Dohoda OPEC o omezení těžby zřejmě bude prodloužena do konce roku 2018