Česko platí v průměru na 1 MWh nejvyšší dotace na obnovitelné zdroje v Evropě

DomůObnovitelné zdrojeČesko platí v průměru na 1 MWh nejvyšší dotace na obnovitelné zdroje v Evropě

Česko platí v průměru na jednu MWh nejvyšší dotace na obnovitelné zdroje. Vyplývá to ze zprávy Sdružení evropských regulátorů (CEER), která srovnává jednotlivé systémy podpory OZE napříč Evropou. Elektřina z dotovaných zdrojů reprezentuje přibližně desetinu veškeré elektřiny vyprodukované v Česku. Nejvíce dotované elektřiny pak ve sledovaných zemích vyprodukovalo Německo (187 TWh), což bylo třiadvacetkrát více než v ČR (8 TWh). 

Sdružení evropských regulátorů energií (CEER) vydalo Zprávu o způsobech podpory OZE v Evropě, jejímž cílem je přinést srovnatelná data napříč 27 zeměmi (členové CEER). Zpráva podává informace o způsobech (přímé a nepřímé) podpory pro různé technologie OZE a také o objemu výdajů na tuto podporu.  Dále přináší informace o využívání obnovitelných zdrojů pro pokrývání vlastní spotřeby, výskytu síťových omezení spojených s OZE a současný stav naplňování doporučení dle EEAG (Doporučení pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky). Data byla sbírána za roky 2016 a 2017.

OZE v Evropě zlevňují, v ČR jsou ale nejdražší

Zajímavé údaje přináší srovnání váženého průměru výše podpory (napříč typy podpory i technologiemi). Mezi lety 2015 a 2017 došlo u 25 sledovaných zemí ke snížení průměrné ceny dotace o 12,6 % (z 110,22 €/MWh na 96,29 €/MWh). Nejlevnější je průměrná dotace v Norsku (12,8 €/MWh), nejdražší pak v Česku (198,29 €/MWh). Podpora obnovitelné energie pak průměrnou domácnost v Evropě stojí 13 % z celkového účtu za elektřinu.

V Česku přitom elektřina z dotovaných OZE reprezentuje pouze 9,3 % celkové produkce elektřiny, což nás řadí na 11 příčku od konce. Průměr sledovaných zemí je 16,7 %. V roce 2016 například dotované obnovitelné zdroje v ČR vyprodukovaly 7,725 TWh a v roce 2017 pak pouze o 6 % více.

Vážený průměr dotací placených na jednotku vyprodukované energie. Zdroj: CEER

Nejvíce elektřiny z Německa, největší procento v Dánsku

Německo vyprodukovalo (ze sledovaných zemí) nejvíce dotované elektřiny z OZE. V roce 2016 šlo o 161 TWh, což je přibližně čtvrtina z veškeré Německé produkce elektřiny. V 2017 pak německé dotované OZE vyprodukovaly dokonce 187 TWh, což je meziročně 16% nárůst.

Největší podíl dotované elektřiny z OZE na celkové produkci v dané zemi připadá Dánsku. Dotovaná elektřina zde výrazně převažuje a tvoří celých 63 % z veškeré produkce (v roce 2016). Jako druhá ze zemí je pak Litva, s výrazně menším podílem, konkrétně 35 %. Nejméně elektřiny z dotovaných zdrojů je pak v Norsku (pouze 3 %). I přesto, že Norsko produkuje téměř veškerou svoji elektřinu z OZE (především vodní elektrárny), většina těchto zdrojů je provozována bez dotací.

Seznam zemí s nejvyšší produkcí dotované elektřiny z OZE. Zdroj: CEER

OZE platí především zákazníci ve fakturách za energie

Od dřívějšího průzkumu  se výrazně nezměnila struktura příjmu pro účely dotace. Ve většině zemí zůstávají jako hlavní zdroj nedaňové zdroje příjmu (příplatky za OZE v ceně elektřiny). V ČR pak jde o kombinaci příplatku v ceně elektřiny (nedaňového) a platby ze státního rozpočtu (daňový).

Jednotlivé národní systémy podpory jsou odlišné, ale ve většině zemí spolu fungují způsoby přímé i nepřímé podpory. Mezi přímou podporu patří výkupní ceny (FIT – Feed-in tariffs), zelený bonus (FIP – Feed-in premium), zelené certifikáty (GC – Green certificate) nebo investiční pobídky (grants). Způsoby nepřímé podpory pak bývají nejčastěji přednostní výkup elektřiny, přednost připojování do sítě, nižší síťové poplatky (připojovací /za použití sítí).

Podíl dotované elektřiny z OZE na celkové produkci elektřiny. Zdroj: CEER

Pomalu dochází k přechodu na tržní způsoby

Tržní způsoby podpory se v Evropě teprve rozvíjí. Největšími změnami je za sledované období nástup zelených bonusů (příplatek k tržní ceně) místo využívání výkupních cen a dále pak rozvoj aukcí kapacit (tenders). Zpráva zmiňuje, že se postupně zvyšuje podíl OZE, které mají, stejně jako klasické zdroje, povinnost vyrovnávat odchylku (obvykle pouze nad určitý instalovaný výkon). Postupně roste i význam vlastni spotřeby a ve většině zkoumaných zemí je zaveden nějaký typ net-meteringu.

Historicky první evropskou legislativou, zaměřenou vyloženě na oblast OZE, byla v roce 2009 Evropská směrnice o OZE (Renewable Energy Directive – RED). Za tu dobu prošly obnovitelné zdroje obrovským vývojem a letos v listopadu vstoupil v platnost nový dokument Evropské Komise, revidující RED. Od roku 2021 se tak počítá s novými evropskými pravidly pro dotace obnovitelných zdrojů. Změny se rovněž očekávají i po schválení legislativy k Electricity Market Regulation. Obojí je pak součástí tzv. „zimního balíku“ (Clean Energy Package).