Státy EU požadují po Komisi vytvoření modelu počítajícího s energií pouze z obnovitelných zdrojů

DomůEvropská UnieStáty EU požadují po Komisi vytvoření modelu počítajícího s energií pouze z obnovitelných zdrojů

Rakousko, Dánsko, Irsko, Litva, Lucembursko a Španělsko zaslaly společný dopis adresovaný Evropské komisi, ve kterém požadují vytvoření dlouhodobého modelového scénáře počítajícího s výrobou energie v EU pouze z obnovitelných zdrojů. 

Ministři energetiky a životního prostředí šesti zemí Unie ve své výzvě požadují, aby Komise zvážila zpracování modelu, jehož implementace by fakticky zajistila, že se v Unii bude energie vyrábět pouze z obnovitelných zdrojů. V listopadu 2018 Komise totiž zveřejnila osm scénářů pro rok 2050, které různě modelují vývoj snižování emisí skleníkových plynů v Unii. Scénáře byly vytvořeny tak, aby byly v souladu s cíli Pařížské dohody o změně klimatu z roku 2015.

Žádný z těchto scénářů, které pokrývají možnosti od business-as-usual až k dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050, však nezakomponoval model počítající s výrobou energie pouze z OZE. Pouze dva z těchto scénářů pak byly schopny EU dovést k uhlíkové neutralitě. Její dosažení bylo přitom v mezidobí přijato jako evropský cíl pro rok 2050.

V dopise státy vyzývají k vytvoření nového scénáře, který počítá se 100% obnovitelnou energií, především tedy v odvětví výroby elektřiny. Jeho vypracování bylo údajně slíbeno Ursulou von der Leyenovou při některém z interních jednání na půdě Komise. Ta zveřejnila minulý týden nařízení o klimatu, jehož cílem je, aby bylo dosažení cíle uhlíkové neutrality de facto povinností všech členských států.

Ministři států, kteří zaslali Komisi otevřený dopis, otevřeně kritizovali nové nařízení, které se dle nich příliš soustředí na různé druhy zpoplatnění uhlíkových emisí. Například dle lucemburského ministra energetiky Claude Turmese by přitom nejpodstatnější snížení emisí do roku 2050 mohla přinést právě opatření na zvýšení podílu energie z OZE a zlepšení energetické účinnosti. Dle něj by Komise měla vypracovat takovýto scénář, aby státy mohly transparentně porovnat různé možnosti, které jsou k naplnění cíle reálné.

Například Španělsko už ke konci roku 2018 oznámilo, že plán na zcela obnovitelnou elektroenergetiku již připravuje. Dále například i finská Lappeenranta University of Technology rovněž představila svůj vlastní model Evropy produkující 100 % elektrické energie z OZE, který zahrnoval vytvoření 20 energetických ostrovů propojených „super sítí“.