Za poslední století bylo na území ČR vybudováno 250 tisíc km elektrického vedení