Další milník pro využití technologie Power to Gas v průmyslovém měřítku na obzoru

DomůNěmeckoDalší milník pro využití technologie Power to Gas v průmyslovém měřítku na obzoru

Aby mohl růst podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny, je nutné vyřešit otázku spolehlivé a cenově dostupné akumulace. Jedním z možných řešení je technologie power to gas (P2G), jež funguje na principu přeměny elektřiny na plynná paliva. Jeden z provozovatelů německé přenosové soustavy tento týden oznámil plány na výstavbu pilotního zařízení P2G o výkonu 100 MW.

Omezování výroby obnovitelných zdrojů, neplánované přetoky elektřiny do okolních států, problémy s výstavbou nových vedení a neklesající emise skleníkových plynů, s tím vším může Německu pomoci technologie P2G. Průkopníkem technologie P2G v Německu je Uniper, který má své pilotní projekty v Hamburgu a Falkenhagenu.

Projekt na výstavbu zařízení P2G, jehož výkon je řádově vyšší než mají zařízení Uniperu, představily také TenneT a Thyssengas. V Dolním Sasku tak má do roku 2022 vzniknout zařízení P2G o výkonu 100 MW. Toto zařízení bude největší svého druhu v Německu a pokud se provozně osvědčí, umožní rozšíření P2G v průmyslovém měřítku.

P2G na elektřinu z větrných elektráren na moři

Díky umístění projektu do lokality v blízkosti severomořských větrných parků bude možné pro provoz technologie P2G využívat elektřinu právě z tohoto obnovitelného zdroje. Plyn produkovaný technologií P2G pak může být využit pro výrobu elektřiny, v dopravě nebo své uplatnění najde v průmyslových aplikací.

„P2G má velký význam pro další rozvoj přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům. V této souvislosti je důležité propojení (coupling) elektrizační a plynárenské soustavy, který právě P2G umožňuje. Vodík, který je produktem P2G, se dá využívat pro vytápění, v dopravě a také jako surovina pro potřeby průmyslu. Nesmíme se soustředit pouze na elektřinu.“ dodává Olaf Lies, ministr životního prostředí a energetiky Dolního Saska.

Pokud dojde k rozvoji technologie P2G, tak se výrazně sníží nutnost rozšiřování německé přenosové soustavy a naopak se zvýší možnosti flexibility při jejím řízení. Kromě společnosti TenneT proto zvažuje výstavbu pilotního projektu obdobné velikost i další z provozovatelů německé přenosové soustavy společnost Amprion.