Německý regulátor žádá snížení navrhovaných investic do rozvoje plynárenské sítě