Interreg France (Channel) England (IFCE) ve středu oznámil schválení projektu na využití energie vln. Schválený program TIGER je největším ze všech dosavadních programů Interreg. Cílem těchto programů je umožnit financování projektů, na kterých se podílí subjekty z více států. Hlavním cílem projektu TIGER je posílit rozvoj elektráren využívajících energii vln.

Interreg FCE je evropský program, který byl vytvořen za účelem podpory ekonomického rozvoje v oblasti jižní části Spojeného království a severu Francie pomocí financování inovativních projektů. TIGER (The Tidal Stream Industry Energiser Project) je v současnosti největším projektem, který byl v rámci všech programů Interreg schválen. V současnosti existuje 75 programů Interreg, které jsou financovány Evropskou unií.

Realizace projektu má stát přibližně 46,8 milionů EUR, z toho 28 milionů EUR má jít přímo z Evropského fondu pro regionální rozvoj skrze program IFCE. TIGER spadá do kategorie nízkouhlíkových technologií.

Cílem projektu je posílit využívání energie vln. Tohoto cíle má být dosaženo instalováním až 8 MW nových elektráren využívajících energie vln v různých lokalitách okolo průlivu. Instalace těchto turbín má podpořit rozvoj inovací a vývoj nových produktů a služeb. TIGER plánuje vytvořit pádné argumenty pro to, aby se využívání energie vln stalo součástí energetického mixu jak Spojeného království, tak Francie. Projekt těchto cílů plánuje dosáhnout pomocí úspor způsobených hromadnou sériovou výrobou a instalací více zařízení v jednotlivých lokalitách.

Teoretický potenciál v oblasti je v podle IFCE až 4 GW

Důkaz, že využívání energie vln může být ve velkém měřítku nákladově efektivní, by mohl otevřít dveře pro větší využívání této energie. V případě úspěchu by se tyto turbíny mohly stát hlavními obnovitelnými zdroji v pobřežních lokalitách se silnými mořskými proudy. Jejich výstavba a provoz by tak mohly podpořit rozvoj OZE a pomoci v realizaci plánů na snižování dopadů klimatických změn.

Na projektu TIGER, který je veden britským výzkumným centrem Offshore Renewable Energy Catapult, se podílí celkem 19 partnerů z Británie i Francie. Mezi těmito subjekty jsou výzkumné laboratoře, výrobci turbín, regionální úřady a demonstrační lokality pro využívání energie přílivu.

„Jedná se o nesmírně ambiciózní projekt, který prokáže výhody využití přílivové energie ve velkém měřítku. Dlouhodobým cílem je podpora odvětví s cílem snížení výrobních nákladů ze stávajících 300 EUR/MWh na 150 EUR/MWh do roku 2025 a zvýšení využívání této technologie. Existuje cíl stanovený EU dosáhnout do roku 2030 ceny 100 EUR/MWh.“ – Carolyn Reid, programová manažerka pro program IFCE

Zdroj úvodního obrázku: Interreg France (Channel) England

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *