Americké Ministerstvo energetiky podpoří vývoj solných reaktorů

DomůJaderné elektrárnyAmerické Ministerstvo energetiky podpoří vývoj solných reaktorů

Společnost Moltex Energy získala od amerického Ministerstva energetiky finanční prostředky ve výši 2,55 milionu dolarů na vývoj technologií, které mají zkrátit dobu potřebnou pro výstavbu stabilních solných reaktorů (SSR) pod 3 roky.

Finanční prostředky, které Moltex Energy obdrží, a které pocházejí z federálního programu Advanced Research Project Agency-Energy (ARPA-E), jsou určené pro vývoj kompozitních strukturálních technologií pro reaktor SSR, který patří mezi tzv. reaktory s roztavenými solemi.

Společnost prohlašuje, že technologie vyvinuté také díky této investici, přivedou jejich první typ reaktoru zvaný „Stable Salt Reactor Wasteburner” (SSR-W), blíže k tržnímu a následně globálnímu využití. Tato podpora je tak pokračováním slibného období pro společnost, která v současnosti vede projekt výstavby prvního typu reaktoru SSR-W ve spolupráci s kanadskou společností New Brunswick Power.

„Vývoj kompozitních strukturálních technologií COST SSR ukazuje, že Moltex skutečně přemýšlí o tom, jak nasadit celé flotily SSR reaktorů v bezprecedentním tempu a rozsahu, a porazit tak fosilní paliva v jejich vlastní hře: v čisté ekonomice. Máme-li rychle odstoupit od fosilních paliv, celá elektrárna, od samotného reaktoru po konečnou výstavbu a následný provoz, musí brát v úvahu reálné financování, ekonomické otázky, provozní praktiky a dobu realizace nového zdroje.

Tento projekt demonstruje SSR-W jako ekonomické a praktické řešení pro boj s klimatickými změnami v krátkých časových rámcích, a ovlivní tak globální snahy o dekarbonizaci již v budoucím desetiletí a než až od roků 2040 či 2050.“ – Adam Owens, hlavní výzkumník vývoje kompozitních materiálů v Moltex Energy

Moltex bude při vývoji inovativních technologií spolupracovat s Argonskou národní laboratoří, národní laboratoří Oak Ridge, institutem Electric Power Research, a universitami Purdue a Vanderbilt.

SSR bude využívat palivo vyrobené z vyhořelého paliva z jaderných elektráren

Reaktor SSR používá palivo rozpuštěné v roztavené fluoridové nebo chloridové soli, která zároveň plní funkci chladiva a pracuje při atmosférických tlacích. V reaktoru SSR je roztavené solné palivo drženo v trubkách spojených do palivových souborů, které tvoří základní moduly reaktoru. Každý z modulů, který má výkon 150 MW, je vyroben průmyslově a obsahuje nosnou konstrukci pro palivové soubory, výměníky tepla, čerpadla a další systémy. Jádrové moduly jsou umístěny ve větší nádobě, které je naplněna chladivem z tekutých solí.

První varianta reaktoru SSR, pojmenovaná jako SSR- Wasteburner, která je společností vyvíjená, bude využívat palivo vyrobené z vyhořelého paliva z konvenčních jaderných elektráren. Minulý rok Moltex uzavřel smlouvu se společnostmi New Brunswick Energy Solutions a NB Power na výstavbu demonstračního reaktoru v lokalitě jaderné elektrárny Point Lepreau v Kanadě. Druhá předvídaná generace SSR-U má být určená pro země, které nemají žádný jaderný zdroj a nemají tak přímý zdroj vyhořelého paliva.

Zdroj úvodního obrázku: Kanadian Nuclear Safety Commision