Množství zkapalněného zemního plynu zobchodovaného na světových trzích v loňském roce stoupalo již třetím rokem v řadě. Podle reportu Mezinárodní plynárenské unie bylo loni zobchodováno 258 milionů tun plynu, tedy o 13 milionů tun více než v roce 2015.

Rostoucí obchod se zkapalněným zemním plynem (LNG) může být podle Mezinárodní plynárenské unie (IGU) připisován výraznému nárůstu na straně nabídky, například díky zahájení dodávek z oblasti Mexického zálivu nebo z nových terminálů v Austrálii v loňském roce.

Co se týče poptávky, spotřeba LNG v roce 2016 významně vzrostla například v Číně, kde s meziročním růstem o 35 % dosáhla přibližně 27 milionů tun. Naopak dva nejvýznamnější trhy na světě, Japonsko a Jižní Korea, ve spotřebě stagnovaly díky podílu jaderných a obnovitelných zdrojů v jejich energetickém mixu.

„Na straně poptávky LNG pokračoval v nacházení nových trhů jako palivo pro soustavy s omezenou domácí produkcí, jakými jsou Egypt či Pákistán se souhrnným nárůstem o 6 milionů tun. Rozvíjely se i nové segmenty trhu, které preferují čisté a flexibilní palivo pro výrobu elektrické energie, jako například Jamajka nebo Malta.“

David Carroll, prezident IGU

Značný potenciál k dalšímu růstu

Zemní plyn zabezpečuje necelou čtvrtinu energetických potřeb lidstva. Zkapalněný zemní plyn v roce 2015 pokrýval přibližně desetinu globální poptávky po zemním plynu. Jeho podíl nicméně od roku 2010 stagnuje díky konkurenci ze strany rostoucí místní produkce a přepravy pomocí plynovodů.

Navzdory situaci z posledních let by s předpokládaným růstem nabídky do roku 2020 měl podle IGU podíl LNG stoupat. Celková roční kapacita zařízení pro zkapalňování plynu dosáhla v loňském roce 339,7 milionů tun, což je meziroční nárůst o 35 milionů tun. Podle odhadů IGU byla k letošnímu lednu ve výstavbě zařízení o kapacitě 114,6 milionů tun, což poukazuje na možnost rychlého růst obchodu s LNG v nadcházejících letech.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *