V Bolívii byly potvrzeny největší zásoby lithia na světě, dvojnásobné oproti původním předpokladům