Instalovaný výkon solárních elektráren v Číně rapidně roste

DomůObnovitelné zdrojeInstalovaný výkon solárních elektráren v Číně rapidně roste

Čína letos překročila stanovený cíl 105 GW instalovaného výkonu solárních zdrojů do roku 2020. Čínská vládní organizace NEA proto stanovila nový, velmi ambiciózní cíl. Informuje o tom organizace Greenpeace. I přesto, že počet solárních ale i větrných elektráren strmě roste, Čína stále nezanedbatelnou část energie není schopná využívat. 

Čína více než zdvojnásobila svůj cíl instalovaného výkonu solárních elektráren pro rok 2020. Instalace nových solárních elektráren dramaticky překročila všechna očekávání a Čína již dosáhla cíle 105 GW celkového instalovaného výkonu pro rok 2020. Tento cíl byl vládou stanoven teprve minulý rok.

Na konci července tohoto roku byl instalovaný výkon solárních elektráren 112 GW. Této hodnoty země dosáhla po přidání 35 GW instalovaného výkonu během 7 měsíců – to je více než dvakrát tolik, kolik bylo přidáno v kterékoliv jiné zemi v roce 2016.

Instalovaný výkon solárních elektráren v Číně a cíle stanovené vládou. Zdroj: Greenpeace.org

Nový ambicióznější cíl a jiné projekty

Čínská vládní agentura National Energy Administration (NEA) proto stanovila nový ambicióznější cíl. Chce dosáhnout instalovaného výkonu 213 GW solárních elektráren do roku 2020. Současný trend růstu instalovaného výkonu solárních elektráren ale nevylučuje ani možnost, že i tento cíl by mohl být překonán.

Čína se ovšem nesoustřeďuje pouze na zvyšování instalovaného výkonu. Má mimo jiné plány budovat rozsáhlé fotovoltaické stanice a využívat fotovoltaické technologie v zemědělství a hospodářství. Rovněž zde jsou projekty soustřeďující se na vyšší účinnost solárních panelů.

Podobně i u větrných elektráren bude stanovený cíl překročen, pokud bude současný trend růstu pokračovat. Čína by měla v dalších 3 letech přidat alespoň 110,4 GW instalovaného výkonu v onshore větrných elektrárnách. To by vedlo k celkovému instalovanému výkonu cca 264 GW do roku 2020 a tedy překročení stanoveného cíle 210 GW.

Neschopnost plně využívat solární a větrné elektrárny

Počet solárních a větrných elektráren v Číně sice rapidně roste, ale zároveň se země v těchto sektorech potýká s velkými problémy. Množství energie z větrných elektráren, která mohla být vyrobena a využita, ale nebyla (angl. curtailment), byla v první polovině roku 2017 na 13,6 % na celonárodní úrovni. V pěti severozápadních provinciích byla míra nevyužití solárních zdrojů na 15,5 %.  Poměrně velká část energie ze solárních a větrných zdrojů je tedy promrhána.

Problémem je, že míra nevyužití těchto zdrojů stále roste. Podle Energy Desk organizace Greenpeace objem promrhané větrné energie za poslední 3 roky odpovídá zhruba roční spotřebě elektřiny v Pekingu. To přirozeně vede k obrovským finančním ztrátám.

Míra nevyužití solárních elektráren v Číně mezi lety 2015 až 2016. Zdroj: Greenpeace.org

Agentura NEA tedy sice nastavila ambiciózní cíl růstu instalovaného výkonu, nicméně zároveň musí být splněny následující podmínky. Zaprvé, provincie s vysokými hodnotami nevyužití solárních a větrných elektráren nemají povolení zvyšovat instalovaný výkon těchto zdrojů. To se týká například západních provincií Gansu, Xinjiang a Ningxia.

Cílem je přimět vlády těchto provincií, aby zdroje využívaly efektivněji. Zadruhé, 7 provincií, včetně Pekingu a Šanghaje, má dovoleno nainstalovat libovolné množství výkonu solárních elektráren do té doby, dokud bude docházet k jejich vysokému využívání a nebude docházet k plýtvání energií.