V minulém týdnu schválila Evropská komise Německu podporu kombinované výroby elektřiny a tepla a schéma podpory demand side response. Česká republika, která měla dostat souhlas pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013 a KVET, na notifikaci těchto zdrojů stále čeká.

Nový německý zákon na podporu kombinované výroby elektřiny a tepla byl přitom schválen na konci loňského roku a nabyl účinnosti 1. ledna tohoto roku. O schválení podpory informovala v minulém týdnu Evropská komise. Zákon vznikl jako jeden z prvků programu snížení emisí německého energetického sektoru.

Systém je specifický v tom, že podpora výroby elektřiny bude udělována pouze pro omezený počet hodin výroby. Tím by mělo být zaručeno, že elektrárny budou vyrábět pouze v době, kdy jsou ceny elektřiny vysoké a tedy je vysoká spotřeba. Zároveň elektrárna nedostane žádnou podporu v hodinách, kdy jsou ceny elektřiny záporné.

„Německý systém podpory kogenerace, který jsme dnes schválili, je důležitým příspěvkem k energetickým a klimatickým cílům EU. Dochází k vyšší integraci vysokoúčinné výroby elektřiny a tepla na trh a přitom systém podpory klade důraz na zachování nízkých cen pro spotřebitele.“
Margrethe Vestager, evropská komisařka pro hospodářskou soutěž

Upřednostněny jsou i malé kogenerační jednotky, pro které jsou uspořádány aukce, kde soutěží o podporu jednotky o výkonu 1-50 MW. Pro výrobce z větších zařízení jsou stanoveny zákonem doplatky k ceně elektřiny. Tím je zajištěno, že velcí výrobci nepokryjí celou kapacitu na úkor malých vysokoúčinných kogeneračních jednotek.

biomasa kogenerace

V rámci notifikace je schválena i podpora stávajících plynových kogeneračních jednotek určených pro dálkové vytápění, jelikož bez podpory by kvůli vysokým nákladům a nízkým cenám elektřiny byla výroba neprofitabilní a zdroje by byly odstavovány.

Financování podpory je stanoveno jednou ze složek ceny elektřiny pro konečné zákazníky, která je stanovena na 0,445 € centu/kWh pro rok 2016. V roce 2015 byla podpora kogenerace 0,254 € centu/kWh. Po růstu poplatku na podporu OZE a přenos elektřiny se tedy jedná o další zdražení.

Obdobně jako v případě podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů dochází ke snížení poplatku pro největší spotřebitele elektrické energie, což jsou většinou velcí průmysloví výrobci. Mechanismus snížení poplatků pro velké spotřebitele bude podroben přezkoumání Evropské komise z pohledu státní podpory.

V České republice se na schválení podpory kogenerace stále čeká.

Schváleno bylo i schéma podpory pro DSR

Pro lepší řízení soustavy bylo uvedeno schéma podpory demand side response, což umožní provozovatelům přenosové soustavy uzavírat se spotřebiteli kontrakty na omezení spotřeby a díky tomu efektivněji řídit soustavu a reagovat na proměnlivou výrobu elektřiny z OZE.

Celkem mohou provozovatelé přenosové soustavy uzavřít kontrakty na omezení spotřeby až do výše 1500 MW. Podpora je rozdělována na základě týdenních aukcí, kterých se mohou zúčastnit spotřebitelé s odběrem vyšším než 10 MW. Účastnit se mohou i spotřebitelé s menšími odběry, pokud se spojí a vytvoří skupinu s minimálním celkovým odběrem ve výši 10 MW.

Evropská komise v tomto ohledu shledala, že schéma podpory má kromě pozitivního efektu na řízení přenosové soustavy i dlouhodobý pozitivní efekt na rozvoj systémů, které DSR umožňují.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *