TenneT a Vattenfall prozkoumají využití infrastruktury offshore větrných parků na propojení UK a Nizozemska

DomůPřenos elektřinyTenneT a Vattenfall prozkoumají využití infrastruktury offshore větrných parků na propojení UK a Nizozemska

TenneT společně s Vattenfallem ověří přínosy propojení Spojeného království a Nizozemska za využití infrastruktury větrných parků. Jedná se o první krok k vytvoření tzv. „větrného hubu“ vzájemným propojením offshore větrných parků v Severním moři. Cílem má být úspora nákladů na vytvoření propojení mezi jednotlivými zeměmi, vyšší využití infrastruktury a více možností pro dodávku elektřiny z větrných parků.

Švédská energetická skupina Vattenfall a provozovatel přenosové soustavy (TSO) v Nizozemsku a Německu TenneT spojili své síly s cílem posoudit technickou proveditelnost, regulační prostředí a výhody provozování propojovacího vedení mezi plánovanými větrnými parky IJmuiden Ver v nizozemských vodách a parku Vattenfallu ve vodách Spojeného království. Opatření by rozšířilo přenosovou kapacitu mezi oběma zeměmi a znamenalo by výrazně nižší dodatečné investice ve srovnání s investicemi potřebnými pro konvenční propojení obou zemí.

Propojení plánovaných větrných parků IJmuiden Ver v nizozemských vodách parku Vattenfallu ve vodách Spojeného království. Zdroj: TenneT

„Abychom splnili pařížské klimatické cíle, musíme se mimo jiné zaměřit na rozvoj větrných elektráren na moři ve velkém měřítku. Navýšení objemu a časové dostupnosti vyžaduje účinné, inteligentní řešení a úzkou spolupráci na mezinárodní úrovni,“ tvrdí Mel Kroon, generální ředitel společnosti TenneT a Wilfried Breuer, ředitel offshore větrných projektů v TenneT.

V listopadu loňského roku společnost TenneT uvedla, že WindConnector mezi Spojeným královstvím a Nizozemskem může ušetřit kapitálové výdaje až 1,8 miliardy EUR a zvýšit využití aktiv z 45-50 % až na 80%.

První propojení dvou trhů za využití infrastruktury offshore větrných parků zrealizuje dánský TSO Energinet.dk ve spolupráci s dalším německým TSO 50Hertz v Baltském moři. 400MW vedení propojí východní Dánsko s Německem prostřednictvím infrastruktury větrných parků Baltic 1 (48 MW) a Baltic 2 (288 MW) v německých vodách a dánského Kriegers Flak (600 MW). Provoz má začít v 1. čtvrtletí roku 2019.

Spolupráce s innogy

TenneT zároveň oznámil započetí spolupráce se společností innogy na výzkumu tzv. mezinárodního větrného hubu. Společnosti prozkoumají možnosti provedení, ekonomický model a regulatorní a tržní požadavky podobné kombinované mezinárodní infrastruktury.

Toto šetření bude vycházet z poznatků z předchozích studií a zohlední snižování nákladů na výstavbu offshore větrných parků. Bude se zaměřovat zejména na příležitosti pro rozsáhlý rozvoj offshore větrných parků v Severním moři ve větších vzdálenostech od pobřeží. innogy aktuálně ve vodách Spojeného království plánuje vybudovat 1,2GW větrný projekt Sofia. Cílem spolupráce má být sloučení významných zkušeností obou společností a vhledu do praktických výhod různých přístupů k budování potřebné infrastruktury.

Vytvoření větrného hubu v Severním moři by poskytovalo mnohem více možností, jak využít vyrobenou elektřinu v offshore větrných parcích rozšířením cílových trhů. Zvýšilo by se zároveň využití aktuálně jednosměrných propojení parků s pevninskou přenosovou soustavou.

Větrný ostrov jako nákladově efektivní řešení

Tennet působí společně s 50Hertz a společnostmi Gasunie a Port of Rotterdamem v konsorciu North Sea Wind Power Hub, které se zabývá vývojem „umělých ostrovů“ na propojení větrných farem na moři.

Tennet věří, že při vyšším množství větrných farem bude vytvoření umělého ostrova nákladově efektivnější než využívání námořních plošin s usměrňovači. Umělý ostrov umožňuje, aby měniče byly rozmístěny a udržovány na „pevné“ zemi. Ostrov by mohl disponovat vlastním přístavem a prostředky pro údržbu zařízení, stejně jako systémy pro přeměnu elektřiny z větrných elektráren na vodík, uvádí Tennet.

Cílem konsorcia je vytvořit hub v podobě umělého ostrova v Severním moři do roku 2030. Vize konsorcia začíná vývojem propojení dvojic zemí a cílí na vytvoření hubů spojujících země v oblasti Severního moře – Nizozemska, Belgie, Spojeného království, Norska, Německa a Dánska.

V současné době využívané platformy zajišťující usměrnění střídavého proudu z větrných elektráren pro přenos stejnosměrným (HVDC) kabelovým vedením na pevninu. Zdroj: TenneT