Brusel prošetří, zda Německo při odškodnění provozovatelů hnědouhelných elektráren neporušilo pravidla EU