Domů
Obnovitelné zdroje
Česko platí v průměru na 1 MWh nejvyšší dotace na obnovitelné zdroje v Evropě
Nizozemsko offshore větrná elektrárna
Zdroj: Wikimedia Commons / Ad Meskens / CC BY-SA 3.0

Česko platí v průměru na 1 MWh nejvyšší dotace na obnovitelné zdroje v Evropě

Česko platí v průměru na jednu MWh nejvyšší dotace na obnovitelné zdroje. Vyplývá to ze zprávy Sdružení evropských regulátorů (CEER), která srovnává jednotlivé systémy podpory OZE napříč Evropou. Elektřina z dotovaných zdrojů reprezentuje přibližně desetinu veškeré elektřiny vyprodukované v Česku. Nejvíce dotované elektřiny pak ve sledovaných zemích vyprodukovalo Německo (187 TWh), což bylo třiadvacetkrát více než v ČR (8 TWh). 

Sdružení evropských regulátorů energií (CEER) vydalo Zprávu o způsobech podpory OZE v Evropě, jejímž cílem je přinést srovnatelná data napříč 27 zeměmi (členové CEER). Zpráva podává informace o způsobech (přímé a nepřímé) podpory pro různé technologie OZE a také o objemu výdajů na tuto podporu.  Dále přináší informace o využívání obnovitelných zdrojů pro pokrývání vlastní spotřeby, výskytu síťových omezení spojených s OZE a současný stav naplňování doporučení dle EEAG (Doporučení pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky). Data byla sbírána za roky 2016 a 2017.

OZE v Evropě zlevňují, v ČR jsou ale nejdražší

Zajímavé údaje přináší srovnání váženého průměru výše podpory (napříč typy podpory i technologiemi). Mezi lety 2015 a 2017 došlo u 25 sledovaných zemí ke snížení průměrné ceny dotace o 12,6 % (z 110,22 €/MWh na 96,29 €/MWh). Nejlevnější je průměrná dotace v Norsku (12,8 €/MWh), nejdražší pak v Česku (198,29 €/MWh). Podpora obnovitelné energie pak průměrnou domácnost v Evropě stojí 13 % z celkového účtu za elektřinu.

V Česku přitom elektřina z dotovaných OZE reprezentuje pouze 9,3 % celkové produkce elektřiny, což nás řadí na 11 příčku od konce. Průměr sledovaných zemí je 16,7 %. V roce 2016 například dotované obnovitelné zdroje v ČR vyprodukovaly 7,725 TWh a v roce 2017 pak pouze o 6 % více.

Vážený průměr dotací placených na jednotku vyprodukované energie. Zdroj: CEER
Vážený průměr dotací placených na jednotku vyprodukované energie. Zdroj: CEER

Nejvíce elektřiny z Německa, největší procento v Dánsku

Německo vyprodukovalo (ze sledovaných zemí) nejvíce dotované elektřiny z OZE. V roce 2016 šlo o 161 TWh, což je přibližně čtvrtina z veškeré Německé produkce elektřiny. V 2017 pak německé dotované OZE vyprodukovaly dokonce 187 TWh, což je meziročně 16% nárůst.

Největší podíl dotované elektřiny z OZE na celkové produkci v dané zemi připadá Dánsku. Dotovaná elektřina zde výrazně převažuje a tvoří celých 63 % z veškeré produkce (v roce 2016). Jako druhá ze zemí je pak Litva, s výrazně menším podílem, konkrétně 35 %. Nejméně elektřiny z dotovaných zdrojů je pak v Norsku (pouze 3 %). I přesto, že Norsko produkuje téměř veškerou svoji elektřinu z OZE (především vodní elektrárny), většina těchto zdrojů je provozována bez dotací.

Seznam zemí s nejvyšší produkcí dotované elektřiny z OZE. Zdroj: CEER
Seznam zemí s nejvyšší produkcí dotované elektřiny z OZE. Zdroj: CEER

OZE platí především zákazníci ve fakturách za energie

Od dřívějšího průzkumu  se výrazně nezměnila struktura příjmu pro účely dotace. Ve většině zemí zůstávají jako hlavní zdroj nedaňové zdroje příjmu (příplatky za OZE v ceně elektřiny). V ČR pak jde o kombinaci příplatku v ceně elektřiny (nedaňového) a platby ze státního rozpočtu (daňový).

Jednotlivé národní systémy podpory jsou odlišné, ale ve většině zemí spolu fungují způsoby přímé i nepřímé podpory. Mezi přímou podporu patří výkupní ceny (FIT – Feed-in tariffs), zelený bonus (FIP – Feed-in premium), zelené certifikáty (GC – Green certificate) nebo investiční pobídky (grants). Způsoby nepřímé podpory pak bývají nejčastěji přednostní výkup elektřiny, přednost připojování do sítě, nižší síťové poplatky (připojovací /za použití sítí).

