Polsko obrací pozornost k těžbě slojového metanu

10. červenec 2016, 10:22
DomůPlynárenstvíPolsko obrací pozornost k těžbě slojového metanu

Polská státní společnost zabývající se těžbou ropy a zemního plynu (PGNiG) začne ve spolupráci s Polským geologickým institutem koncem letošního roku pracovat na inovativní metodě těžby metanu z uhelných slojí. Pokud budou testy pozitivní, bude slojový metan představovat novou příjmovou položku pro polský těžařský sektor. Extrakce metanu z uhelných slojí navíc zvýší bezpečnost při těžbě uhlí a sníží emise metanu do ovzduší. 

PGNiG a Polský geologický institut vytvořili konsorcium, které provede výzkumný projekt v oblasti získávání slojového metanu poblíž obce Gilowice v Horním Slezsku. Experti budou pro získávání slojového metanu využívat moderní technologie a know-how, které nabyly při průzkumu těžby břidllicového plynu v Polsku v předcházejících letech.

„Náše uhelné doly jsou provozovány pod vysokým rizikem spojeným s metanem, což má dopady na bezpečnost a na výnosnost. Pokud bude naše technologie účinná, riziko se sníží a budeme moci vytěžený metan prodávat,“ řekl na tiskové konferenci výkonný ředitel PGNiG Piotr Wozniak.

Zdroj energie v USA, Kanadě nebo Austrálii

Podle zahraniční agentury Reuters PGNiG ve spojistosti s těžbou slojového metanu dále připomnělo, že se tento zdroj energie významně uplatňuje například ve Spojených státech amerických, Kanadě nebo Austrálii.

V Polsku budou první průzkumné práce provedeny v Hornoslezské uhelné pánvy, kde se nacházejí vrty Gilowice-1 a Gilowice-2H.

LNG terminál včera, Baltic Pipe zítra, ale kromě těchto strategických projektů máme také vlastní zdroje plynu, do kterých musíme investovat. V současné době pracujeme na předpokladech pro výzkumný projekt, který plánujeme brzy zahájit za podpory vlády,“ dodal Łukasz Kroplewski, viceprezident představenstva PGNiG.