Domů
Technologie
IEA: Digitalizace v energetice a její vliv na spotřebu v dopravě, budovách a průmyslu

IEA: Digitalizace v energetice a její vliv na spotřebu v dopravě, budovách a průmyslu

V listopadu Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala publikaci Digitalizace a energie, která zkoumá dopady digitálních technologií na spotřebu energie, možnosti energetických producentů využívat digitální nástroje k vylepšení svého fungování, a v neposlední řadě transformační potenciál digitalizace pro energetické systémy a do jaké míry je může pomoci propojit.

Jedná se o první publikaci IEA, jež se tomuto tématu věnuje. Podle IEA digitalizace pomáhá zvyšovat bezpečnost, produktivitu, dostupnost a udržitelnost energetických systémů po celém světě. Zároveň se s ní ovšem objevují nové bezpečnostní hrozby a hrozby narušení soukromí. Digitalizované energetické systémy v budoucnosti mohou být schopny identifikovat, kdo energii potřebuje, a dodat ji ve správný čas na správné místo a za nejnižší náklady.

Dopad digitalizace na energetiku

Energetický sektor byl jedním z prvních, který digitální technologie využíval. V 70. letech 20. století energetická zařízení využívala nové technologie k usnadnění správy a provozu sítí. Také například ropné a plynové společnosti využívaly a využívají digitální technologie při rozhodování o průzkumných a produkčních pracích.

Využívání digitálních technologií v energetice roste. Investice do digitálních technologií energetickými společnostmi v posledních letech prudce vzrostly. Například globální investice do digitální elektroenergetické infrastruktury a softwaru rostly od roku 2014 o 20 % ročně a v roce 2016 dosáhly 47 miliard amerických dolarů.

Investice do digitální elektroenergetické infrastruktury a softwaru v energetice ve srovnání s investicemi v jiných oblastech. Zdroj: iea.org/digital

Digitální technologie mohou snížit energetickou náročnost poskytování služeb a zboží, nicméně podle IEA by mohlo jejich užívání vést také k tzv. zpětnému účinku (rebound effect) a tedy k zvýšené spotřebě energie. Podstatou zpětného účinku je vyšší poptávka, která je výsledkem efektivnějšího užívání zdrojů – například větší efektivita spotřebičů snižuje jejich náklady, jsou proto dostupnější a je po nich vyšší poptávka. Ve výsledku tedy spotřeba energie roste.

Dopady digitalizace na poptávku po energii v dopravě, v budovách a v průmyslu

Doprava v současnosti představuje 28 % světové konečné spotřeby energie, přičemž základní, středový scénář IEA (New Policies Scenario součástí World Energy Outlook) předpokládá, že spotřeba v tomto sektoru poroste. Digitální technologie v dopravě pomáhají zlepšit efektivitu nakládání s energií a snížit provozní náklady díky optimalizaci trasy či snižování spotřeby paliva pomocí senzorů umístěných na dopravním prostředku.

Potenciální dopady digitalizace na sektor dopravy, budovy a průmysl. Zobrazeny jsou potenciální změny poptávky po energii (osa y) a překážky digitalizace (osa x). Zdroj: iea.org/digital

Revoluční změnu v pevninské dopravě by mohla přinést automatizace dopravy a ACES mobilita (automated, connected, electric and shared – automatizovaná, propojená, elektrická a sdílená mobilita). Dopady ACES dopravy na energetiku a emise sektoru dopravy jsou ovšem velmi nejisté. Budou se odvíjet především od kombinace mnohých faktorů, zejména pak chování spotřebitelů, přijatých politických a regulačních opatření, technologického pokroku a technologií vozidel.

Je tedy možné, že v dlouhodobém horizontu, za předpokladu nejlepšího možného vývoje, bude energetická účinnost zvýšena natolik, že se spotřeba v dopravě sníží až na polovinu stávajících hodnot. Podobně ovšem, pokud efektivita nakládání s energií nebude zvýšena a pokud dojde k velkému zpětnému účinku, například k většímu cestování, tak se může spotřeba více než zdvojnásobit.

Rozsah možných dopadů automatizace dopravy v USA. Zdroj: iea.org/digital

Budovy představují téměř třetinu světové konečné spotřeby energie a 55 % světové spotřeby elektřiny. V posledních 25 letech poptávka po elektřině v budovách rychle stoupala, zejména v rostoucích ekonomikách, jako jsou Čína a Indie. Základní scénář IEA předpovídá téměř zdvojnásobení spotřeby elektřiny v budovách do roku 2040.

Digitalizace pomůže zajistit, že energie je spotřebovávána tam a tehdy, kdy je to potřeba. Kupříkladu použitím světelných senzorů, nebo učením se algoritmů, které automaticky naprogramují vytápění. Digitalizace může také lépe rozložit spotřebu (využíváním určitých spotřebičů v různé časy) a uskladňovat energii (například v termálních chytrých sítích) v reakci na reálné ceny energie, či jiné podmínky specifikované spotřebitelem.

V průmyslu je spotřebováváno zhruba 38 % světové konečné spotřeby energie. Očekává se, že průmyslová produkce bude v následujících dekádách i nadále růst, opět zejména v zemích s rostoucími ekonomikami. Za této situace bude význam digitalizace ve zvyšování efektivity růst. V průmyslu jsou digitální technologie využívány již dlouho k zvyšování bezpečnosti a produkce. Dalšího snížení nákladů může být dosaženo pokročilou kontrolou procesů a kombinovaným použitím chytrých senzorů a analýz dat v předpovídání selhání konkrétních zařízení a vybavení.

Kumulativní úspory v budovách díky digitalizaci. Zdroj: iea.org/digital

Zdroj úvodní fotografie: iea.org/digital

Komentáře

(0)

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.