Domů
Názory
Co nám říká současná krize v energetice?
elektrické vedení, sloup
Zdroj: PxHere

Co nám říká současná krize v energetice?

Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.

Pořádná zima ještě nezačala, a už se jasně ukazuje, kam by mohly vést nezdravé trendy v evropské i světové energetice. Ceny plynu i elektřiny dosahují v celé Evropské unii rekordních výšek. Velmi dlouhá období s minimálním větrem jasně dokazují, že pouze na obnovitelných zdrojích se energetický mix nedá postavit.

Těsně před Vánocemi nastalo bezvětrné období, kdy větrné elektrárny dodávaly zanedbatelné množství elektřiny. Vzhledem k tomu, že v tomto období roku v našem regionu dodávají fotovoltaické zdroje principiálně minimum, tak třeba pondělí 21. prosince bylo největším obnovitelným zdrojem elektřiny v Německu spalování biomasy. V té době zde dodávaly zbývající jaderné elektrárny po většinu dne více elektřiny než všechny obnovitelné zdroje dohromady. Závěrnými elektrárnami se v denní špičce stávaly ty nejdražší plynové bloky a cena elektřiny v té době tak překonávala i hodnotu 500 EUR/MWh. Ve večerní špičce pak překročila dokonce 600 EUR/MWh.

Emisní mapa ze současného bezvětrného zimního období jasně ukazuje, že nízkoemisní jsou státy, které využívají kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů nebo mají extrémně vhodné podmínky pro vodní elektrárny. Německo má i přes masivní investice do OZE vyšší emise než Česko (zdroj Electricitymap). Emisní mapa ze současného bezvětrného zimního období jasně ukazuje, že nízkoemisní jsou státy, které využívají kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů nebo mají extrémně vhodné podmínky pro vodní elektrárny. Německo má i přes masivní investice do OZE vyšší emise než Česko (zdroj Electricitymap).

Zdroje dnešní situace?

Současná situace v energetice a vysoké ceny plynu a energie má několik zdrojů. Nejen v Evropě se bez ekvivalentní náhrady odstavila celá řada jaderných a uhelných zdrojů. Místo nich se zde budují hlavně větrné a fotovoltaické zdroje, které však v bezvětrném zimním období i při velkém instalovaném výkonu dodávají minimum elektřiny. V té době tak musí požadovaný výkon zajistit stále více plynové elektrárny. Spotřeba plynu tak roste, a to má dopady i na jeho cenu.

V Evropské unii je dalším zdrojem velice rychlý růst ceny emisních povolenek, které se staly kromě prostředku pro tlak na snižování emisí i nástrojem pro investování. Jejich úkolem má být vytlačování uhelných zdrojů. Ty jsou však nahrazovaný dominantně plynem a to vede k jeho větší spotřebě. Emise oxidu uhličitého při spalování plynu jsou zhruba poloviční oproti uhelným. Je však třeba zmínit, že v současné době extrémně vysokých cen plynu by musela být cena emisních povolenek extrémně vysoká, oproti dnešní násobně vyšší, aby plyn vytlačil uhlí. Je třeba zdůraznit, že vliv vysoké ceny povolenky není jen v její absolutní hodnotě. Vedou však také ke zvyšování spotřeby plynu a tím i k růstu jeho ceny.

Produkce elektřiny v Německu před začátkem vánočních svátků jasně ukazuje, že jenom se slunečními a větrnými zdroji si v řadě časových období nevystačíme (zdroj Agorametr). Produkce elektřiny v Německu před začátkem vánočních svátků jasně ukazuje, že jenom se slunečními a větrnými zdroji si v řadě časových období nevystačíme (zdroj Agorametr).

V Evropě jsou zároveň tlaky na zákaz investic do fosilních zdrojů a těžba plynu zde tak poklesla. Vysoká spotřeba fosilních paliv v Asii vedla k tomu, že zkapalněný plyn nejen z USA šel dominantně za vyšší cenou do východní Asie. I Rusko má stále větší možnosti dodávat na asijský trh. Velký vliv má i to, že v Evropské unii je velký tlak na přechod od dlouhodobých smluv pro nákup plynu k nákupu na okamžitém trhu. To v případě přebytku plynu vede k nižším cenám. Problém nastává v krizové době, která zažíváme nyní.

Letošní rok byl mnohem méně větrný, než byl minulý. Větrnou elektřinu tak musela nahradit ta plynová. I to přispělo ke zvýšení spotřeby plynu. Na druhé straně je třeba připomenout, že ani minulá zima nebyla nijak extrémní. Ani současný začátek zimy není extrémně chladný a bezvětrný. Podobné podmínky, pro větrné zdroje a velikost spotřeby energií i ještě horší, se mohou kdykoliv opakovat. Pokud bude stále více plynu potřeba pro výrobu elektřiny, budou zvyšovat jeho cenu i pro teplárenství, které na něj spoléhá.

Významným iniciátorem současné krize v energetice je i obnova ekonomiky po propadu vlivem koronavirové pandemie. To je vliv, který v budoucnosti opadne. Ovšem většina ostatních zmíněných vlivů, které zvyšují spotřebu a cenu plynu, lze očekávat i v dalších letech. Německo odstaví do roka všechny zbývající jaderné bloky a čeká se odstavování dalších uhelných zdrojů.

V obdobích, kdy nesvítí a nefouká, se cena elektřiny v Německu dostala až přes 600 EUR/MWh (zdroj Agorametr). V obdobích, kdy nesvítí a nefouká, se cena elektřiny v Německu dostala až přes 600 EUR/MWh (zdroj Agorametr).

Co vytváří spotovou cenu elektřiny?

Připomeňme, že spotová cena je vytvářena tzv. závěrnými elektrárnami. Zdroje se řadí podle svých provozních nákladů. První jsou tak obnovitelné zdroje, za nimi jsou ty jaderné. Pak fosilní podle ceny paliva a povolenek. V současné době je jejich pořadí dominantně dáno vysokou cenou plynu. I přes vysokou cenu povolenky tak levněji vycházejí uhelné bloky. Zvláště v případě, že jde o domácí hnědé uhlí v blízkosti elektrárny. Pokud tedy není dostatek uhelných elektráren, tak na řadu přicházejí bloky plynové. Začíná se s těmi s nejnižší cenou paliva a provozu a postupně se přechází k těm dražším.

V současné době tak spotová cena v danem regionu závisí na tom, zda je zde dostatek zdrojů uhelných a případně plynových s levnějším plynem. Pokud se tak podíváme na ceny v kritické době, kdy nefouká, je nejnižší cena v Polsku. To má velký výkon v uhelných elektrárnách a poměrně malý v těch plynových. Zároveň má omezené možnosti přenosu elektřiny mimo Polsko. V současné době tak zde patří ceny v bezvětrných obdobích k těm nejnižším. Německo musí počítat s nutností pokrýt v bezvětrném období téměř celý svůj potřebný výkon pomocí fosilních zdrojů. Má tak zatím velké instalované výkony uhelných zdrojů. I instalované výkony plynových elektráren jsou zde vysoké. Navíc alespoň část plynu pro ně je pořízena na základě dlouhodobých smluv s nižší cenou.

Ve velmi odlišné situaci je Francie. Zde dominantní část výkonu zajišťují stabilní jaderné elektrárny. Uhelné bloky tam tak už téměř nejsou, a i instalovaný výkon plynových je omezený. Plyn je navíc z velké části pořizován na burze. Spotové ceny elektřiny jsou tak v kritických dnech ve Francii i vysoko nad těmi v Německu. Je třeba zdůraznit, že spotové ceny reprezentují jen velmi omezený objem elektřiny. A neukazují na cenu elektřiny pro spotřebitele. Ta je naopak díky jaderným zdrojům ve Francii mnohem nižší než v Německu.

Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny ve Francii za rok 2021. Francie má už nyní nízkoemisní mix, fosilní zdroje zde zajišťovaly v roce 2021 je 7,1 % výroby elektřiny. Zároveň patří Francie k jednomu z největších vývozců elektřiny (zdroj oenergetice.cz). Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny ve Francii za rok 2021. Francie má už nyní nízkoemisní mix, fosilní zdroje zde zajišťovaly v roce 2021 je 7,1 % výroby elektřiny. Zároveň patří Francie k jednomu z největších vývozců elektřiny (zdroj oenergetice.cz).

Rizika, která současná krize přináší

Odstavování jaderných a fosilních zdrojů a stále větší spoléhání na větrné a fotovoltaické zdroje vede v době zimních inverzí k nedostatku dostupného výkonu a k ohrožení stability sítě. Spotřeba elektřiny roste i přechodem k vytápění pomocí elektřiny, například k tepelným čerpadlům, a rozvojem elektromobility. Regulační schopnosti se snižují i s úbytkem rotujících zdrojů. Zvyšuje se tak hrozba blackoutu

Přechodem od uhlí a jádra k plynu se významně zvyšuje závislost Evropské unie na Rusku. Rostoucí cena plynu a elektřiny pak může vyústit k odchodu průmyslu za nižšími cenami energií mimo Evropskou unii. Vysoké ceny energií pro obyvatelstvo mohou společně s odlivem pracovních míst vést k úpadku ekonomické a životní úrovně lidí. To vše pak může vést k ohrožení sociální a politické stability společnosti.

Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny v Německu za rok 2021. V Německu má pořád největší podíl na produkci elektřiny uhlí. Druhý zdroj je sice vítr, ale třetím je stále jádro, které dodalo 13 % elektřiny. To se však má v příštím roce úplně vypnout. Fosilní zdroje zde dodaly 40,1 % elektřiny (zdroj oenergetice.cz). Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny v Německu za rok 2021. V Německu má pořád největší podíl na produkci elektřiny uhlí. Druhý zdroj je sice vítr, ale třetím je stále jádro, které dodalo 13 % elektřiny. To se však má v příštím roce úplně vypnout. Fosilní zdroje zde dodaly 40,1 % elektřiny (zdroj oenergetice.cz).

Jak situaci čelit?

Opatření, která umožní čelit přicházejícím problémům, lze rozdělit na krátkodobá a dlouhodobá. Je třeba počítat s tím, že výstavba každého zdroje chce svůj čas. Připomeňme, že cena plynu bude těžko v budoucnu klesat. Pokud jde o emise skleníkových plynů, tak při započtení emisí metanu při těžbě a dopravě už plyn nevychází o moc lépe než uhlí. Otázka budoucího postoje Evropské unie k plynu je tak hodně nejistá.

Vypínání uhelných zdrojů by tak mělo být podmíněno dokončením výstavby jejich odpovídající náhrady. A to nejen v celkové výrobě, ale i v pokrytí výkonu v každém okamžiku a zajištění regulace a stability sítě.

Je třeba využít co nejefektivněji dostupné možnosti regulace a akumulace a doplnit je a rozvíjet, třeba právě zapojením mikroregulace a chytrých sítí. Je třeba podpořit budování obnovitelných zdrojů hlavně v decentralizované podobě. Je však třeba zdůraznit, že Německo předpokládá vybudování obrovských výkonů ve větrných a fotovoltaických zdrojů. V době, kdy v našem regionu bude svítit slunce a foukat vítr, bude elektřiny spíše přebytek. Zároveň se intenzivně bude orientovat na plynové zdroje. Pokud bychom se zaměřili na ně i my, budeme vzájemnou konkurencí zvyšovat spotřebu a cenu plynu. S tím souvisí i můj názor, jak bychom měli na energetickou koncepci Německa, které nás velmi silně ovlivňuje, reagovat. Nelze tak o převzít německý odchod od jádra a spoléhat na masivní budování obnovitelných a plynových zdrojů. Podle mého názoru je správná reakce naopak budovat zdroje, které německý mix doplňují a budou dodávat elektřinu v době, kdy nefouká a nesvítí. Mělo by se tak pokračovat ve využívání jaderných elektráren a budovat i nové jaderné zdroje. Pokud by to mohlo dělat Bavorsko, tak by šlo nejspíše také touto cestou.

Velice důležitý úkol, který stojí před současnou vládou, je vyjednání několika důležitých témat u evropských orgánů. Jednou je možnost případného zavedení kapacitních plateb. Ty už má vyjednané například Německo. Druhou oblastí je možnost v případě, kdy dojde k situaci, že vysoké ceny elektřiny vznikající u sousedů vedou k ohrožení sociální úrovně velké části obyvatel u nás, prodávat českou elektřinu přímo českým občanům. Je to obrana proti tomu, aby bohatý a ekonomicky silný soused, který si nezajistil dostatek energetických zdrojů přeplácel české občany a průmysl při nákupu elektřiny vyrobené v Česku. Dalším důležitým bodem je vyjednání reformy systému povolenek tak, aby plnil svůj úkol. Tedy předpověditelným a časově rozumným způsobem tlačil na přechod k technologiím s nižšími emisemi. To je mnohem užitečnější, než je jeho používání jako investiční komodity. Velmi důležitým úkolem je dosažení toho, aby byly jaderné zdroje v evropské taxonomii označeny jako udržitelné.

To je extrémně důležité hlavně z dlouhodobého hlediska. Nový jaderný zdroj nelze postavit rychle. I proto je třeba velmi rychle vyjednat s evropskými orgány finanční model pro nový blok v Dukovanech, realizovat tendr a zahájit jeho výstavbu. Zároveň je třeba zvolit finanční model pro výstavbu nových bloků v Temelíně, a i ty začít co nejdříve budovat. Je třeba postupně upřesňovat strategii postupného přechodu k nízkoemisnímu mixu. Při tom je třeba udržovat energetickou bezpečnost a sociální únosnost této transformace a být připraveni maximálně využít případné nové technologie, například nové možnosti akumulace, regulace sítě s využitím prvků umělé inteligence či malých modulárních reaktorů.

Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny v Česku za rok 2021. V Česku je nejvýznamnějším zdrojem jádro. Podíl fosilních zdrojů je 45,5 %, což není příliš velký rozdíl od Německa (zdroj oenergetice.cz). Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny v Česku za rok 2021. V Česku je nejvýznamnějším zdrojem jádro. Podíl fosilních zdrojů je 45,5 %, což není příliš velký rozdíl od Německa (zdroj oenergetice.cz).

Závěr

Současný podzim a zima jasně ukazuje, že jenom na obnovitelných zdrojích nelze vybudovat nízkoemisní energetiku. Zavírání jaderných a uhelných bloků a jejich náhrada plynem vede ke zvyšování spotřeby plynu. Důsledkem toho je pak tlak na zvyšování jeho ceny a růst závislosti na dodávkách z Ruska. Jelikož nelze předpokládat, že by se zmíněné trendy v nejbližších letech změnily, nedá se předpokládat, že by se ceny plynu a elektřiny v následujících letech vrátily na bývalé hodnoty. Pokud se bude udržovat méně větrné a studenější počasí, může se situace v našem regionu docela zdramatizovat. Po novém roce totiž Německo odstaví další tři své jaderné bloky. Chybět budou čtyři jaderné bloky i ve Francii. Riziko blackoutu tak opravdu nebude jen teoretické.

Na jaře by se mohly ceny plynu i elektřiny stabilizovat i klesnout. Jak už však bylo zmíněno, bude to na jiné úrovni než v minulých letech. Je tak otázkou, jak se s tím vypořádá obyvatelstvo a průmysl. Ohroženy jsou hlavně nízkopříjmové vrstvy společnosti a energeticky náročný průmysl. Velkým problémem je, že různé evropské státy mají různou ekonomickou úroveň společnosti i jednotlivých obyvatel. Obyvatelé Německa tak pociťují sjednocené ceny energií jinak, než je tomu třeba u obyvatel v Česku. A právě nová německá koalice chce v oblasti přechodu od uhlí a k elektromobilitě ještě přitvrdit. Stejně tak těžko ustane v boji proti jaderné energetice. Je tak málo pravděpodobné, že Evropská unie bude na nastávající situaci reagovat racionálně. Její politické špičky hlásají, že řešením je stále rychlejší zavírání fosilních zdrojů a masivní budování větrných a fotovoltaických elektráren. Což je ovšem absolutně scestná představa. Právě současný podzim ukazuje, že velice často mohou být mnohadenní období, kdy téměř nefouká a nepomůže libovolný instalovaný výkon větrných turbín. Na tak dlouhou dobu jsou nanic i baterie, které se nemají z čeho nabíjet. Pokračování této cesty jen zvyšuje riziko kolapsu energetiky a dramatických sociálních dopadů takové události.

