Massachusettské oddělení veřejných služeb (DPU) vydalo nařízení schvalující dlouhodobé kontrakty pro roční dodávku více jak 9,5 TWh elektrické energie z vodních elektráren od společnosti H.Q. Energy Services (U.S.) Inc. (HQUS). Kontrakty získal projekt New England Clean Energy Connect 100% Hydro (NECEC).

Zmíněné kontrakty vyplývají ze Zákona o relativní energetické diverzifikaci, který byl podepsán guvernérem Massachusetts v roce 2016. Zákon v konečném důsledku posílí spolehlivost a zajistí odolnou energetickou budoucnost pro stát a pokračování ve snižování emisí skleníkových plynů a splnění klimatických cílů. Tento projekt, který je v současnosti ve fázi přezkoumání ve státě Maine, reprezentuje největší zakázku na energii z obnovitelných zdrojů v historii státu Massachusetts a navýší tak podíl čisté energie na spotřebě na téměř polovinu.

„Pokračování těchto kontraktů na energii z hydroelektráren je dalším důležitým krokem pro zajištění dodávky čisté energie massachusettských spotřebitelům, která sníží jejich měsíční účty za energie, sníží emise skleníkových plynů a zlepší spolehlivost v období zimy.“ – Chris Baker, guvernér státu Massachusetts

New England Clean Energy Connect (NECEC) je projekt pro přenos čisté energie, který byl navržen společností Central Maine Power (CMP) ve spojení s Hydro-Québec Energy Services (US). Projekt je schopen dodávat až 1 200 MW z obnovitelných zdrojů z Kanady do oblasti Nové Anglie. Dodávky zajišťují vodní elektrárny, nebo kombinace vodních a větrných elektráren.

Kritériem pro výběr kontraktů nebyla jen cena

Mezi kritérii, které byly při porovnávání nabídek brány v potaz, je například vliv na zmírnění cenových špiček elektřiny v zimě, navýšení spolehlivosti dodávek, zabránění ztrátám a snížení nákladů na přenos. Kontrakty zároveň musely zajistit, aby překročení nákladů na přenos energie, v případě že nějaké budou, nebudou platit daňoví poplatníci a kontrakty podpoří zaměstnanost a ekonomický růst ve státě.

Díky podrobné analýze byla nabídka projektu NECEC zhodnocena jako nejvýhodnější z hlediska všech parametrů, pokud roční objem dodané energie bude činit 9 554,94 GWh. Smlouva je podle ministerstva cenově výhodná a ve veřejném zájmu.

„Tyto kontrakty diverzifikují dostupné zdroje energie pro spotřebitele a soustředí se na jejich ochranu. Těšíme se na to, že Commonwealth bude i nadále lídrem v poskytování čistých a spolehlivých energetických zdrojů.“ – Matthew Nelson, předseda DPU

S celkovou cenou 5,9 centů za kWh v reálných cenách roku 2017 za čistou energii i její přenos má tento projekt obyvatelům státu ušetřit mezi 2 až 4 % jejich nákladů na energie. Celkový čistý přínos, který se skládá z přímých a nepřímých přínosů, má po dobu trvání smlouvy (20 let) činit přibližně 4 miliardy dolarů.

Zdroj úvodního obrázku: Leonora (Ellie) Enking

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *