Domů
Evropská Unie
Vývoj, statistiky a postavení evropské větrné energetiky

Vývoj, statistiky a postavení evropské větrné energetiky

Větrné elektrárny (VTE) se podílejí přibližně 10 % na pokrytí celkové spotřeby elektřiny v Evropské unii. Za posledních 5 let byl každoročně jejich instalovaný výkon v EU zvyšován cca o 10 GW až na hodnotu 128,8 GW ke konci roku 2014.

O tom, jak důležitou roli hraje větrná energetika v Evropě svědčí také fakt, že téměř 30 % nového instalovaného výkonu za posledních 15 let byly právě větrné elektrárny.

Následující článek vychází z dat uvedených v každoročně vydávané studii zaměřující se na vývoj evropského větrného sektoru od Evropské asociace pro větrnou energii (EWEA) a kromě jiného poskytuje informace o vývoji tohoto sektoru za posledních 15 let. Pozornost je věnována také nové instalované kapacitě VTE v roce 2014 v jednotlivých členských zemích EU.

Dále je uveden vývoj nového instalovaného výkonu v EU od roku 2000, a to nejen větrných, ale i ostatních elektráren.

Nová instalovaná kapacita větrných elektráren v zemích EU v roce 2014

V roce 2014 bylo v Evropě instalováno celkem 12 819,6 MW VTE, z čehož 11 791,4 MW bylo ve státech Evropské unie.

Co se týče instalované kapacity uvnitř EU, 10 308,1 MW výkonu bylo instalováno na pevnině (onshore) a 1 483,3 mimo pevninu (offshore). V porovnání s rokem 2013 byl růst instalovaného výkonu onshore VTE o 5,3 % vyšší, naopak růst výkonu offshore instalací se meziročně snížil o tutéž procentuální hodnotu. Celkově zaznamenal roční nárůst instalovaného výkonu meziroční růst 3,8 %.

Lídrem mezi státy EU bylo dle očekávání Německo, kde bylo instalováno 5 279,2 MW VTE, z čehož 528,9 MW bylo offshore. Druhá Velká Británie, jež má největší instalovaný výkon offshore VTE na světě, přidala do svého výrobního mixu dalších 1 736,4 MW VTE, z čehož byla téměř polovina instalována mimo pevninu (přesně 813,4 MW). Nad 1000 MW bylo instalováno ještě ve Švédsku a Francii.

V následujícím grafu jsou uvedeny hodnoty nové instalované kapacity VTE v jednotlivých zemích EU a podíl na celkové hodnotě pro EU.

Nový instalovaný výkon větrných elektráren v roce 2014. Zdroj: EWEA – Wind in power: 2014 European statistics

Z grafu je patrné, že více než 75 % nové instalované kapacity VTE v EU bylo loni instalováno ve výše zmíněných čtyřech zemích.

Několik v minulosti velmi rychle rostoucích trhů jako Dánsko, Španělsko a Itálie zaznamenalo výrazný pokles nové instalované větrné kapacity v roce 2014. Procentuálně o 90,4 %, 84,3 % a 75,4 %.

Vývoj instalovaného výkonu elektráren v EU a postavení větrných elektráren

Celkově bylo během roku 2014 v EU instalováno 26,9 GW elektrického výkonu, o 9,4 GW méně než v roce 2013.

VTE tvořily značnou část z uvedené hodnoty, procentuálně 43,7 %. Fotovoltaické elektrárny (v grafu níže označeny PV – z anglického termínu photovoltaic) se se svými 8 GW podílely na celkovém novém instalovaném výkonu v EU téměř 30 %. Instalovaný výkon ostatních typů elektráren rostl v porovnání s větrnými a fotovoltaickými elektrárnami podstatně méně.

Na následujícím grafu je zobrazen loňský nárůst, nebo naopak snížení, instalovaného výkonu jednotlivých typů elektráren.

Nový instalovaný výkon a odstavený výkon v EU v roce 2014. Zdroj: EWEA – Wind in power: 2014 European statistics

Co se týče OZE jako celku, v roce 2014 bylo instalováno 21,3 GW nových zdrojů, což znamenalo téměř 80 % veškeré nové instalované kapacity v rámci EU.

