IEA: Vliv digitalizace na těžbu surovin a výrobu elektřiny a hrozby s digitalizací spojené