Minulý týden jsme měly seminář a diskuzi k dané problematice na CIIRC ČVUT.

EDIT 2. ledna 2021, 19:57: Po publikaci článku byla ze strany webu oEnergetice.cz odebrána část článku v rozporu s pravidly, za kterých publikujeme články v názorové sekci webu oEnergetice.cz.

Štítky:Názor
seznam

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(116)
Zbyněk Poisl
2. leden 2022, 10:16

Současný stav evropské energetiky jasně ukazuje, že se z Evropy vytratil zdravý rozum.

Jakub
2. leden 2022, 12:05

Asi tak, v Německu odstavili elektrárny před začátkem mrazivých měsíců.

Ondřej B.
2. leden 2022, 23:08

Rozhodnutí zkrátit životnost jaderných zdrojů v Německu a později jadernou energii úplně vypustit do roku 2022 padlo před víc jak 10ti lety (např. zde –> https://www.cleanenergywire.org/factsheets/history-behind-germanys-nuclear-phase-out).

Takže se na fakt, že pokračují v avizovaném odstavování taky můžeme dívat jako na plnění slibu daného občanům (silné anti jaderné veřejné mínění umocněné událostmi ve Fukushimě 2011), resp. dlouhodobé plnění energetického plánu. Nikoliv jako na "ztrátu zdravého rozumu". Navíc když onen rozum dnes již mnohdy nestačí na to, aby člověk udělal co nejrozumnější rozhodnutí.

Chci tím říct, že místo poněkud prázdných komentářů na nějakém webu (se vší úctou k redakci a autorům <3) ohledně rozumu jistě fundovaných lidí a solidně směřující země jakou je Německo, by možná stálo za to se decánko informovat proč k jednotlivým událostem dochází. Ne pouze emočně breptat. S občasnou absencí větru asi počítali. To, že přechod ze slepé větve vývoje (fosilní zdroje v tak brutálním rozsahu jako dnes) na méně lidem a přírodě škodlivé zdroje bude něco stát jistě věděli. Rozhodli se proto stejně, určitě z vícera důvodů, a za dalších 10 let se možná budou tázat na náš zdravý rozum.

S úctou,

Ondřej

Jakub
3. leden 2022, 18:36

No, Němci už to zachraňují, nespustí některé energeticky náročné továrny, je to drahé.

Decarbon
2. leden 2022, 13:01

Jak tak pozoruji, v CR ten rozum uplne kondenzuje. Jeho koncentrace rychle stoupa. Bohuzel se jedna jen o jalovy rozum.

Pavel Veselý
2. leden 2022, 14:00

Vy Jste toho na rozdíl od.Dr. Wagnera , který situaci popsal realisticky, klasickým případem. Co dodat?

Decarbon
2. leden 2022, 14:11

Automechanik bude vzdy propagovat auta a zadne vlaky ci tramvaje. To same dela wagner. Nic vic nic min. A at zustane u sveho oboru a stepi jadra. Kdyz se zabyva necim jinym, mohl by ztratit prehled.

Jaroslav Studnička
2. leden 2022, 14:34

No, tak že byste si měl vzít příklad a přestat komentovat dění v energetice.

Protože zatím se na vás hodí "rozumí tomu jako koza petrželi"

Decarbon
2. leden 2022, 14:47

Nomen et omen. Prejdete na problematiku vodniho hospodarstvi a budete za experta. Energetika se k vam nehodi.

Jaroslav Studnička
2. leden 2022, 17:23

Ano, to se ukázalo v nedávných příspěvcích týkající se uhlí, tam jste nám to předvedl ...:-)

Josef
3. leden 2022, 00:18

To už se stalo dávno teď jen sklízíme plody tohoto procesu a to není jen v energetice. Ale třeba i v lesním hospodářství. Jestli si někdo myslí že pokud u nás převládnou listnaté lesy, které dávají zlomek dřeva než smrkové monokultury , že bude dřevo levné a dostupné pak se šeredně mýlí. Stejně tak přechod na biozemědělství jak propaguje ve svém iracionálním programu ODS. Znamená prakticky drastický růst cen potravin. Ve Francii právě zakázali vnitrostátní lety pokud lze tento let nahradit vlakovým spojením . Pokud u nás budou vyhrávat volby strany jako Starostové nebo Spolu pak za chvíli nebudete moc jet ani autem pokud se na dané místo budete moci dostat hromadnou dopravou. Děti ve školách jsou indoktrinováni stejně, jak to dělali komunisti jen podle jiné ideologie. EU je před ekonomickým kolapsem děje se přesně to co jsem zde popisoval padá měna. Euro ztratilo za jediný rok 7% své hodnoty a dále klesá, devalvace měny je totiž jediná cesta jak lze zajistit prodejnost evropského zboží na světových trzích ve výsledku jde samozřejmě o zlevnění práce tedy pokles životní úrovně občanů tento proces je nevratný , protože neefektivní hospodářství se nikdy nemůže vyrovnat efektivnímu jinak než tím, že lidé v neefektivním hospodářství pracují za reálně menší mzdy a je zcela jedno co si o tom myslí zelení nebo rudí ideologové.

petr
2. leden 2022, 10:36

Dobrý den všem, přečetl jsem si tento článek a souhlasně pokýval hlavou, jak autor přesně vystihl daný problém.

Pak jsem si řekl, kdo to asi napsal a s takovou odborností? Vladimír Wágner, opět za jedna, řečeno školním hodnocením...

Domnívám se navíc, že naše příležitost - pozice ČR bude v rozvoji akumulace elektřiny ve velkých projektech PVE, které mohou významně přispět k vyrovnání extrémů zdrojů OZE z pohledu spotřeb cca 24 - 36 hodin...

Rakousko do tohoto stále investuje a dělá dobře. Myslím že nastal čas o oživení nápadu PVE Lipno Dunaj - tam je možnost čerpat nebo vyrábět i po několik dnů... Nádrže jsou veliké a jsou již hotové, jen je propojit...

hlpb
2. leden 2022, 10:56

tak pan Wágner nám udělal obsáhlou analýzu jednoho dne 21.12.2021 v roce, když nefoukalo.

Mohu poprosit z jeho strany o analýzu posledních 4 dnů kdy silně fouká a v Německu výroba z větru dosahuje podílu 55-60% a to z ohledem na rok 2030, kdy Německo plánuje zvýšit instalovaný výkon o 100%. To znamená, že v roce 2030 bude v takovýchto větrných dnech Německé VTE vyrábět cca 2 TWh/den a pokrývat 110-120% spotřeby Německa. Tzn. že v těchto dnech bude Německo schopné vyvážet nebo ukládat do H2 a baterií cca 500 GWh/den.

Stas
2. leden 2022, 11:03

energetická bilance v Německu je znázorněna na ra-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_generation/22.11.2021/25.11.2021/today/

nejde ani o instalovaný výkon VE, ale o dostupný výkon! A ten byl špičkově max 14 GW..... z celkového nainstalovaných 65 GW.... zbytek musel tedy suplovat kouř z uhlí....

Emil
2. leden 2022, 11:16

Zajištění dodávek elektřiny je potřeba řešit pro každou hodinu v roce a nikoliv jen pro některé vhodné hodiny. Proto je důležitá analýza těch nejhorších možných scénářů a nikoliv těch nejlepších.

