Kanadské jaderné laboratoře pomohou s vývojem paliva pro malé solné reaktory

DomůRychlé zprávyKanadské jaderné laboratoře pomohou s vývojem paliva pro malé solné reaktory

Kanadské Národní jaderné laboratoře (CNL) se dohodly na spolupráci se společností Moltex Energy. Společný projekt, který má být financovaný skrze Kanadskou iniciativu pro jaderný výzkum (CNRI), má za cíl podpořit současný program vývoje jaderného paliva pro solný SMR reaktor vyvíjený společností Moltex Energy.

Iniciativu CRNI, v rámci které má být společný projekt financován, Kanada spustila v červenci minulého roku. Cílem této iniciativy je urychlení nasazení SMR reaktorů pomocí podpory výzkumu a vývoje a propojením celosvětových dodavatelů těchto reaktorů se zařízením a odbornými znalostmi kanadských Národních laboratoří. První příjemci podpory v rámci této iniciativy – Kairos Power, Moltex Canada, Terrestrial Energy Inc a UltraSafe Nuclear Corporation – byli vybráni již v listopadu.

Společný projekt má podpořit druhou a třetí fázi projektu „Oxide Nuclear WAste Reduction Demonstration“ (ONWARD). Ten má za cíl prozkoumat komerční životaschopnost technologie „WAste To Stable Salts” (WATSS), která má umožňit konverzi vyhořelého paliva z kanadských těžkovodních reaktorů CANDU na nové palivo. To by poté mohlo být využito pro výrobu další energie v stabilních solných reaktorech (SSR). První fáze demonstračního projektu je dle Moltex Energy již v provozu.

V rámci projektu Moltex Energy ve spolupráci s Univerzitou Nového Brunšviku a CNL vyvine, postaví a optimalizuje testovací zařízení pro zpracování vyhořelého paliva. Souběžně s těmito pracemi mají probíhat doplňkové činnosti na Univerzitě v Manchesteru. Shromážděná data mají pomoci při navrhování a licencování zařízení využívajícího technologii WATSS Point Lepreau v Novém Brunšviku. Projektu se jako správcové vyhořelého paliva budou účastnit také společnosti Brunswick Power a Ontario Power Generation.

Aktuálně je v Kanadě přes 2,8 mil. vyhořelých palivových souborů

Úspěšné nasazení technologie WATTS by Kanadě umožnilo znovu využít již vyhořelé jaderné palivo pro výrobu nízko emisní energie. Podle Moltex Energy se v současnosti v Kanadě nachází přibližně 2,8 milionů vyhořelých palivových souborů. Každý rok jich přitom přibyde přibližně 90 tisíc.

„Toto je pozitivní zpráva, která posune náš kanadský projekt. Jaderná energie je zásadní pro řešení našich světových energetických problémů, neboť samotné intermitentní obnovitelné zdroje nemohou pokrýt současnou a budoucí poptávku po elektřině. Mnoho států na světě má sklady vyhořelého paliva ze svých stávajících jaderných zdrojů. My jsme objevili čistou, bezpečnou a ekonomickou cestu, jak to, co někteří považují za odpad, recyklovat na palivo pro náš stabilní solný reaktor. “ -Rory O’Sullivan, výkonný ředitel pro Severní Ameriku v Moltex Energy

Podporu již Moltex Energy získal i od USA. V červenci minulého roku společnost obdržela od amerického Ministerstva energetiky grant ve výši 2,55 milionů dolarů na vývoj technologií pro SSR reaktory.

Zdroj úvodního obrázku: Kanadian Nuclear Safety Commision