EU podobat nechvalně známému komunistickému režimu, když se nějaký vědecký obor nebo technologie označí za buržoazní pavědu, jako se to stalo kybernetice a genetice, nebo za nečistou, jako se to stalo jaderným technologiím a GMO nyní, a zakážou se.

Milan Vaněček
5. červen 2019, 20:16

Realita, co se týče podpory vědeckých projektů OZE a jaderných projektů je v EU zcela odlišná. Podpora výzkumu OZE je jen malou částí (finančně) podpory vědy v projektech EU (spoustu jsem jich řešil, vím o čem mluvím), naopak jaderné technologie mají svoji samostatnou kapitolu, zbytnělou podporu, nesrovnatelně větší než třeba podpora fotovoltaiky. A další samostatnou podporu má jaderná bezpečnost. Takže nenaříkejte, může být pro jádro jen hůře.

Podpora OZE je významná jen v těch státech EU, kde si to vyžádala většina voličů. To už není jako v RVHP, kde to státy dostaly příkazem. A třeba na USA to vidíte jasně: jsou státy kde voliči podporují jednoznačně OZE, fotovoltaiku zvlášť. To je třeba nejvyspělejší Kalifornie.

A jsou jiné státy které podporují jen těžbu plynu a plynové elektrárny (Dakota). A jsou i státy které podporují jádro (Illinois).

Nedělejte ze sebe chudinky, zpohodlněli jste, nic NOVÉHO jste již dlouho nevymysleli a neuvedli do průmyslové výroby, bádejte, peněz máte mnohonásobně více než jde do výzkumu fotovoltaiky.

Carlos
5. červen 2019, 22:38

Pane Wagnere,

ono to je ještě o trochu složitější.

Když vezmu GMO, tak tam je zásadní problém s tím k čemu to použijete. pokud tu bývaly koncepty rostlin které budou produkovat samy látky proti hmyzím škůdcům, vzhledem k tomu jak velké plochy jsou jimi osety, by z toho mohly být celkem slušné problémy. Nebo se udělá GMO modifikace na vyšší odolnost proti nejmenovanému herbicidu, jenže do do pár let máte zase plevel se stejnou odolností, což vede na nutnost vyšší dávky nejmenovaného sajrajtu. Takové použití GMO je šílenost.

EU se bude podobat tomu k čemu ji nějak budou formovat částečně politici a částečně úředníci. Tedy se spíše je třeba ptát trochu jinak a po jiných věcech. Čím to je že lidé na západě jdou tím směrem, kterým jdou?

Degenerace blahobytem? Rozpad systému s poprvé v historii inverzní demografickou pyramidou? Je to snad "pomsta šprtů"?

Jan Veselý
5. červen 2019, 22:22

Pane Wagner, já nejsem spoluautorem energetické koncepce, která určuje energetický mix na 30 let dopředu. Já nejsem nejsem podepsaný pod plánem na výstavbu JE firmou ČEZ - jaderná výstavba, státní podnik. To jde za (v EU) hlasitou aktivistickou menšinou jaderných apoštolů, jejíž jste aktivním členem.

Jestli nějaká ideologie vítězí na tou Vaší vědou, je to ideologie, že "o peníze jde až v první řadě". Tady jste to prohrávali, prohráváte a není perspektiva, že by se situace měla hned tak zlepšit.

Na druhou stranu se chováte inteligentně, to pan Hezoučký se jako poradce ministryně průmyslu a obchodu zachoval jako dokonalý trouba, který účinně torpédoval budoucí výběr jaderného reaktoru k výstavbě.

P.S.: Vám někdo zakazuje svobodně bádat? Svobodně psát? Zakazuje snad někdo výstavbu "atomových katedrál"?

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se