Že Německo něco plánuje ještě neznamená, že to tak skutečně bude. Zvlášť v situaci kdy po nesplnění dílčího cíle si ten další stanoví ještě ambicióznější.

hlpb
2. leden 2022, 11:40

Emile, den má 365 dnů v roce. Představa, že kvůli deseti dnům v roce se zruší přechod na OZE je zcela naivní. Wágner vzal jeden den a chtěl na něm ukázat, že OZE nefunguje. Je úsměvné, že už 4 dny a dalších minimálně 7 bude VTE fungovat nádherně, tzn. že 11 dnů vítr nejen v Německu zcela dominuje při zabezpečování výroby EE A můžeme poděkovat VTE + teplé počasí + LPG z USA výrazně klesly ceny EE a plynu v Evropě. Na rozdíl od jaderného průšvihu ve Francii, kde nestabilní staré jaderné elektrárny způsobují ve Francii nejhorší energetickou situaci v Evropě a při ochlazení hrozí ve Francii díky odstaveným 25% JE omezování dodávek EE.

williams
2. leden 2022, 12:51

Hlavně nezapomenout poděkovat USA za LPG. My už nevíme jak jim vlézt do zádele. 20 amerických lodí křižuje Atlantik a čekají až si někdo řekne o LPG. Buď to bude Evropa nebo Asie. Dělají z nás srandu a my jim tom žereme.

Decarbon
2. leden 2022, 13:05

Ten US plyn neni urcen pro ruske kolaboranty. Vy musite platit vysokou ruskou cenu.

jozka
2. leden 2022, 14:01

Ta cena je burzovni. Ruska je o dost nizsi.

Vinkler
2. leden 2022, 15:05

Představa, že desetidenní rozpad sítě nic neznamená, je hodna toho, aby si to pan Bláha s kumpány odzkoušel.

Emil
2. leden 2022, 16:33

Bláho, jednak nejde o deset dní v roce, a rušit přechod na OZE tu nikdo nenavrhuje, tak mi to nepodsouvejte. Vysvětluji vám, proč je potřeba analyzovat hlavně ty nejhorší scénáře. I kdyby to fungovalo nádherně devět dní z deseti, tak je to málo, musí to fungovat nádherně 365 dní v roce, jinak se vracíme někam na úroveň Libye.

Ty "nestabilní" jaderné elektrárny jsou pořád nesrovnatelně stabilnější než všechny ostatní nízkouhlíkové zdroje. Co by jiné zdroje daly za 75% dostupnost, že ano. Takže chyba není v té technologii ale v tom, že si Francouzi bez náhrady některé zavřeli a že nemají dostatečnou rezervu disponibilního výkonu.

Bubi
3. leden 2022, 00:10

Jenom zírám co vy a pan decarbon tu melete za nesmysli, Takovou snůšku blábolů jsem opravdu už dlouho na jednom foru nečetl. Ekologie je zapotřebí ale s ROZUMEM a ne tohle co tu předvádíte jak dva ekologičtí fanatici. A ta vaše odbornost jenom jeden malí příklad, z USA se dováží zkapalnění zemní plyn LNG a né LPG... a tohle je jen základ . A pak tu chcete házet různá nesmyslná čísla a výpočty atd.. a hahaha.

Milan
3. leden 2022, 12:12

@hlpb, asi neumite cist. Pan Wagner nepsal, že OZE nefunguje, ale pouze, že se neda energeticky mix postavit pouze na OZE. A mate nejaky odkaz na popis nestabilnich JE ve Francii? Nebo se jen něco domníváte?

feliz navidad
2. leden 2022, 11:18

Pokud se podíváte na výrobu za celý listopad a prosinec, tak i s navýšením výkonu VTE o 100% bude stav následující:

12 dní, kdy by VTE pokryly spotřebu z 90-110%, z toho 2 dny s absolutně nejnižší spotřebou v roce

17 dní, kdy pokryjí méně než 1/3 spotřeby, z toho 3 dny s pokrytím méně než 10%

Na analýze p. Wagnera se nezmění vůbec nic.

hlpb
2. leden 2022, 11:56

To máš naprostou pravdu, jenže jsi k tomu nepřičetl ostatních OZE (Slunce, voda, biomasa), tzn. že těch dní kdy OZE zajistí 100% a více procent bude mnohem víc. Samozřejmě se počítá s tím, že v nepříznivých dnech bude potřebnou energie vyrábět plyn a ve velkém množství i výroba z H2. To vše znamená, že Wágnerova analýzy pouhého jednoho dne byla absolutně zbytečná z pohledu situace v roce 2025, 2030, 2035 to byla neskutečná ztráta času a jde vidět, že autor nemá co dělat a má dost nudný život.

feliz navidad
2. leden 2022, 12:29

1. Stačí se podívat na agorameter a zjistíte, že těch dní opravdu mnohem víc nebude. Od 1.11. jsou to asi 2 dny.

2. Je v podstatě jedno, jestli dní, kdy OZE zajistí 100 a více% spotřeby je 17, 36 nebo x dní. Pokud totiž není k dispozici ekonomicky a technologicky zvládnutá akumulace, tak stále zůstává 365-x dní, kdy OZE spotřebu nezajistí. Zatím jsem nezaznamenal, že by někde byla funkční akumulace do H2 byť na jediný den.

3. Nevím o tom, že bychom si potykali.

Stas
2. leden 2022, 13:10

Není to ani jeden den, není to ani jednu hodinu co by Občasné Zdroje Energie pokryly spotřebu v Německu v minulém roce!!! OZE jen parazitují na energetice a způsobují problémy při stabilizaci. A poslední vysokou cenu dělají závěrné elektrárny, které musí zálohově vykrývat výpadky výroby z OZE...

https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_generation/01.01.2021/31.12.2021/today/

Jiří Svoboda
2. leden 2022, 12:18

Je někde k dispozici zpětný graf, statistika od meteorologů o intenzitě větru? Z čeho se vytváří názor, že "málo foukalo"? Je to pouze z množství v tu chvíli dodávaného množství elektřiny z větrných elektráren? To ale nemuselo být to maximum, které bylo k dispozici. Jaké jsou tedy zdroje pro taková tvrzení?

Ivo
2. leden 2022, 13:18

Například údaje z jedné soukromé MS: http://pocasi-volary.cz/volary/mkch.php?year=2021. Hodinový průběh proudění vzduchu tam archivován není, sluneční svit ano. Lze sledovat pouze denní proudění vzduchu. Je to prosím v této lokalitě bída. Sleduji to na Netolicku.

František Orság
2. leden 2022, 21:35

Vzhledem k přednostnímu přístupu OZE na energetickou burzu, tak není objektivní důvod, aby VE dodávaly jenom část energie, z celkové, která byla k dispozici. Stejně by bylo potřeba vědět, umístění VE a to, které dodávaly a kolik z instalovaného výkonu.

Josef
3. leden 2022, 00:28

Poblém není v tom , jestli OZE pokrývá nebo nepokrývá současnou spotřebu. Problém je v tom , jestli existuje potenciál tu spotřebu pokrýt a za kolik a to je alfa a omega problému. OZE totiž mají samozřejmě potenciál pokrýt spotřebu Německa nebo ČR, jenže za ekonomicky nereálnou cenu a to je přesně ten problém.

Pavel Veselý
2. leden 2022, 14:02

No to se uvidí. Odstavují se JE na jihu, ale větráky jsou v Baltu.

A.O
2. leden 2022, 16:25

A k čemu to, když pak dalších 14 dní foukat nebude?

Petr
2. leden 2022, 10:38

Proc pan Wagner a jini lide co tomu rozumi nesedi ve vlade?

Brusel nas vede do slepe ulicky. Online to vsichni vidime.

Decarbon
2. leden 2022, 12:57

A Cimrmanna chcete take do vlady? Ten rozumi totiz uplne vsemu.

Milan
3. leden 2022, 12:19

@Decarbon. Jak vas tak sleduju, tak vy zase nerozumite nicemu, ale krituzujete vsechno krome OZE. Jedinna vase kvalifikace zrejme bude zeleny aktivista.

Vladimír Šťastný
2. leden 2022, 13:01

Právě proto. Kazil by eurokomsomoslcům radost a budovatelské nadšení.

Jan Veselý
2. leden 2022, 13:42

Protože pan Wagner nerozumí právu, ekonomice, lidem, sociálním otázkám, ...

A hlavně, není na řemeslo politika kvalifikovaný a nepřipadá mi, že by na to měl talent. Politika je řemeslo, kde si musíte získávat přátele, spojence a voliče. Já jsem viděl několik videí, kde se pan Wagner veřejně projevoval. Bez ohledu na to co říká a jestli má pravdu nebo ne, lidem by lezl svým neverbálním projevem úplně ukrutně na nervy. Proto si myslím, že třeba televize si za jadernou stranu radši zve paní Drábovou nebo pana Míla.

