V Austrálii nahradí kombinace solární elektrárny s PVE část výkonu konvenční elektrárny