Domů
Obnovitelné zdroje
TIGER: Nový projekt pro využití energie vln v Lamanšském průlivu schválen

TIGER: Nový projekt pro využití energie vln v Lamanšském průlivu schválen

Interreg France (Channel) England (IFCE) ve středu oznámil schválení projektu na využití energie vln. Schválený program TIGER je největším ze všech dosavadních programů Interreg. Cílem těchto programů je umožnit financování projektů, na kterých se podílí subjekty z více států. Hlavním cílem projektu TIGER je posílit rozvoj elektráren využívajících energii vln.

Interreg FCE je evropský program, který byl vytvořen za účelem podpory ekonomického rozvoje v oblasti jižní části Spojeného království a severu Francie pomocí financování inovativních projektů. TIGER (The Tidal Stream Industry Energiser Project) je v současnosti největším projektem, který byl v rámci všech programů Interreg schválen. V současnosti existuje 75 programů Interreg, které jsou financovány Evropskou unií.

Realizace projektu má stát přibližně 46,8 milionů EUR, z toho 28 milionů EUR má jít přímo z Evropského fondu pro regionální rozvoj skrze program IFCE. TIGER spadá do kategorie nízkouhlíkových technologií.

Cílem projektu je posílit využívání energie vln. Tohoto cíle má být dosaženo instalováním až 8 MW nových elektráren využívajících energie vln v různých lokalitách okolo průlivu. Instalace těchto turbín má podpořit rozvoj inovací a vývoj nových produktů a služeb. TIGER plánuje vytvořit pádné argumenty pro to, aby se využívání energie vln stalo součástí energetického mixu jak Spojeného království, tak Francie. Projekt těchto cílů plánuje dosáhnout pomocí úspor způsobených hromadnou sériovou výrobou a instalací více zařízení v jednotlivých lokalitách.

Teoretický potenciál v oblasti je v podle IFCE až 4 GW

Důkaz, že využívání energie vln může být ve velkém měřítku nákladově efektivní, by mohl otevřít dveře pro větší využívání této energie. V případě úspěchu by se tyto turbíny mohly stát hlavními obnovitelnými zdroji v pobřežních lokalitách se silnými mořskými proudy. Jejich výstavba a provoz by tak mohly podpořit rozvoj OZE a pomoci v realizaci plánů na snižování dopadů klimatických změn.

Na projektu TIGER, který je veden britským výzkumným centrem Offshore Renewable Energy Catapult, se podílí celkem 19 partnerů z Británie i Francie. Mezi těmito subjekty jsou výzkumné laboratoře, výrobci turbín, regionální úřady a demonstrační lokality pro využívání energie přílivu.

„Jedná se o nesmírně ambiciózní projekt, který prokáže výhody využití přílivové energie ve velkém měřítku. Dlouhodobým cílem je podpora odvětví s cílem snížení výrobních nákladů ze stávajících 300 EUR/MWh na 150 EUR/MWh do roku 2025 a zvýšení využívání této technologie. Existuje cíl stanovený EU dosáhnout do roku 2030 ceny 100 EUR/MWh.“ – Carolyn Reid, programová manažerka pro program IFCE

Zdroj úvodního obrázku: Interreg France (Channel) England

Komentáře

(10)

petr

19. říjen 2019, 19:52

OZE jsou kouzelné a jejich kouzlo spočívá v dotacích aby to vyšlo...

Představíme-li si tepelnou elektrárnu třeba Počerady nebo Tušimice a pak cena elektřiny z nich po modernizacích je bez dotace cca 29,40 euro za MWh a zde si dávají cíl snížit to ze 300 na 150 a možná někdy na 100 euro...

a z Temelína to máme asi za 37 éček...

Prostě neuvěřitelné okrádání společnosti...

Carlos

19. říjen 2019, 20:14

A dalších asi 40€ ve škodách na majetku, zdraví a ŽP pro uhelku. Eh... těch 40-60€ za OZE fakt není moc.

A jinak vlnové elektrárny jsou trochu k ničemu ve velkém, ale jako ochrana pláží, přístavů, nebo někde na ostrovech, proč ne, ale s ostatními to moc nemá asi šanci konkurovat.

