Eurostat: 9 členských států včetně ČR již dosáhlo národního cíle pro OZE

DomůLegislativa EUEurostat: 9 členských států včetně ČR již dosáhlo národního cíle pro OZE

Podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na hrubé konečné spotřebě energie v Evropské unii dosáhl v roce 2014 podle aktualizovaných dat Eurostatu 16 % . Od roku 2004 se tak tento podíl téměř zdvojnásobil. Devět členských států včetně České republiky již dosáhlo svého národního cíle pro OZE stanoveného pro rok 2020. 

Podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie je jedním z hlavních ukazatelů strategie Evropa 2020. Cíl EU pro rok 2020 je dosažení 20% podílu OZE na hrubé konečné spotřebě energie. Podle aktualizovaných dat Eurostatu dosáhl v roce 2014 tento podíl již 16 %.

Podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie v EU

Největší podíl OZE má Švédsko, nejmenší Lucembursko

Podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie vrostl od roku 2004 významně ve všech členských státech EU. Ve srovnání s rokem 2013 vzrostl sledovaný podíl ve 24 z 28 členských států.

Největší podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie mělo v roce 2014 s velkým náskokem Švédsko, které dosáhlo 52,6 %. Následovalo Lotyšsko a Finsko s 38,7 %, Rakousko s 33,1 % a Dánsko s 29,2 %.

Na druhou stranu nejmenšího podílu dosáhlo Lucembursko (4,5 %), Malta (4,7 %), Nizozemsko (5,5 %) a Velká Británie (7,0 %).

S plněním cílů jsou na tom nejhůře Francie, Nizozemsko a Velká Británie

Každý členský stát má pro rok 2020 svůj vlastní národní cíl ve sledované oblasti. Národní cíle přitom berou v úvahu různé počáteční pozice, různý potenciál OZE a také ekonomickou výkonnost země. Z 28 členských států již téměř třetina dosáhla národního cíle stanoveného pro rok 2020. Mezi těmito státy je také Česká republika, jejíž podíl OZE na hrubé konečné spotřebě činil v roce 2014 13,4 %. Dánsku a Rakousku chybí ke splnění cíle 1 %.

S plněním cílů jsou na tom nejhůře Francie, Nizozemsko a Velká Británie, kterým chybí k dosažení cíle více než 8 %.

Podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie jednotlivých členských států EU v roce 2014 a národní cíle pro rok 2020.