Stas
2. leden 2022, 10:59

Celkově realistický článek. Pouze v otázkách plynu a jeho dodávek a cen , je autor poněkud nepřesný. Gazprom preferuje pouze dlouhodobé smlouvy a průměrná cena exportu v minulém roku byla cca 280 USD/ 1000 m3. Pokud si takto nastavím dlouhodobou cenovou politiku, potom se od takové ceny budou postupně odvíjet i ceny jiných energií. Je samozřejmě možné , že občas může být spotová cena plynu na burze krátkodobě nižší z důvodu velkých přebytků břidličného plynu a teplejšího počasí, ale dlouhodobou strategii v energetice není možné stavět na náhodných cenách a ani průmysl toto nemůže ustát v kontraktech.

Va
2. leden 2022, 11:40

Opravdu mám dát na názor autora který je ve spolku s siritelm fakenews panem Cizkem?

Milan
3. leden 2022, 12:20

Zkuste to.

Ondra Soukup
2. leden 2022, 11:46

Rok co rok, článek co článek Vladimíra Wagnera má prostě úroveň a stejný směr - to nelze zpochybnit. A když se s ním bavíte osobně, tak je to vyrovnaný člověk s obrovským nadhledem, který nevyšiluje a nemlátí o zeď hlavou, aby si ideologicky prosadil své. Je schopný a ochotný se bavit, prostě se bavit o energetických úvahách ze všech možných úhlů - žádná jednostraná zabedněnost.

Ano, Vladimír Wagner je velký příznivec jádra, ALE to vychází z racionality věci. Také se těším na dobu, kdy budeme využívat energii jen a jen díky tomu, že je činná naše hvězda jménem Slunce. Nicméně ta doba je příslib pro naše následovníky a my k ní musíme dospět, jak společensky tak i duševně ;-)

Va
2. leden 2022, 11:55

Pan Wagner je hlavně ve spolku s panem Cizkem který je siritel fakenews.

Vladimír Šťastný
2. leden 2022, 13:04

Pan Wagner je hlavně z oboru, takže to, co tvrdí, mívá podloženo buď vlastními zkušenostmi, nebo střízlivými prameny. Jestli se kamarádí s Čížkem nevím.

Decarbon
2. leden 2022, 13:09

Hlavne ma blizko k jaderne lobby a to je ten zasadni vliv.

Jaroslav Studnička
2. leden 2022, 13:21

Carbone, tyto vaše kdákance si jděte kydat někam jinam.

Vladimír Šťastný
2. leden 2022, 13:24

To bych neřekl. Je jaderný fyzik, vědec. Z podstaty věci je fanda svého oboru, ale že by byl lobbyista. Máte nějaký link?

Jan Veselý
2. leden 2022, 13:44

Oborem pana Wagnera jsou fyzikální interakce v jádrech atomů. To je pro energetiku kvalifikace dost na houby.

Mirek
2. leden 2022, 18:11

Pan Wagner vyučuje na jaderné fakultě a spolupracuje s výzkumáky v Řeži.

A hlavně soudím podle jeho článků - populárních i odborných - že oboru jaderné fyziky i jaderné energetiky dobře rozumí a dovede skvěle analyzovat. To by měla být vlastnost všech technických pracovníků. Bohužel, dnes si technické školy moc vybírat nemohou.

Decarbon
2. leden 2022, 18:38

Podle vas by asi ministrem dopravy mel byt automechanik a ministrem zahranici turista. Oba znaji svuj obor nejlepe.

Pan wagner at si vyucuje co umi a neztraci cas kecanim do veci, ktere jsou mimo jeho horizont.

Jan Veselý
2. leden 2022, 21:38

ad Mirek) Na FJFI přednáší základy jaderné fyziky, jeden 3+2 předmět. Ani tohle, ani práce v jaderném výzkumáku není nějaká kvalifikace vhodná pro energetiku. Tam je to hlavně otázka ekonomiky, systémové řízení, apod.

Je to v podstatě stejný nadšený nerd, co to má jako hobby, jako spousta lidí tady. U něj je to ta varianta, že je fixovaný na jaderné technologie, které nekriticky miluje.

Zbyněk Poisl
2. leden 2022, 12:38

Klidně se můžete těšit. Jenže OZE zničí tuto planetu dřív, než si myslíte. Vaše představa o ekologičnosti těchto zdrojů pramení z čisté naivity a neznalosti přírodních zákonů.

Decarbon
2. leden 2022, 12:55

Tento příspěvek byl redakcí odebrán z důvodu porušení pravidel diskuze

Nepiste kdyz jste pozil.
.

Decarbon
2. leden 2022, 14:03

Prvotne mel byt odstranen ten komentar nade mnou.

A.O
2. leden 2022, 16:38

Očividně si to redakce nemyslí.

No musel to být pěkný výkvět, když vám ho smazala redakce. Ta totiž nic jen tak nemaže.

Zbyněk Trojan
2. leden 2022, 20:21

Já bych si tu hloupost rád přečetl. Abych si mohl udělat obrázek.

Decarbon
2. leden 2022, 14:44

Klidně se můžete těšit. Jenže JE zničí tuto planetu dřív, než si myslíte. Vaše představa o bezpečnosti těchto zdrojů pramení z čisté naivity a neznalosti přírodních zákonů.

Va
2. leden 2022, 12:12

Pojďme úplně ke kořenů věci.

Opravdu je to tak, že tohle všechno v DE nevědí a jedinou pravdu ví ČR?

A proč v DE odsravuji JE? Nemá to "trochu" něco společného s Fukusima?

Vladimír Šťastný
2. leden 2022, 13:05

Třeba tsunami? Že mě to hned nenapadlo.

Decarbon
2. leden 2022, 13:14

V nemeckem Ahrtal byly povodne, ktere tam nikdy nemely byt. Kdyby tam stala JE, tak by dopadla jako Fukushima. Je mnoho rizik, ktere nekteri nechteji videt.

Vladimír Šťastný
2. leden 2022, 13:28

Vy toho o stavbách JE moc nevíte, že ne? Opravdu málokterá jiná stavba prochází tak důslednou stavební přípravou. Fakt to není tak, že by si investor vyhlédl nějaké místo a řekl: Jééé, to je krásná louka, a ty kytičky, tady to postavím.

Decarbon
2. leden 2022, 13:34

Idealne u reky kde nehrozi povodne. V Ahrtal take byli presvedceni ze tam povodne nemuzou byt.

A ve Fukushime udelali soudruzi z Japonska take nejakou chybu. To samozrejme v Cesku nikdy nemuze byt.

hlpb
2. leden 2022, 13:37

Vláďo, kdyby letošní tornádo na Moravě přešlo přes Dukovany, tak by bylo vymalováno. U JE energetiky je jedna jistota, nejde o to, jestli nastane další havárie, jako byla v Černobylu, nebo ve Fukušimě, ale kdy taková havárie nastane. Například ve Francii je podle studie 10 bloků v katastrofálním stavu a s tím jak stárnou JE včetně ČR se pravděpodobnost další velké havárie každý rok zvyšuje. Stačí jedna větší havárie v Evropě a budou to znamenat konec JE.

Decarbon
2. leden 2022, 13:43

Pro kazdou JE by mel existovat plan pro presidleni postizenych lidi. Melo by byt zajistene, kam se clovek po pripadne havarii muze zarucene prestehovat a vsechny naklady s tim spojene musi byt garantovany. Nerad bych musel nekde zadat o milost a prijmuti do nejake telocvicny 1000km od domova a s holym zadkem.

Jan Veselý
2. leden 2022, 13:47

Dost by mě zajímalo jak by vypadal plán na přesídlení brněnské aglomerace, kdyby se něco katastrofický prodělalo v Dukovanech a foukal zrovna (ne)správný vítr.

Ale nebudeme malovat bivaky na zeď, že?

hlpb
2. leden 2022, 13:49

JE je tak báječně bezpečná, že kvůli ní všichni v okruhu 20 km fasují všichni obyvatele pro jistotu jodové tablety, v okolí Dukovan je to např. více jak 100 lidí.