Zaměříme-li se na vývoj za posledních 15 let, během kterých význam OZE v Evropě významně roste, lze konstatovat, že od roku 2010 je ročně instalováno 8 krát více instalovaného výkonu těchto zdrojů než v roce 2000.

Podstatně vzrostl také podíl OZE na celkové nové instalované kapacitě v EU. V roce 2000 znamenalo 3,6 GW nového výkonu OZE cca 22,4 % celkové nové instalované kapacity, loňských 21,3 GW potom více než 79 %.

Cekově bylo za posledních 15 let v EU instalováno 412,7 GW nových zdrojů, z čehož bylo 29,4 % VTE a 56,2 % OZE jako celku. Tento vývoj je zachycen v následujícím grafu.

Nový instalovaný výkon v EU 2000 – 2014. Zdroj: EWEA – Wind in power: 2014 European statistics

Vývoj větrné energetiky v Evropě

Roční přírustek instalovaného výkonu VTE v EU za posledních 14 let stabilně roste z 4,4 GW v roce 2001 na 11,8 GW v roce 2014.

Jak je možné vidět v následujícím grafu, v posledních letech zaznamenávají velký rozvoj offshore větrné parky.

Nový instalovaný výkon větrných elektáren v EU od roku 2001. Zdroj: EWEA – Wind in power: 2014 European statistics

Co se týče jednotlivých států EU, je dále zajímavé sledovat vývoj nového instalovaného výkonu VTE ve třech skupinách států

  • průkopníci (Pioneers) – Dánsko, Německo a Španělsko
  • nové členské státy (Newer Member States) – Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko
  • ostatní státy EU (Other EU MS)

V roce 2000 bylo 85 % nových větrných turbín instalováno v prvně jmenované skupině skládající se z Dánska, Německa a Španělska. V loňském roce bylo v těchto zemích instalováno 45,6 % z celkové nové větrné kapacity, přičemž 63 % z těchto elektráren bylo připojeno do sítě v Německu.

Jak je patrné z grafu níže, nové členské státy neměly v roce 2000 žádné VTE. V loňském roce se na celkovém růstu instalovaného výkonu VTE podílely 7,9 %. Je důležité zmínit, že téměř 86 % z tohoto výkonu bylo instalováno v Polsku a Rumunsku.

Rozložení ročních přírustků instalované kapacity VTE do těchto zkoumaných tři skupin je zobrazeno v následujícím grafu.

Rozložení nové instalované kapacity větrných elektráren do tří skupin států EU. Zdroj: EWEA – Wind in power: 2014 European statistics

Jak je již uvedeno výše, celkový instalovaný výkon VTE v EU byl ke konci roku 2014 128,8 GW. Zemí s největším instalovaným výkonem VTE je Německo, které je následováno Španělskem, Velkou Británií, Francií a Itálií.

Deset dalších zemí má instalovaný výkon FVE větší než 1 GW – Rakousko, Belgie, Dánsko, Řecko, Irsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko.

V grafu níže je uvedena hodnota instalovaného výkonu VTE v jednotlivých státech EU společně s podílem na celkovém instalovaném výkonu dané země.

Instalovaný výkon VTE v zemích EU a podíl na celkovém instalovaném výkonu elektráren v dané zemi. Zdroj: EWEA – Wind in power: 2014 European statistics

V následujícím grafu je zobrazen vývoj celkového instalovaného výkonu VTE v EU za posledních 15 let.

Vývoj instalovaného výkonu VTE v EU od roku 2000. Zdroj: EWEA – Wind in power: 2014 European statistics

 

Potřebujete být v obraze ohledně Evropské unie?

Každý den pečlivě vybíráme nejdůležitější informace z oblasti Evropské unie a odesíláme je odběratelům do jejich e-mailové schránky. Přihlaste se k odběru Monitoringu oEnergetice.cz také a nic vám neunikne.
Naposledy jsme informovali o:
V EU platí zákaz dovozu ruského uhlí. ‚Žádná další výjimka,‘ uvedla Evropská komise
11. srpen 2022, 10:48
Havlíček: Energetická solidarita EU? Úsměvné. Prodlužte těžbu uhlí
8. srpen 2022, 17:00
Vyzkoušejte Monitoring oEnergetice.cz na 14 dní zdarma!

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se