A Temelín je nějak zplacený a běží, byla tu inflace atd, ale ty nové JE lítají od 80 do snad 200€ (do nějakých 120€ určitě)

Josef

19. říjen 2019, 23:37

Nejvíce znečištěné ovzduší je v MSK a Karlovarský kraj je fakticky bez průmyslu, věk dožití je stejný. Podíl elektráren na znečištění ovzduší je přitom marginální. Tvrzení, že výroba el. energie z uhlí nějak zásadně ohrožuje lidské zdraví není reálné jsou to jen zelené lži co tady šíří obchodníci ze strachem. typu CARLOS....

Jinak článek míchá přílivové el. a využití vln to jsou 2 zcela odlišné věci.

Carlos

20. říjen 2019, 01:10

Najděte si, laskavě, studii Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, z té ty vícenáklady vychází, nebo si najděte jinou studii o externalitách výroby elektřiny, kde to máte převedené na peníze.

Josef

20. říjen 2019, 21:41

Mě stačí se podívat a míru znečištění , kolik se na ní podílí výroba el. energie a pak na průměrný věk dožití v regionu. Nejsem ovce abych si dělal závěry z grantových studií zpracovaných pod taktovkou evropské unie …. to je tako když jste v před rokem 89 hledal objektivní informace v Rudém právu.....

Carlos

21. říjen 2019, 01:28

To jste teda na úrovni toho kongresmana, který přinesl sněhovou kouli jako důkaz že se klima nemění. Průměrný věk se jako metrika nedá použít, ten se mění i migrací. Naděje na dožití je také hloupost, ta se může na okrese ukazovat i na rozdíl mezi typy zaměstnání obyvatel. Co by se nějak dalo považovat za použitelné je naděje na dožití ve zdraví, ale tam toho leze ještě víc.

V té studii je popsáno jak k závěrům došli, můžete si ty výpočty ověřit, můžete klidně udělat protistudii ve které se pokusíte dokázat opak, ale opravdu si polepit dva jevy, kde může být korelace hodně menší než 1, nestačí.

Ano, nebuďte ovce, to po vás nikdo nechce, ale lepením si náhodných, jakoby souvislých údajů bez jasné metodiky, na kterou se může kdokoliv druhý podívat, bez jasného ukázání jak jste to počítal, si opravdu nikoho nezískáte. Tedy ano, získáte další lidi, kteří studii budou apriori odmítat protože ji dělal někdo "systémový", který musí přece udělat studii dle zadání. Jasně, můžete to říct, ale pak můžete zrelativizovat úplně, ale úplně všechno, cokoliv. A v momentě kdy se o to pokusíte, tak se zblázníte, protože nebudete mít jediný pevný bod. Nebo budete mnohem snáze manipulovatelný.

Eh, neříkal jste že nejste ovce? Ale což, vždyť on je to takový krásný manipulační trik, kdy dáte člověku poct že všichni jsou zmanipulovaní a pod vlivem nějakého manipulačního schématu, ale vy, protože jste členem nějaké skupinky, neste, dá Vám to pocit výlučnosti, nezávislosti a ono to je trochu jinak.

Víte, ona ta studie má totiž, na rozdíl od vašeho "srovnání" nějaké výpočty, vzorce jak je dali dohromady a pak zdroje na kterých je založena, na tom je kouzelné že si můžete jít kolik úrovní dozadu chcete a každou jednu přečíst, ověřit si že dává smysl, můžete si ji přepočíst podle vzorců s novými daty dle změn technologie elektráren... To se nedá tak snadno zfalšovat, jak si myslíte.

Milan Vaněček

19. říjen 2019, 22:56

ad petr: cituji " ... z Temelína to máme asi za 37 éček" provozních nákladů (nepočítajíce ještě dosud nesplacenou investici, která by nyní byla tak 5-6 krát dražsí).

Naproti tomu fotovoltaika jede tak za 1 éčko provozních nákladů....

petr

19. říjen 2019, 23:22

37 éček je vše tedy včetně odpisů a zisku a nákladů na pozdější likvidaci...

tak jen pro info.

FTVE je provozně možná za 2 - 5 euro, ale odpis tam dělá po velkých IN slevách pouhých 57 euro, tedy bez zisku, bez započtení kapitálových nákladů apod...

takže tak jak píšete...

Milan Vaněček

20. říjen 2019, 13:40

...a další pohádky si přečteme kdy?

Když si nějaký velmi bohatý privátní investor přečte Vaše pohádky tak hned se zařadí do fronty na investice do jádra. Vidíte petře nějaké? Já ne.

David Hanslian

22. říjen 2019, 10:30

Nejde o energii vln, ale o energii mořských proudů vyvolaných přílivem a odlivem!

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
info@oenergetice.cz
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.