Domů
Evropská Unie
Evropský veřejný průzkum: Evropané nechtějí vyšší zdanění fosilních paliv, podporu obnovitelných zdrojů ano
Větrné a fotovoltaické elektrárny.
Zdroj: National Grid

Evropský veřejný průzkum: Evropané nechtějí vyšší zdanění fosilních paliv, podporu obnovitelných zdrojů ano

European Social Survey, evropský veřejný průzkum probíhající od roku 2001, letos vydal průzkum s názvem European attitudes towards climate change and energy (Postoj Evropanů vůči klimatické změně a energetice). Hlavním závěrem průzkumu je, že naprostá většina dotazovaných Evropanů věří v klimatickou změnu, která je alespoň částečně způsobena lidskou činností. Zároveň ale většina lidí necítí z klimatické změny obavu a pociťuje pouze malou zodpovědnost něco s tímto problémem dělat.

European Social Survey je veřejný průzkum, který probíhá v evropských zemích od roku 2001 pravidelně každé dva roky. Průzkum probíhá vždy prostřednictvím osobních interview s náhodně vybíraným vzorkem lidí. V září 2018 byla zveřejněna zpráva s výsledky průzkumu na téma European attitudes towards climate change and energy. Sběr dat probíhal od srpna 2016 do prosince 2017 a účastnilo se ho 44 387 respondentů z 23 zemí (členské státy EU, Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Izrael a Rusko).

Uhlí a jaderná energie nejsou populární

Preferované zdroje pro výrobu elektřiny. Zdroj: European Social Survey

Respondentům byla předložena otázka kolik elektřiny by mělo být vyráběno z uhlí, zemního plynu, jaderné energie, větrné energie, solární energie, biomasy a ve vodních elektrárnách. Přibližně dvě třetiny respondentů si myslí, že „velký“ nebo „velmi velký“ podíl elektřiny by měl být vyráběn ve vodních nebo větrných elektrárnách a tři čtvrtiny respondentů si totéž myslí o solárních elektrárnách. Naopak uhlí a jaderná energie jsou velmi nepopulární.

Lidé jsou ochotni šetřit energii

Dále průzkum zkoumal ochotu lidí přijmout opatření na straně poptávky. Většina respondentů (74 %) zodpověděla, že je ochotna „často“, „velmi často“, nebo „vždy“ jednat tak, aby ušetřila energii. Podobně se většina lidí vyjádřila, že by si pravděpodobně koupila nejefektivnější elektrický spotřebič.

Zdanění fosilních paliv není oblíbené, podpora OZE ano

 

Postoj vůči zdanění fosilních paliv. Zdroj: European Social Survey

Další otázky se týkaly preferencí různých druhů environmentálních politik a opatření ke snížení klimatické změny. Výsledkem je, že zdanění fosilních paliv je nejméně populárním opatřením ze tří možností navrhovaných v průzkumu. Více lidí (44 %) bylo proti tomuto opatření než pro něj (30 %).

Postoj k dotacím obnovitelných zdrojů energie. Zdroj: European Social Survey

Využívání veřejných financí k dotování obnovitelných zdrojů je naopak populární, kdy tři čtvrtiny evropské populace „spíše souhlasí“, nebo „souhlasí“.

Postoj k zákazu neefektivních elektrických spotřebičů. Zdroj: European Social Survey

Možný zákaz neefektivních elektrických spotřebičů zákonem podporuje přibližně polovina tázaných. S tímto opatřením „spíše nesouhlasí“, nebo „nesouhlasí“ pouze 5 % respondentů.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se