Va
2. leden 2022, 16:24

Myslím, že článek na téma dopad tornáda na JE Dukovany by se hodil.

Náhle odstrihnuti od sítě plus ztráta chlazení by asi byl reálný stav.

Ivan Novák
2. leden 2022, 17:00

Co si zhruba pamatuji: tornádo EF4 by možná poškodilo velké věže, resp. jejich technologické vestavby. Proto se u EDU v rámci postfukušimských prověrek dostavěly pro chlazení bezpečnostně významných spotřebičů (včetně dieselgenerátorů) a pro odvod zbytkového tepla z reaktorů ventilátorové věže, a to takové, že mu odolají. Vody je v příslušném okruhu pro prvních několik týdnů dost. ETE je proti EF4 odolná od začátku.

Va
2. leden 2022, 18:03

Uvedená odolnost proti větru u ventilatorovych věží je nižší než rychlost větru u tornada které bylo letos na Moravě..

Ivan Novák
2. leden 2022, 23:23

Je pravda, že to tornádo bylo stupně F4. Informací, v jakém rozsahu by po takové události ty dukovanské věže ztratily schopnost odvádět teplo do atmosféry, nemám - kde se poučím?

Va
3. leden 2022, 06:56

Odolnost ventulatorovych věží až 252km/h https://www.cez.cz/cs/pro-media/multimedia/nove-ventilatorove-veze-v-dukovanech-44761

Síla větru při tornadu EF4 kolem 300 km/h.

Va
3. leden 2022, 08:01

Odolnost ventilatorovych věží je udávána až 252 km/h.

EF4 má rychlost větru přes 300km/h.

Jak to tedy je s dopadem tornáda na JE?

Je to dost zásadní otázka.

Proč k tomu např pan Wagner a ostatní zastánci JE mlčí?

Jaroslav Studnička
3. leden 2022, 08:54

TO Va:

Zásadní otázka to je možná pro vás.

Pokud máte jakékoliv podezření, můžete kontaktovat SÚJB.

Va
3. leden 2022, 09:11

Tak zda jsme byli od Dukovanske "Fukusima" jen 60km a jednalo se pouze o štěstí je myslím dost zásadní otázka pro všechny.

A odpověď je dost zásadní pro další podporu JE.

Jaroslav Studnička
3. leden 2022, 09:32

To Va:

To myslíte vážně ty vaše příspěvky?

Z vašeho odkazu: "pro další posílení bezpečnosti JE Dukovany na základě výsledků tzv. stress-testů"

Tedy jedná se o další prvek na zvýšení bezpečnosti jaderné elektrárny nad rámec již stávajících fungujících prvků.

Va
3. leden 2022, 09:52

Ano, myslím to vážně.

Ventilátorove věže pro nouzové chlazení dle odkazů nemají odolnost proti větru v tornadu které bylo 60km daleko od Dukovan.

Jaký dopad by mělo tornádo na JE?

Ivan Novák
3. leden 2022, 12:14

To video jsem neznal, úplně příjemné není, věže např. JE Neckarwestheim 2, co jsem viděl r. 1990, vypadají o level festovněji. Proč aspoň to síto na vrchu nemá sklon, aby z něj věci padaly pryč (kdyby tam vydrželo)... Na druhou stranu, jde o schopnost celku bloku zůstat bezpečný. Nevylučuji, že autoři akce jsou nebo budou schopni doložit, že třeba a) morfologie terénu u EDU by za stejných širších meteopodmínek vedla ke slabšímu větru než u Břeclavi, b) opatření bylo myšleno proti frontální zátěži systému, přičemž tornádo běží relativně úzkým pruhem, b) nerozbilo by se všecko, nějaký chladicí potenciál kombinace velké+malé věže + sekundární okruh by k dispozici zůstal, c) zbytkový výkon klesá natolik rychle, že, s ohledem na výše uvedené, by průchod tornáda F4 elektrárnou vedl nanejvýš k tomu, že by se na chvíli otevřely pojišťovací ventily parogenerátorů, aniž by byla ohrožena jaderná bezpečnost, a bylo by dost času přejít pak na trvalé dochlazování ať projektovými prostředky nebo improvizovaně. Ale spekuluji, havarijní analýzu, která k tomu samozřejmě existovat musí, neznám.

Va
3. leden 2022, 13:25

Ale to jsem stále u povodní otázky.

Jaký dopad by mělo tornádo na JE Dukovany?

Ventilátorve chladící věže to dle specifikace nevydrží.

Va
2. leden 2022, 19:28

Nešlo o tsunami. Šlo o tu totální bezmoc tak technologické velmoci jako je Japonsko.

Nakonec to příznačné skončilo modlitbou za správný vítr..

A opravdu si myslíte, že v De nikdo nepřemýšlí o tom jak v energetice dál a jen v ČR vědí jak to dělat správně?

Decarbon
2. leden 2022, 19:46

Cesi maji vzdy jasno. Nechte nam nase uhelky, nenechame si nic nutit Nemeckem.

Ale polsky Turow musi skoncit, o tom nebudeme diskutovat.

Martin P
3. leden 2022, 12:59

Tak si říkám, kteráže česká uhelná elektrárna ovlivňuje vodní režim německého podzemí ? Váš příklad je eufemisticky řečeno přinejmenším nepřesný.

Decarbon
2. leden 2022, 12:33

Rusko nam omezilo mnozstvi plynu, cena vyletela kratkodobe na astronomickou vysku a techto par vyjimecnych dnu nam ma ukazat cestu do jaderne budoucnosti na dalsich 40-60 let? Evropa se z ruskeho zlomyslneho taktizovani pouci a takovou svinarnu jim predem zablokuje. Musime se vic zasobovat plynem ze spolehlivych zdroju.

I kdyz se dukovansky blok nakonec za 10 let mozna spusti, tak k vyreseni energeticke situace nicim neprispeje. Zde jsou nutna mohutnejsi kapacity, ktere lze velmi rychle realizovat. A to jeden blby blok v Dukovanech fakt nedokaze.

feliz navidad
2. leden 2022, 12:39

Rusko žádné množství plynu neomezilo, dodává přesně podle objednávek plus něco navíc.

Decarbon
2. leden 2022, 12:53

Porad stejna hloupa pisnicka. Trh potrebuje mnohem vic plynu nez jen dlouhodobe kontrakty. Vsechny suroviny vcetne plynu se cela desetileti prodavaji na burze i ke spokojenosti rusaku. A ted najednou rusaci volny trh plynu nechteji zasobovat a ohani se jen dlouhodobymi kontrakty. Kazdy kdo toto jejich hloupe oduvodneni papouskuje ukazuje, ze podporuje tuto krizi. Dalsi jeho uvahy nelze brat objektivne, ale jako zajmove pro naseho nepritele.

Vladimír Šťastný
2. leden 2022, 13:08

Ta písnička je pořád stejná a vy jste dodnes nepochopil, jak funguje trh. Rusáci si dlouhodobě objednané dodávky splnili a ten plyn, co je nyní volný, prodávají nejvyšší nabídce. EU má stejnou možnost, takže stačí vytáhnout ojra z kešeně.

Láďa
2. leden 2022, 13:15

Decarbone chceš tvrdit (k dalším nesmyslům) že pro Rusy je výhodnější prodávat za nižší smluvní ceny než za spotové mnohem vyšší?

Decarbon
2. leden 2022, 13:37

Rusky sv... chteji ted uzavirat dlouhodobe kontrakty za vysoke spotove ceny. Kdyz vam to vyhovuje, nemuzete byt zdejsi, nebo zdravy.

hlpb
2. leden 2022, 13:45

Rusáci žádný plyn za vysoké ceny do Evropy nedodávají, protože Evropa si ho od nich neobjednala, je to trest za nenaplněné zásobníky Gaspromu přes léto a situaci na Ukrajině. Z těch vysokých cen profitují Norsko, USA a pak další státy, které do Evropy dodávají LPG. Jen pro informaci, proti roku 2020 snížilo Německo výrobu elektřiny zemního plynu o 10% = méně plynu od Rusáků. Dnešní energetická situace urychlí přechod na OZE a hledání cest, jak co nejvíce snížit odběr zemního plynu od Ruska i za cenu vyšších cen LPG.

