Německý regulátor žádá snížení navrhovaných investic do rozvoje plynárenské sítě

DomůPlynárenstvíNěmecký regulátor žádá snížení navrhovaných investic do rozvoje plynárenské sítě

Německý síťový regulátor BundesNetzAgentur (BNetzA) si v průběhu minulého týdne vyžádal úpravu návrhu plánu rozvoje tamní plynárenské infrastruktury. Podle regulátora musí být němečtí zákazníci ochráněni před zbytečně vysokými náklady, které by byly způsobeny nepotřebnými investicemi.

Ve svém letošním návrhu plánu rozvoje plynárenské infrastruktury do roku 2026 navrhli němečtí provozovatelé přepravní soustavy celkově 122 opatření o hodnotě 4,5 miliard euro. Oproti plánu z roku 2015 tak bylo přidáno dalších 42 opatření.

Podle BNetzA je nutné pro rozvoj tamní přepravní soustavy realizovat celkem 112 opatření s celkovým objemem investic přibližně 3,9 miliard euro. Opatření zahrnují výstavbu plynovodů o délce 822,6 km a kompresních stanic o výkonu 429 MW.

„Těmito změnami chráníme německé zákazníky na trhu s plynem před zbytečnými náklady. Drahá opatření pro rozšiřování německé plynárenské sítě by měla být realizována pouze v případě, pokud jsou opravdu nezbytná,“ uvedl prezident německého regulátora Jochen Homann.

Nově navrhovaná opatření se týkají zejména konverze stávající infrastruktury z nízkokalorického plynu na vysokokalorický plyn, připojení nových plynových elektráren či vyvedení plynu z plánovaného rozšíření plynovodu Nord Stream.

Do rozvoje sítí musí nejvíce investovat země severozápadní Evropy

Na nutnost dalších investic do úprav plynárenských soustav upozorňovala již Evropská síť provozovatelů přepravních soustav. Podle sdružení pokles produkce nízkokalorického plynu může zasáhnout nejvýrazněji Nizozemsko, Belgii, Francii a Německo, které tak musí pracovat na plánech konverze svých soustav.

Pět z navrhovaných opatření, která jsou spojena s projektem Nord Stream 2, jsou podle názoru regulátora stále příliš nejistá a do plánu rozvoje by měla být zahrnuta pouze v případě schválení výstavby plynovodu.