V prvních výzvách Modernizačního fondu je k dispozici 6,4 mld. Kč pro teplárny