Jan Vrana
2. leden 2022, 14:58

Proč patří ty zásobníky Gaspromu a ne nějaké německé firmě?! A proč nebyly před zimou plné?

jozka
2. leden 2022, 14:08

Decarbone, dlouhodobe kontrakty za spotove ceny?

Hele, jen poznamka, trollit se musi umet. Nasadte nekoho s mozkem.

Milan Vaněček
2. leden 2022, 15:06

Stává se už pravidlem že když pan Wagner něco napíše, třeba že málo fouká tak je realita právě opačná když je to vytisknuto A tak to dopadá i s jeho propagandou.

Technologický přechod v energetice je realita, diskuze je jen o tempu a detailech realizace. To je podstatné

Decarbon
2. leden 2022, 15:22

Aktualni cena v CR kolem 50Eur/MWh a v noci 7 Eur/MWh diky nemeckym VtE. Panove, ktera jina elektrarna dokaze produkovat za takove ceny?

Aby VtE mohly stabilne zasobovat Evropu levnou EE, je nutne zvysit usili a instalovat vetsi kapacity. OZE jeste nedosahlo potrebneho stupne instalaci, ktere by mohly uspokojit kazdou spotrebu. Proto je dalsi vystavba absolutne nutna. Mnohem intenzivneji nez dosud. Grenn deal dava nove prilezitosti, nesmime je zahodit.

feliz navidad
2. leden 2022, 16:18

Poněkud vám uniklo, že těch 7 Eur/MWh není produkční cena VTE. Zapomínáte na provozní podporu min cca 55 Eur/MWh.

"OZE jeste nedosahlo potrebneho stupne instalaci, ktere by mohly uspokojit kazdou spotrebu."

Máte pravdu. Stačí zvýšit celkový instalovaný výkon OZE 45x.

Decarbon
2. leden 2022, 16:39

Staci aby OZE a stavajici JE kryly 100% spotreby po dobu 9 mesicu v roce a zbytek roku OZE+JE+plyn. Plyn ktery v lete nespalime.

Ferdinand Matia
2. leden 2022, 15:07

Asi naivní otázka od laika… Ale nemůže být za rušením atom. elektráren třeba uvědomění si rizika, že i malá raketa na atom. elektrárnu/y, by v případě válečného konfliktu nadělala možná víc paseky, nežli třeba B52 se 100 "bombičkami"? A´t už cíleně mířená, nebo náhodně odchýlená. -?

Vinkler
2. leden 2022, 15:10

S první polovinou příspěvku pana Bláhy souhlasím. Ale s druhou ne. OZE, bez vyřešené akumulace aspoň na měsíc, nás nemohou trvale napájet a udržet od blackoutu.

Carlos
2. leden 2022, 16:24

Řešit akumulaci na měsíc v této stále počáteční fázi je zbytečné Potřebujete to prvně dostat do stavu kdy se dá celý den jet jenom na OZE.

Vinkler
2. leden 2022, 17:01

Pokud si přečtu větu poslední, vašeho článku níže, říkáte , že akumulaci potřebujeme a tady, že nepotřebujeme. Tomu se říká tautologie.

Carlos
3. leden 2022, 18:58

Pane Vinklere, ještě jednou se prosím mrkněte na co Vám píši. Stojí tam že řešit akumulaci měsíc nemá cenu v této fázi. Prvně potřebujeme akumulací která se bude s to popasovat s jedním dnem, což by mohlo umožnit podstatně zracionalizovat chod parních elektráren.

Carlos
2. leden 2022, 16:23

Co nám říká nedostatek baterií v SSSR a co to znamená pro s. Černěnka a světovou revoluci... Pane Wagnere, nechtěl byste si alespoň na ty titulky někoho sehnat? Vypadají skoro jak z Rudého práva.

pro obyvatelstvo mohou společně s odlivem pracovních míst vést k úpadku ekonomické a životní úrovně lidí

Mnohem větší problém pro životní úroveň představuje demografické zhroucení které je již zde. Pokud se podíváte na odhad vývoje populace, tak v EU jako takové bude do deseti let počet obyvatel klesat, u ČR zhruba v té samé době, jsou to odhady může to být trochu mimo, pokud vezmeme do úvahy důchody, tak už teď jsme v situaci odkud bude životní úroveň klesat protože na jednoho pracujícího bude připadat více a více nepracujících. Bez hloubkové reformy se s tím ceny energií nic nezmohou.

Podle mého názoru je správná reakce naopak budovat zdroje, které německý mix doplňují a budou dodávat elektřinu v době, kdy nefouká a nesvítí. Mělo by se tak pokračovat ve využívání jaderných elektráren a budovat i nové jaderné zdroje. Pokud by to mohlo dělat Bavorsko, tak by šlo nejspíše také touto cestou.

Jádro v podání v jakém se dělá se s OZE fakt moc nedoplňuje, mnohem více s s nimi doplňují akumulační hydroelektrárny, PVE, a akumulace jako taková, stejně tak PPE a další podobné které lze uvést do provozu v řádu jednotek či desítek minut.

-

Vymýšlet nějakou speciální ochranu místního obyvatelstva a křivení trhu je blbost a politika na úrovni banánových republik a silně zavání etatismem a plánovaným hospodářstvím. V době kdy ceny atakovaly vysoké hodnoty nebyly v ČR zdaleka spuštěny všechny parní kapacity, stejná byla situace v Polsku v momentě kdy žádalo o pomoc Švédsko. Takže tady je nějaký zásadní chyba v konfiguraci a provozu sítě, která neumožňuje aby na ní probíhaly potřebné obchodní výměny. To je třeba řešit, spíš něž nějaký izolacionismu.

Druhým zdrojem problémů je neprobíhající konvergence příjmové hladiny s okolními státy a EU. Tady se (a je divné že vlády se socialisty s tím reálně nic neudělaly) pořád hraje na konkurenci cenou, jenomže příliš nízko, vůči okolí, nastavené mzdy vedou k problémům. On je celý ten kus zralý na hodně velkou reformu a spolu s tím na řešení té exekuční matlaniny, která se nám tu táhne od dob vlády M. Zemana. Máme dnes přetopenou ekonomiku a poměrně značnou inflaci, je třeba aby se celý ten systém minimální a zaručených mezd začal hýbat alespoň podle inflace, třeba průměrem za posledních 5 let. Ideálně by to ale chtělo táhnout nějak směrem k průměru podle porovnání výkonnosti české ekonomiky a zbytku EU.

Taky je potřeba vytvořit takové podmínky aby byly v maximální míře rozšířeny instalace domácích FVE, ideálně a akumulací. U těch by měla být cena dlouhodobě stabilní a pod hodnotou elektřiny ze sítě.

K budoucnosti se nemůžeme dostat protekcionistickými opatřeními úrovně banánové republiky, kde se běžně dotuje benzín aby lidi měli čím svítit a topit. Taky je potřeba oddělovat opady z konců dodavatelů a z cen energií. Každá z těchto věcí má jiné řešení. Mnohem podstatnější z dlouhodobého hlediska by bylo vytvoření vhodného dotačního titulu na úspory energií. Vůbec bych se nedivil kdyby třeba ohrožené skupiny pořád ještě používaly žárovky místo úsporných světelných zdrojů atd. Je tu třeba rozhýbat základní modernizace budov, tedy třeba instalace moderních oken. Nevím kolik to je, ale pokud se udělá vhodný titul a program, tak to bude mít z celospolečenského hlediska lepší dopady než to že se něco nějak někde někomu bude kompenzovat a někomu jinému se bude poškozovat podnikání.

Ale ano, je třeba jednat rychle, tím pádem ale zapomeňme na JE jako řešení problémů. Je třeba se zaměřit na optimalizaci a zlepšení toho co tu je a upravit existující infrastrukturu, jak fyzickou, tak v podobě dotačních a jiných programů. Například modernizací teplárny v Brně na PPE se dá do sítě přidat poměrně vysoký elektrický výkon. Úprava podmínek pro BPS a tlak na jejich modernizaci na výrobny biomethanu by zase mohly přispět k větší bezpečnosti dodávek plynu. Sice málo, ale přece. Je tu poměrně zajímavý potenciál pro výstavbu PVE bez velkých zásahů do krajiny a dalo by se to asi zvládnout celkem rychle.

Neustálým hraním si a čekáním na jaderného Godota jsme si sakra zavařili. problémy mohly být o něco menší pokud bychom tu měli dostatek odběratelských instalací FVE s akumulací. Stejně tak by byly problémy menší pokud by tu byl dostatek akumulačních kapacit a na to navázaných velkých FVE, které by přes léto snižovaly dále cenu elektřiny a projevovaly se následně i v zimním období.

jozka
2. leden 2022, 17:24

Fascinuji mne jedinci, kteri varuji pred krivenim trhu v energetice. Toho "trhu", ktery jsme uz davno zohybali prikazy, danemi a dotacemi k nepoznani.

František Starý
2. leden 2022, 21:04

Trochu všechno mimo. V ČR chybí lidské kapacity které by ve velkém zajistili modernizaci budov, instalace střešních FVE alespoň v tempu 50000 střech ročně (v reálu stěží několik tisíc), instalace TČ alespoň v objemu 50 tis. RD a BD ročně bez toho, aby byla významná část instalaci zfušovaná, jsme stěží na 10Tis. Schází montéři, fasadnici, instalatéři, technici HVAC a to tak, že zoufale, sám dělám v HVAC cca 7 let , dělal jsem předtím ve FVE 5 let. Blbcu je všude hodně, dost často nějaký absolutně nekriticky obdivovatele OZE, eletromobility s netechnickym vzděláním. Většínou potřebujete na všechny ty zelené sny odborné profese, lidi s praxí. Nic z toho tu pro ty dané objemy není. Narazilo se na strop daný lidskými kapacitami. Není to nákup úsporné lednice nebo LED světelného zdroje. Proto mě fascinuje jak se jde po těch nejméně efektivních řešeních. Stejná parta lidí co usmudla za rok FVE na 1000 střechach na RD s průměrným výkonem 5kWp nasviha za rok 30 elektráren o průměrném výkonu 0,5MWp za nižší cenu, i jednodušší údržbou a servisem. Jenže se toho všichni v roce 2010 lekli a od toho dne se tlačí neefektivní a sociálně nespravedliva řešení. Nevím proč se má z povolenek platit něčí soukromá touha po FVE aby ušetřil když spousta lidí na to nedosáhne ani s dotací

Jsem pro to aby se stavěli z povolenek větší projekty na úrovni obcí, kde by z toho měl užitek každý obyvatel na úrovni cen elektřiny. Pak by FVE nepribyvaly mrzkym tempem 10-20MWp ročně ale stovkami MWp.

mart
2. leden 2022, 22:35

"Taky je potřeba vytvořit takové podmínky aby byly v maximální míře rozšířeny instalace domácích FVE, ideálně a akumulací. U těch by měla být cena dlouhodobě stabilní a pod hodnotou elektřiny ze sítě."

Ale vždyť on přeci nikdo nikomu nebrání si nainstalovat na střechu FVE s akumulací a odpojit se od sítě. Nebo to mělo znamenat, že by to měl tak masivně dotovat, aby se to vyplatilo a ještě k tomu zajistit zálohu pro případ, že ta FVE nepojede? A kdo by to prosím měl dotovat? Ten, kdo si to sám nemůže dovolit? Nebo se to bude dotovat všem a pořídí si to každý?

Decarbon
2. leden 2022, 17:42

Meli bysme se poucit tisiciletym zpusobem pestovani potravin na poli pod svitem slunicka. Potraviny nemuzeme sklizet cely rok a presto pres sezonni sklizen prezijeme i krutou zimu bez moznosti sklizet na poli. Kouzelne slovicko je, vyrobit behem sezony tolik, kolik potrebujeme do pristi sklizne a vytvorit zasoby. Elektrina je sice prchlava vec, nicmene je mozne ji v ruznych zasobnicich udrzet i delsi dobu. Jen blazni by chteli prejit od pestovani na poli na syntetickou vyrobu potravin. Ale u elektriny se hazarderi prekonavaji. Prirodni zachycovani zareni odmitaji a misto toho vymysli nebezpecne strojovny ve kterych se pokousi predbehnout slunicko. Cas od casu jim to bouchne, ale sebeprecenovani je nezastavi az do doby, kdy se to vymsti pulce zemekoule.

Sklizet elektrinu ze slunicka je ten nejlepsi a nejprirozenejsi zpusob ziskavani energie. Jak tepelne, tak elektricke. Vse ostatni je zbytecny hazard se zdravim.

jozka
2. leden 2022, 18:14

Ale to my vime, ze vam jde o navrat do minulosti, to nemusite tak sahodlouze vypisovat :-)

Mimochodem, k tomu tisiciletemu zpusobu patrily a celkem caste hladomory.

Decarbon
2. leden 2022, 18:20

Asi protoze tenkrat nemeli JE. Ty by je zachranily.

Atom
2. leden 2022, 18:39

Zkuste se někdy podívat na staré fotografie, zjistíte, že je krajina mnohem holejší, protože veškerá použitelná biomasa se spálila a k tomu zase půjdeme s OZE.

Decarbon
2. leden 2022, 18:59

Bohuzel tenkrat nemeli FVE a palili vsechno co jim prislo pod ruku. Jako dnes se pali miliardy tun ropy, uhli a plynu ku skode nas vsech. Jednou v budoucnu se nasi potomci budou ptat, proc jsme to delali.

mart
2. leden 2022, 22:32

Víš kdy toho spálili daleko nejvíce? V zimě. A víš, kdy FVE vyrábí nejméně? V zimě. To je ale překvapení, že? Už teď se změnou cen pozoruji, jak lidé zase daleko více pálí v kamnech.

Decarbon
2. leden 2022, 23:02

Mam tepelne cerpadlo a moje FVE jede i v zime na 20-100% z FVE. Je pravda, ze to je jen par hodin denne, ale staci. Topim ted jen od 9:30 do 15 h. Uplne staci podlahove topeni ma dlouhou setrvacnost. Od unora budou prebytky. Bohuzel kdyz nasnezi, musim si dat rozcvicku. Kdo neni hloupy, ma zatepleny RD, FVE, TČ, elektromobil a jeste dobry prijem.

Vinkler
3. leden 2022, 09:19

Pane co se stydíte psát pod svým jménem a používáte dekarbon.

Zkuste si dát novoroční závazek k záchraně planety a odstřihněte se od veřejné sítě.

Po roce a po dvou prosím zprávu o výsledcích Vašeho výzkumu den po dni.

Započítejte do nákladů všechny DOTACE.

Děkuji

Milan
3. leden 2022, 12:33

Vy jste uplny mimon. Sklizet elektrinu v lete a pouzivat ji v zime. Mate info o tom, ze to nekde takto funguje?

Zbyněk Trojan
2. leden 2022, 20:25

Já kdybych měl nějaké peníze navíc, tak bych od Německa ty JE koupil - i s územím ochranné zóny. Mohly by zůstat v provozu, připojeny do sítě, Německo by mělo splněno, nebude provozovatelem, ani vlastníkem. A já bych mohl dodávat energii, tomu, kdo jí nebude pohrdat. Ti hloupí ať si potmě mrznou.

Decarbon
2. leden 2022, 23:05

O penize tady nejde, jde ciste o eliminaci rizika. A kdyby ty JE provozoval nejaky Cech, tak by riziko stouplo asi 1000x.

Mojmír hájek
3. leden 2022, 11:44

Z jiného soudku: lze získávat "hotovou" elektrickou energii z bouřkových mraků?

PETR
3. leden 2022, 16:31

V dnesni situaci je potreba ,aby se kazdy zamyslel ,jak zatezuje sit,vcetne mest, obci a vyrobnich podniku.Kazda zbytecna spotreba je ZBYTECNA,jak pisi na EKOWATU.Pokud montuji FVE brigadnici,hrozi velke skody i na majetku,na nez se montuji a odborniku je zalostne malo... Vynos z povolenek je potreba uprednostnit na nakup +++ spotrebicu.Vymena spotrebicu u nas vyrazne omezila spotrebu ee za rok,asi tak.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se