Státy EU požadují po Komisi vytvoření modelu počítajícího s energií pouze z obnovitelných zdrojů