Komora: V ČR loni nebyla zprovozněna žádná větrná elektrárna, vodní pouze jedna