Podíl dotované elektřiny z OZE na celkové produkci elektřiny. Zdroj: CEER
Podíl dotované elektřiny z OZE na celkové produkci elektřiny. Zdroj: CEER

Pomalu dochází k přechodu na tržní způsoby

Tržní způsoby podpory se v Evropě teprve rozvíjí. Největšími změnami je za sledované období nástup zelených bonusů (příplatek k tržní ceně) místo využívání výkupních cen a dále pak rozvoj aukcí kapacit (tenders). Zpráva zmiňuje, že se postupně zvyšuje podíl OZE, které mají, stejně jako klasické zdroje, povinnost vyrovnávat odchylku (obvykle pouze nad určitý instalovaný výkon). Postupně roste i význam vlastni spotřeby a ve většině zkoumaných zemí je zaveden nějaký typ net-meteringu.

Historicky první evropskou legislativou, zaměřenou vyloženě na oblast OZE, byla v roce 2009 Evropská směrnice o OZE (Renewable Energy Directive – RED). Za tu dobu prošly obnovitelné zdroje obrovským vývojem a letos v listopadu vstoupil v platnost nový dokument Evropské Komise, revidující RED. Od roku 2021 se tak počítá s novými evropskými pravidly pro dotace obnovitelných zdrojů. Změny se rovněž očekávají i po schválení legislativy k Electricity Market Regulation. Obojí je pak součástí tzv. „zimního balíku“ (Clean Energy Package).

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(41)
Milan Vaněček
11. leden 2019, 11:37

To co tu u nás proběhlo v roce 2010 s fotovoltaickými elektrárnami je zločin světového formátu. My jsme vypsali nejvyšší cenu dotací na světě na energii vyrobenou ve fotovoltaických elektrárnách a ještě jsme, na rozdíl on Němců v té době povolili výstavbu na zemědělské půdě.

Takže proto jsme v roce 2010 byli prví na světě ve výstavbé fotovoltaických elektráren když se to přepočte na počet obyvatel. Navíc každý protřelý světem chtěl u nás investovat.

Čili klasický případ: komsomolci v EU něco vymyslí a všehoschopní v ČR se toho chytnou a nás oškubají, za pomoci ERÚ (stanovila dvojnásobnou cenu než byla původně v zákoně), vlády (nekonala když měla změnit nesmyslné přílepky k zákonu) a parlamentu (co to vše schvaluje a nevidí dosah svých činů, nemá zádnou ekonomickou zodpovědnost).

Totéž chtějí ted realizovat s novými drahými JE (prý nás teď oškubají méně, resp dostaneme za to více elektřiny). To by jsme teď dostali za soláry investované nyní taky, šestkrát více!!!

Řešení je v pomalém nástupu moderních technologií u nás. Začít s fotovoltaikou pomalu a v malém na střechach. A čekat na další zlevnění -to je jistota (teď už jsou velké fotovoltaické elektrárny šestkrát levnější než jsme "my" (třeba největší vlastník v ČR což je ČEZ) platili v roce 2010.

A tu nejvyšší podporu v Evropě pořádně zdanit. To může udělat a to dělá každý suverenní stát skoro každý rok. A to zdanění vrátit nám, co to v účtech platíme.

energetik
11. leden 2019, 11:49

Ta takzvaná "podpora" zdaněná je, ale úplně opačně. Daň zde neplatí příjemce, ale plátce nařízeného poplatku. Tedy místo toho aby stát přiznal chybu, tak se na tom ještě přiživuje a navyšuje povinné poplatky o daně.

Petr
11. leden 2019, 12:42

Tak já jsem hodně proti dotacím, maximálně když tak podporovat nižší místní ceny proti zahraniční konkurenci průhlednou formou podpory robustní národní sítě a chytrých měřáků pro všechny domácí odběratele.

Ale jak chcete zajistit jinak než jádrem čistou elektřinu u nás na zimu a v noci pro nabíjení elektroaut, když se budeme my a celá EU odstřihávat od zahraničních fosilních paliv?

Solární tunel, se kterým se všichni smířili, byl 500 miliard za 20 max 30 let solárů dodávajících 2% elektřiny.

Nové jaderky by postavené za 300-400 miliard poskytovaly 60 let 20% elektřiny a to i daleko hodnotnější noční a zimní. Nehledě na to, že po uhelných a vodních elektrárnách jsou jaderné tradiční s největším výhodným podílem české místní práce.

Petr
11. leden 2019, 12:48

Čili blokátoři jádra trapně bojují proti imaginárnímu tunelu, který i kdyby byl tak 20x menší než jejich minulý zelený solární.

