Pro Čechy energetika není žádné téma, 75 % se o ni nezajímá

DomůObnovitelné zdrojePro Čechy energetika není žádné téma, 75 % se o ni nezajímá

Z letošního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplývá, že tři čtvrtiny obyvatel ČR se o energetiku nezajímají. S prolomením těžebních limitů uhlí nesouhlasí, ale naopak podporují modernizací a další provozování uhelných elektráren. Souhlasí i s finančním zvýhodněním využívání OZE.

Po vydání průzkumu, který mapuje postoje českého obyvatelstva k jaderné energetice, zveřejnilo CVVM i další část výzkumu věnujícího se energetice v celé šíři. Okruh otázek se týkal jak uhelné energetiky, tak i souhlasu obyvatelstva s finančním zvýhodněním využívání obnovitelných zdrojů energie.

Jedním z důležitých témat dotazníku byl i obecný zájem Čechů o energetiku. Z výsledků vyplývá, že se o energetiku v ČR zajímá pouze 24 % obyvatel. Celkem třetina dotázaných navíc uvedla, že se o energetiku nezajímá vůbec, 42 % se o ni spíše nezajímá. Meziročně se nezájem o energetiku v ČR mírně prohloubil, vzrostl především počet osob, kteří se o energetiku nezajímají vůbec.

Zájem Čechů o energetiku meziročně klesl. Zdroj: CVVM

I přesto z průzkumu vyplývá, že Češi se staví pozitivně kromě jaderných elektráren i k elektrárnám uhelným. Téměř polovina dotázaných totiž souhlasí s tím, že by se uhelné elektrárny v ČR měly modernizovat a provozovat co nejdéle.

Opačně se ale staví k prolomení těžebních limitů uhlí. Souhlas s prolomením vyslovilo 27 % obyvatel, nesouhlas celkem 46 %.

Názorům na uhelnou a jadernou energetiku odpovídá i postoj Čechů k decentrální energetice. Otázka pokládaná v rámci dotazníku zněla, zda dotazovaný souhlasí s tvrzením, že „výroba elektřiny a tepla v menších lokálních zařízeních v budoucnosti převáží nad výrobou ve velkých elektrárnách a teplárnách„. I přes poměrně vysoké procento odpovědi nevím se obyvatelé kloní spíše k tomu, že energetika zůstane centralizovaná (nesouhlas s výše uvedeným tvrzením).

Češi se staví za finanční podporu obnovitelných zdrojů energie, zdroj: CVVM

Poměrně zajímavý je i postoj k finanční podpoře využívání obnovitelných zdrojů, kterou podporuje 68 % obyvatel. Vzhledem k minulosti, kdy byly vypisovány v některých případech vysoké částky na podporu OZE a poplatek na OZE je významnou součástí ceny elektřiny, je tento postoj obyvatelstva zajímavým výsledkem.