Komise: Zvýšení unijních energeticko-klimatických cílů je nutností