Carlos
11. leden 2019, 15:24

Nestavte ty slaměné panáky, ano?

Těch 300-400Giga je jen cenovka bez započtení obsluhy dluhu, bez provozních nákladů, mnohem lepší ukazatel je kolik se zaplatí za EE, pokud se pamatuji, tak se JE má na 25 let garantovat cena, když vezmu velmi optimistických 55€, které tu propaguje pan Závodský a Wagner, tak je to za jede 1000MW blok s koeficientem využití 0.9 asi 281mld korun. Tedy 560Giga za dva v letošních cenách a kurzech. A to si osobně myslím že budou spíš kolem 80€/MWh.

Za stejnou sumu získáte více elektřiny z FVE, při ceně 80€ z JE by za sumu co by zhatlala JE dost možná šla zaplatit překopávka sítě, nebo mít až 40% z FVE.

Jinak ten problém té vysoké měrné podpory je v tom že se to zastavilo, nainstalovat dnes za desetinu stejný objem FVE tak cena padá na cca polovinu atd.

Emil
11. leden 2019, 15:54

Vy tady ale počítáte nevýhodnost výstavby podle finančního modelu, o kterém se podle vyjádření členů vlády vůbec neuvažuje. Jestli ho počítáte dobře nebo špatně, to nechávám stranou.

Carlos
11. leden 2019, 16:33

O vyjádřeních naší politické reprezentace si myslím s dovolením své. Nicméně pokud si to bude chtít ČEZ lajsnout za své, ať si to udělá, ale pak ať si elektřinu prodává normálně na trhu, v tom mu bránit nebudu, stejně jako kdyby tu chtěli Němci postavit třeba 50GW exportních JE, je to jejich věc.

Pak ale nemá cenu uvažovat vůbec s nějakou státní energetickou koncepcí a můžeme tomu nechat volný průběh, ale to se asi mnohým nebude líbit, dost pravděpodobně by totiž bylo třeba změnit zákony na měkčí a mohlo by dojít i k vysoké decentralizaci.

Emil
11. leden 2019, 17:50

Myslet si můžete co chcete, stejně jako psát do diskusí si můžete co chcete. Ať už to s realitou něco společného má, nebo nemá. Jako třeba teď s těmi exportními JE.

"Lajsnout" si to bude spíš chtít stát, takže pokud se vůbec bude stavět, pravděpodobně pro tyto účely vznikne nějaká 100% státem vlastněná společnost. Tato společnost pochopitelně bude následně prodávat elektřinu na trhu. Stát poskytne garance a tím pádem i levnější půjčku, navíc nebudou akcionáři požadovat rychlou návratnost investice do 15-20 let. To vše výrazně snižuje cenu oproti tomu modelu s garantovanou výkupní cenou.

Carlos
11. leden 2019, 20:33

Jenom říkám že jestli někdo chce jít do takového podniku za své, ať si do toho jde.

V první řadě proč by měl stát vstupovat do výroby elektrické energie. Zadruhé i pro stát je finanční zátěž s poměrně velkými dopady. Rozpočet ČR je asi 1-1.5 bilion korun, 260-4XX miliard, bavíte se, v případě toho že si na to stát půjčí, zvýšení státního dluhu o poměrně značnou sumu. Vystavovat občany a celou ekonomiku takovému experimentu a dvojitému placení je krajně nezodpovědné. A co se týče delší doby návratnosti, to akorát tak přeplatíte mnohem více.

Emil
11. leden 2019, 22:09

Kvůli zajištění dlouhodobé bezpečnosti a stability dodávek elektřiny, pochopitelně. Půjčovat si podle mého názoru nebude stát, ale jím vlastněná energetická společnost, která bude elektrárnu stavět. Stát bude "pouze" za tuto společnost ručit, že dokáže úvěr splatit. Takže si nemyslím, že se o tuto částku zvýší státní dluh.

Carlos
12. leden 2019, 00:39

Z jakého důvodu to podle Vás má stát zajišťovat?

Promiňte, mě to přijde jako chycení se do hlavy 22, kdy stát řeší energetickou bezpečnost velkými elektrárnami a musí řešit energetickou bezpečnost protože má jen velké elektrárny. Pokud by do toho nepletl v minulosti, což je opravdu velké kdyby protože víme jaké bylo minulé století, tak tyto problémy neřešíme, nikoho by prostě nenapadlo že statek, snadno zajistitelný komerčně, má zajišťovat stát. Ono to že se stát pod záminkou energetické bezpečnosti plete do energetiky má poměrně dalekosáhlé a nepříznivé důsledky.

Ono aby to zajišťování bezpečnosti k něčemu bylo, tak ten výkon musí být poměrně značný, 2GW jsou v zásadě pro fungování ekonomiky k ničemu, takže tu pod záminkou bude existovat nějaká státní entita s dost velkým výkonem, který by značný musel být aby mohl plnit onu funkci ke které jej určujete, která bude mít potenciál na to aby deformovala značným způsobem trh a zákony, asi jako černá díra deformující prostor kolem sebe. Chování takové státní firmy s JE nebude o moc jiné než chování ČEZu, možná ještě o level horší protože to bude plně státní firma.

Soukromá firma má jen velmi omezené nástroje jak ovlivnit výši svých zisků a v civilizovaném světě si netroufne moc ovlivňovat zákony, ne v dnešní době, mají implementovány mnohdy pravidla mechanismy atd., které tomu brání, sáty je mají a jsou funkční, by ta zahraniční firma funguje zde. U velkých se státem provázaných firem u nás se o tom dá s úspěchem pochybovat, jejich vliv na zákony je pořád, zdá se, hodně velký. Proto taková firma, ze které je přímo cítit ta 2. světová, představuje, podle mne, dost velké nebezpečí.

Vůbec je to zajímavé jak tyto koncepty, které absolutně neodpovídají stavu techniky a politické situaci, se stále posledních 70 let opakují dokola a pořád se jim kde co má podřizovat a jsou univerzálním zdůvodněním pro snahy státu o hegemonii a regulace. Přitom ty jsou pitomost, protože vedou jen na velmi zranitelný systém.

Emil
12. leden 2019, 07:26

Důvod je jednoduchý. Lidé chtějí svítit, topit, vařit, někteří dokonce i pracovat. Závislost na elektřině je stále větší, tím pádem se pochopitelně požadavky na stabilitu dodávek neustále zvyšují. Podívejte se, jaký humbuk způsobila jedna kalamita na D1 - ministr dopravy je na odstřel. Co myslíte že způsobí případné řízené odpojování některých oblastí od elektřiny, nebo dokonce neřízené?

Na hry "co by - kdyby" asi není tahle diskuse určena. Teď je potřeba začít nahrazovat dosluhující uhelné bloky a Dukovany. Možností, jak toho docílit, není mnoho. Strategii popisuje SEK.

Milan Vaněček
12. leden 2019, 09:27

Teda Emile Vy jste ale sekyrník. SEK nařídila a basta. Uvědomujete si jak je jaderná energetika zranitelná v případě že v Evropě nastane v dalších 60-80 letech vojenský konflikt? JE nám stabilitu dodávek nezajistí, tu zajistí jen diversita mnoha zdrojů (žádný více než 1/3 z celku) a decentralizace.

Přemýšlejte.

Emil
12. leden 2019, 09:56

Mezi významem slov "popisuje" a "nařizuje" je dost podstatný rozdíl. Momentálně se ani nehraje o nějaké navýšení podílu energie z JE, budeme vůbec rádi, pokud se podaří udržet po roce 2035 současný podíl. A uvědomujete si, že to bez těch velkých zdrojů zatím jaksi nejde? Jaderná elektrárna je zranitelná stejně jako plynová nebo uhelná, v případě toho plynu je to ještě mnohem jednodušší, lze ji s určitou prodlevou odstavit dálkově.

Jezedák
11. leden 2019, 19:53

Nejsem super odborník, ale tyhle vaše čísla o garantované ceně by stály stát pouze v případě, že by elektrárna dodávala elektřinu zdar, což se asi nestane.... Nic proti solárkám, ale jako základ sítě jsou o ničem a v noci a v zimě nevyrábí v naší zeměpisné poloze téměř nic. Stavěl byste celou energetiku tedy na plynu nebo jak?

Petrik
11. leden 2019, 18:05

Do ktere kapsy se schovavaji poplatky z FVE 500KC z kazde MGWh??? Tech zlocincu???

Ivan Novák
11. leden 2019, 12:21

Drobné upřesnění: prvním EU-předpisem na podporu OZE byla směrnice 2001/77/EC z 21. září 2001. V té době se ještě rozlišovaly motivy pro OZE (racionální snaha zkusit snížit závislost na dovozu primárních zdrojů) a pro snižování emisí ze spalování (snaha omezit lokální znečištění. Potenciálu regulace emisí CO2 si její beneficienti tehdy ještě nebyli plně vědomi, Kyotský protokol byl klacek jen slabý.)

Milan Bastyr
11. leden 2019, 18:37

No jo ale zase na tom v cizině tolik nevydělají jako ti zlodějský politici u nás doma !

Vaclav55
11. leden 2019, 19:34

Pokud stat prosadi vystavbu novych jadernych bloku, tak lze ocekavat znemozneni samovyroby u RD. Stat bude tlacit na prednostni odber drahe a nechtene elektriny. Budou nas nutit platit jejich spatne rozhodnuti. Zrejme ty uplatky budou obrovsky motivujici. Musime tomu zabranit dokud neni pozde. Dalsi jaderne bloky nechceme. A od Ruska uz vubec ne.

Mirek
11. leden 2019, 22:24

Dej si hadr na hlavu, máš úžeh ze soláru.

Honza
12. leden 2019, 00:21

Pokud zajistíte, že z Vaší elektroinstalace nepřeteče žádná elektrická energie do veřejné distribuční sítě, pak stát nemá žádné nástroje (myšleno z hlediska současné legislativy i z hlediska všech možných úprav legislativy) jak by Vás omezoval v domácí výrobě elektrické energie - FV panely si může koupit každý (nejedná se o zbraň, nejedná se o nebezpečnou chemickou / biologickou substanci, neobsahuje střežené státní tajemství, ...), to stejné platí pro MPPT regulátor, měnič i akumulátor ...

Carlos
12. leden 2019, 00:49

Jste naivní že by na to nenašli cestu jak to udělat. Už jsem třeba viděl i výklady požadavku, z před pár let, z nějaké vyhlášky, na galvanické oddělení, které za toto nebraly ani přepínací relé či ruční přepínač. pak se na to dá jít přes stavební zákon atd. atd. Nebo například hodně blbě vzato byste nemohl ten obvod ani uzemnit, protože střed DS je spojený se zemí, zákony a předpisy kolem toho jsou psané dost gumově aby se s nimi dalo zacházet dle libozvůle.

Počkejte na Energetika, ten má pikošky z tohoto oboru.

Honza
12. leden 2019, 14:16

Tedy, kdybychom to vzali do extrému a postavili bychom proti sobě stát útočící na samovýrobu a prostého občana (který to chce státu nandat), pak by občan měl stále prostor k seberealizaci. Co se týče galvanického oddělení, to by takový problém nebyl, holt si v domě povede dvě oddělené elektroinstalace, s tím, že PE kolíky zásuvek obou elektroinstalací napojí na společnou zem (tady by asi problém nebyl), jinak silový obvod té elektroinstalace napájené z fotovoltaiky by nebyl nikde uzemněn - tedy provedení sítě IT, s patřičným chráněním obsluhy. Co se týče stavebního zákona, tak i zde bych státu moc šancí nedával, dneska se dá FV elektrárnička postavit s minimálními zásahy do budovy i jejího okolí - a pro toho zatvrzelého občana by tady vždy byla možnost půjčit si od souseda svářečku, koupit ve Feroně nějaké ocelové hranoly, z nich svařit nějakou jednoduchou konstrukci, na konstrukci hodit FV panely a pak ji hodit na zahradu vedle okurek ... za umístění mobilní nekotvené konstrukce na zahradu budou úřady těžko někoho pokutovat ... Myslím, že tady bych pro zatvrzelého občana vymyslel občurávku jakéhokoli výmyslu státu.

Carlos
12. leden 2019, 15:24

Ano, pokud by chtěl jít člověk do takového sporu, tak do toho jde, ale kolik lidí to bude dělat? Promile těch co o FVE vůbec po mediální kampani proti nim uvažují? Víte na co jej ale můžou ve finále chytit? Na daně, jako Al Caponeho, pokud to nezrušili, myslím že ne, tak je tu povinnost platit koliksi (málo) korun operátorovi trhu s elektřinou a výrobu z ostrovního systému hlásit (údajně kvůli statistikám EU, myslím že je to není pravý důvod, víme jak to bylo s pečivem, jak je to s malými jatky, předpisy ohledně plánů udržitelné dopravy... Český úředník musí být papežštější než papež.)

Ano, takto, přesně jak popisujete, postupují v mnohých státech USA, nebo Austrálie, tam kde grid-tied není pro předpisy možné, nebo se nevyplatí napojení na síť, dělají si ty rozvody, na většinu věcí je dnes 230V či 110-115V overkill, jako 2x12v či 2x24V DC, jde toho dost, ale to se dostáváme pokaždé do šedé zóny.

Tady je základní problém že stát tlačí občana buď do toho aby vymýšlel občůrávky, nebo volil drahá řešení od distributorů či se částečné nezávislosti vzdal. To je základní problém.

Vlado
11. leden 2019, 23:56

Z dotací na OZE jde 72% na pálení suchých větví s uhlím-KVET (většina ČEZ). Zbytek si rozděluje mezi bioplynky, větráky, soláry a vodu. No a v solarech je největším majitelem opět ČEZ. Takže stát si většinu miliardových plateb jen prendava z jedné kapsy do druhé.

Carlos
12. leden 2019, 13:38

Emile,

ale to pořád není absolutně žádný důvod k tomu proč by to měl řešit stát, natož vysoce centralizovaným zdrojem, kterým de-facto zabije možnost na to aby existovala alternativa. Nehledě na to že řešit energetickou bezpečnost několika mamutími JE je hloupost, ten zdroj vyžaduje z podstaty zranitelnou, velkou elektrickou síť, kde dvě souběžná narušení mohou způsobit zásadní problémy. Z tohoto pohledu je mnohem odolnější síť s desítkami, stovkami, menších zdrojů.

V první řadě definujte co je to velký zdroj, podle mne všechno co má nad nějakých 250MW. A bez toho se obejdete, někde má smysl stavět něco většího, zejména v případě hydroelektráren, tam je to o možnostech lokality a jejím využití, u parních takový důvod není. A bez těchto zdrojů by to šlo. Od toho aby se nedala PPE odstavit dálkově je jedna taková věc, říká se jí podzemní zásobník plynu, nevím jaká situace by musela nastat aby se nedařilo zajistit dodávky plynu do budoucna, leda snad ta válka. Ale na světě je dost a dost ochotných potenciálních dodavatelů a času jsou při tom tři měsíce. Do toho samozřejmě budou přidávat OZE dle situace, pokud bude k dispozici cca 10GW FVE, tak i v nepříznivých zimních měsících se bavíme o 5-10% špičkového zatížení během dne.

Budeme znovu probírat SEK a ASEK? Víte snad jaké bylo složení komise, ne? Za OZE pořádně nikdo, zato jaderná/klasická energetika zastoupena v míře více než malé. Navíc obě tyto koncepce nemohou reagovat na vývoj technologií v posledních letech ani na změny trhu a situace v okolních zemích.

Ano, pokud se baví lidé, tak je rozdíl mezi slovem popisuje a nařizuje, jenže v případě ASEKu ten význam spíše lidem v rozhodujících pozicích splývá, zajímavé že jen u JE. Respektive se neděje nic k tomu aby se skutečně plnily části ohledně OZE, ano něco nadežene spalování biomasy s uhlím, ale to je zase taková pepíkovská cesta aby se EU nažrala a ČEZ zůstal celý. Pokud to má být myšleno vážně, tak by bylo třeba aby se, tak jako třeba v Británii, bloky přestavovaly jen na spalování čisté biomasy, takových je u nás možná pár a nemají nějak závratný výkon. pokud se pamatuji, tak OZE i v tom ASEKu mají nějakých 25 % (z hlavy přesně nevím), dělá něco vláda? Ne, naopak celý rozvoj komplikuje nesmyslnými nařízeními. Za posledních 5 let se nepostavila snad ani stovka MW FVE, natož větrníků, neotevřela se nová velká hydroelektrárna ani pořádný blok na biomasu, podíl pro nařízení EU se nahnal spoluspalováním a pak se na to začalo kašlat, protože je splněno. Promrháváme tu čas a zdroje kvůli snaze realizovat jadernou část ASEKu.

JE, respektive dodávky z ní, jsou více zranitelné než dodávky z jiných elektráren, na rozdíl od nich je totiž výkon koncentrovaný na jednom místě, zatímco uhelné elektrárny, nebo plynové, mají u nás zřídka 1000MW a více, spíše do 800MW, tak JE jsou plánovány jako 2000+MW zařízení, což pak celou síť bude tvořit náchylnější k narušení. Stačí jeden oráč a dodávka z bloku je v háji, nebo příhraniční půtka a vyřadíte z provozu celou JE, jako se stalo na Záporoží. Pokud má být opravdu zajištěno aby nedošlo k absolutnímu přerušení dodávky proudu, ale byla zajištěna funkce alespoň v nějakém omezeném režimu, tak je mnohem výhodnější aby velká část výkonu byla právě v OZE doplněných bateriemi, zejména na straně odběratelů, které zajistí alespoň nějakou dodávku, eventuálně elektrárnami pracujícími do sítě 22 a 110kV.

Emil
12. leden 2019, 21:30

Jestli to, že lidé chtějí svítit, topit, vařit apod. pro Vás není "absolutně žádný důvod", proč by stát měl zajistit stabilitu dodávek, pak asi další diskuse nemá smysl.

Carlos
13. leden 2019, 00:57

Lidé chtějí hromadu věcí, mohl jste si toho všimnout. Někteří chtějí auta, někteří chtějí dům, chatu, jiní doživotní zásobu malinovky, někdo kožich, někdo jiný drahou televizi, někdo propan-butan v lahvích, jiný dřevo na zimu, další uhlí..., ani jednu z těchto věcí stát nezajišťuje. Proč by elektřina měla být výjimkou? Jedna věc je aby stát měl nějaké strategické rezervy, druhá aby stavěl zařízení, která jsou schopná odepsat trh v celém jednom sektoru. A pokud bude tvořit rezervy, tak to musí být takové, které odpovídají potřebám ekonomiky, ne představám politiků a lobistů. Stavět JE, která, aby se zaplatila, musí běžet pořád, je dost rozhazovačná věc, která bude do budoucna působit značné problémy.

Emil
13. leden 2019, 08:48

A Vy jste si zase mohl všimnout, že elektřinu, na rozdíl třeba od toho uhlí, si nemůžete v létě naházet do sklepa a celou zimu postupně odebírat. A zatímco týdenní výpadek dodávek uhlí nebo malinovky se dá jistě přežít, v případě elektřiny už jde o lidské životy.

Carlos
13. leden 2019, 11:59

Ale palivo "do sklepa" naházet můžete, to zaprvé. Za druhé pokud chcete někdo dosáhnout vysoké spolehlivosti dodávky, tak k přípojce máte ještě ZZE, dneska ještě doplněné bateriemi a hybridní FVE. Za další, jaká situace by musela nastat aby nebylo možné do 2-3 měsíců obnovit dodávku plynu alespoň v omezené míře? Jaká situace by musela nastat aby nebylo možné využít dodávku ani Bratrstvím, Nord streamem, South streamem (nebo se to teď jmenuje Turkish stream?) či aby nebylo možné využít dodávky LNG přes terminály na Baltu či Jadranu? Předpokládáte snad že dojde k ozbrojenému konfliktu takového rozsahu, který znemožní jakékoliv dodávky? Pokud by k takovému konfliktu došlo tak centrální elektrická síť je dost dobře na pytel. Jedna rachejtle do Sokolnice, druhá nevím kam z hlavy a JE budou platné jak mrtvému zimník.

Pokud chcete zajistit v takové situaci zásobování, tak potřebujete co nejvíce malých zdrojů schopných pracovat nezávisle na nadřazené síti.

Jan Veselý
13. leden 2019, 13:05

Jeden dron nesoucí nálož s grafitovým tonerem, nebo četa výsadkářů s RPG či minomety a uzly Kočín (JETE) a/nebo Slavětice (JEDU) přestávájí minimálně na pár týdnů existovat a s nimi i výkon JE v ČR.

Emil
13. leden 2019, 13:40

Carlosi: baterie, diesel-agregát do každé rodiny, uživit tím týden v kuse přímotopy, dobíjet v budoucnu elektromobily atd.? Co vlaky, tramvaje, veřejné osvětlení, když zrovna nefouká vítr? Na takovouhle diskusi opravdu nemám.

Pane Veselý: Pořád menší ztráta výkonu, než když v Německu přestane foukat vítr.

Carlos
13. leden 2019, 14:15

Emile, zase nepřehánějte, Baterie by měly být standardní součástí FVE už jenom z důvodu lepšího využití výkonu. Dále si pak najděte komentáře od lidí z loňska jak popadalo vedení, ti co měli hybridní FVE byli celkem vysmátí, ti co ne tak sháněli agregáty alespoň na kotel a ledničku. FV systém s baterií alespoň oběhové čerpadlo a elektroniku kotle udrží, stejně tak ledničku a žárovku na záchodě. Ano, omezený režim to je, ale lepší než bezproudí.

Nefoukání větru v Německu, nebo slunce za mrakem, nebo cokoliv z běžných událostí je naprosto v kompetenci tržního mechanismu a není třeba aby to stát řešil předraženou mrchou, která nemá smysl ani v případě války, jak jsem napsal já i pan Veselý, stačí dva lokalizované útoky a jste bez výkonu JE a klidně i bez sítí 220kV a 400kV. Nebo si myslíte že si nechají elektrárenské společnosti ujít zisky? Ne, budou ale používat takovou kombinaci zdrojů, která pro ne bude nejvýhodnější. Což JE tak jaksi nejsou. A kde mají OZE skutečný ekonomický práh? Jedna věc je cena v aukci, druhá za jakou jsou zdroje opravdu schopny být alespoň na nule. Kolik to je? 50? 45? 35?€ Co se týče železnic, tak v SRN, Švýcarsko, Rakousko, používají izolovanou síť 110kV, SŽDC začíná s rostoucími požadavky na trakční výkon uvažovat o zavedení jednotné fáze a trakčních měnírnách i pro střídavou trakci, výkon v německé "Bahnstromnezt" je tak kolem 3GW GW, roční odběr asi 11TWh, Švýcarská má cca 720MW, při jednotné fázi můžete jako zálohu snadno rozmístit elektrárny do Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Ústí n. Labem, Havlbrodu a Pardubic. Pořád se budete pohybovat v menších částkách než u "strategické" JE. Ale to se už bavíme o naprosto nestandardní situaci a ne běžném provozu.

Milan Vaněček
13. leden 2019, 14:31

Emile, stává se z Vás zaťatý, urputný aktivista; někdy by jste mohl i přiznat že ti vědci, inženýři a technici okolo OZE nejsou úplný blbci a že čistá a obnovitelná energie je zajímavý cíl v 21. století

Emil
13. leden 2019, 17:36

Je vidět, že Evropa si bude muset nějaký rozsáhlý výpadek v zimních měsících zažít, aby všichni pochopili důsledky. Obzvláště ten typ lidí, kteří se bez elektřiny obejdou, protože na televizi se klidně mohou dívat při svíčkách (tím nemyslím nikoho konkrétního).

Austrálie tuto zkušenost už má, takže cituji nesmrtelná slova australského premiéra: "Energetická bezpečnost by vždy měla být klíčová priorita. Pokud uvíznete ve výtahu, světla nefungují, lednice taje kvůli tomu, že nejde proud, nezajímá vás, z jakého konkrétního zdroje energie je. Ať už je to voda, vítr, slunce, uhlí nebo plyn, zajímá vás jen to, zda je dodávka energie zajištěna".

Pane Vaněčku, několikrát jsem zde již psal, že pokud si na sebe OZE dokážou vydělat, a to včetně zálohy za období, kdy nevyrábějí, budu rozhodně pro. Pokud budou fungovat jako doplněk energetického mixu v řádu procent, odpustil bych jim i tu zálohu. Stavět na nich celou energetiku je ale v současné době šílenství, stejně jako je šílenství nic nedělat, čekat a spoléhat na nějaký dramatický pokrok v blízké budoucnosti.

Milan Vaněček
13. leden 2019, 18:57

Emile, Praha kde bydlím si zažila již několik blackoutů. U mě ve čtvrti naposledy roku 2002 za povodní, jsem 200 m od Vltavy, týden bez elekřiny, místní trafo pod vodou. Vždy v Praze blackout byl kvůli transformátoru pod vodou či kvůli požáru transformátoru.

Většina blackoutů v ČR je kvůli spadaným drátům. Nevšiml jsem si že by byly blackouty když vypadl Temelín nebo když v Severním moři extrémně foukalo.

Tož tak, malá zkušenost jednoho pražáka.

Celosvětově OZE již vyrábějí více než dvojnásobek elektřiny ve srovnání s jádrem. A v příští dekádě už samotný vítr a slunce (bez vody a biomasy) budou vyrábět víc než jádro. I když jim nebudete moci přijít na jméno, pojedou úspěšně dál.

Carlos
13. leden 2019, 18:21

Ano, nesmrtelná slova po tom co se větrná farma odpojila přesně dle požadavků provozovatele EPS, klekla jedna paroplynka, další placená za start do tmy nenajela protože měla poruchu a další došel plyn.

Jinak co se týče Austrálie, tak tam je provázání vlády a těžařů dost známé a silné, takže udělají tak nějak cokoliv aby jim to neohrozilo kšefty, klidně mohli od 70. či dříve jet na solárně-termické elektrárny, neděje se tak protože uhlobaroni mají příliš velký vliv na vládu.

Carlos
13. leden 2019, 12:01

Vážená redakce, bylo by možné obnovit možnost vkládat nové řádky do diskuse? Současné nastavení se absolutně nehodí pro jakékoliv formátování a z komentářů dělá těžko čitelné texty.

Martin Voříšek
13. leden 2019, 18:06

Ale jistě, beze všeho.

Pěkný zbytek víkendu, MV.

Carlos
13. leden 2019, 18:15

Mnohokrát děkuji :)

Přeji příjemný zbytek neděle a úspěšný příští týden.

Karel
14. leden 2019, 18:32

no skvélá diskuze...dovolím si trochu přiložit..

ad blackout typu pár pražských ulic - to je matení pojmů, skutečný blackout je o výpadku na úrovni přenosové soustavy - tam teprve začíná "pravá sranda" - distribučky fakt nestojí za řeč

ad vlastní FVE - samozřejmě bez baterek technologický nesmysl žijící pouze s vědomím dodávek ze stabilní sítě. A proč solárníci rozvíjí problém galvanického oddělení?Věříte své technologii? Ano? Tak běžte do ostrova a vyřešeno... Jak prosté...přeji hlavně úspěšné vytápění

ad OZE resp. jejich portfolio - za chvíli z nich můžeme díky zeleným škrtnout i vodu...

zdravý selský rozum jde fakt do kytek...

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se