Dvě vyřazené uhelné elektrárny budou i nadále stabilizovat německou soustavu