Německo odsouhlasilo koridor pro důležité páteřní přenosové vedení za účasti místních úřadů i obyvatel

DomůPřenos elektřinyNěmecko odsouhlasilo koridor pro důležité páteřní přenosové vedení za účasti místních úřadů i obyvatel

Německý síťový regulátor (BNetzA) dokončil plánování koridoru pro první část důležitého páteřního vedení německé přenosové soustavy. Prezident BNetzA i ministr hospodářství to označují jako důležitý milník v realizaci transformace německé energetiky, tzv. Energiewende.

V rámci opatření zavedených v akčním plánu pro řešení nedostatečného rozvoje přenosové soustavy (Aktionsplan Stromnetz) německá vláda jako jednu z cest pro urychlení výstavby nových vedení kladla důraz na užší spolupráci jednotlivých spolkových zemí, spolkových ministerstev a dalších aktérů.

Do rozhodování o koridoru pro první část vedení SuedOstLink tak byly zapojeny správní úřady, ale i sdružení a občané. V rámci konference a místních setkání pořádaných BNetzA byly vytvořeny dva návrhy pro trasu první části vedení o délce 83 km. V následujícím schvalovacím řízení bude definována přesná trasa a technická realizace vedení v rámci schváleného koridoru.

 „Koridor pro první část projektu podzemního vedení SuedOstLink je důležitým krokem pro realizaci energetického přechodu,“ uvedl prezident BNetzA, Jochen Homann.

Linka „SuedOstLink“ je vedle linky „SuedLink“ jednou ze páteřních linek přenosového vedení potřebných k přepravě elektřiny z obnovitelných zdrojů na severu Německa do středisek spotřeby na průmyslovém jihu země. Realizována bude jako stejnosměrné podzemní kabelové vedení.

 „Koridor pro první sekci SuedOstLink je stanoven. Toto je klíčový pokrok v rozšiřování sítě. Dnešní závěr federálního technického plánování ukazuje, že iniciativy k urychlení procesů fungují, nezbytná expanze energetické sítě pokračuje,“ tvrdí německý ministr hospodářství, Peter Altmaier.

Linka povede ze severoněmeckého města Wolmirstedt v Sasku-Anhaltsku do místa připojení bavorské jaderné elektrárny Isar. Celý projekt se skládá ze čtyř sekcí a jeho uvedení do provozu je plánováno na rok 2025.

V srpnu BNetzA uvedla, že pokrok „stále není tak rychlý, jak je třeba“, s potřebou stále postavit linky o délce přesahující 6 600 km. Za poslední tři roky Němci přitom zprovoznili pouhých 403 kilometrů nových vedení.