MAN dodá kogenerační jednotky pro elektrárnu EnBW ve Stuttgartu

DomůRychlé zprávyMAN dodá kogenerační jednotky pro elektrárnu EnBW ve Stuttgartu

Energetická společnost EnBW (Energie Baden-Würtenberg) vybrala německou společnost MAN Diesel & Turbo pro výstavbu kogenerační elektrárny ve městě Stuttgart v městské části Gaisburg. Elektrárna bude provozovat tři plynové motory MAN s účinností vyšší než 90 % o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 30 MWe.

Projekt nové kogenerační elektrárny je součástí komplexní modernizace městské části Gaisburg ve městě Stuttgart. Kromě kogenerační elektrárny EnBW vybuduje zařízení pro akumulaci tepla a novou plynovou kotelnu s celkovým tepelným výkonem 210 MWt. Akumulace a kotelna budou sloužit pro špičkové zatížení a jako rezervní zdroj tepla.

Nová kogenerační elektrárna, plynová kotelna a akumulační zařízení mají zahájit provoz na konci roku 2018 a mají nahradit stávající uhelnou elektrárnu.

Základ nové kogenerační elektrárny bude plynový motor MAN typu 20V35/44G s elektrickým výkonem 10,42 MWe a elektrickou účinností 46,3 %. Celkem budou v kogenerační elektrárně tři tyto plynové motory. S instalovanými vyměníky tepla budou plynové motory schopné dodávat až 30 MWt.

„Toto nedávné investiční rozhodnutí o výstavbě nové kogenerační elektrárny je důležitým příspěvkem pro modernizaci městské energetiky. Tato modernizace sníží lokální emise CO2 až o 60 000 tun ročně.“
Projektová manažerka společnosti EnBW Diana van der Bergh.

Rychlost reakce a provozní flexibilita systému je výhodou pro provozovatele elektrárny. Plynové motory MAN mohou dosáhnout maximálního výkonu za méně než pět minut a tím jsou schopny se vyrovnat s rychlými změnami zatížení bez jakýchkoliv problémů.

„Velké kogenerační elektrárny na bázi plynových motorů jsou relativně nová technologie pro německý trh, která má značné výhody pro provozovatele, především pro distribuční soustavy, které se musí vyrovnávat s velkým množství kolísavé vyroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Projekt pro městskou část Gaisburg využívá modulární koncept. Tento modulární koncept začíná na 7 MWe a dá se podle požadavků modifikovat“, uvádí Dr. Tilman Tütken, víceprezident MAN Diesel & Turbo a evropský vedoucí prodeje elektráren.

Zdroj úvodní fotografie: MAN Diesel & Turbo