Domů
Teplárenství
Dekarbonizace teplárenství bude náročná, signalizují společnosti z odvětví
mongstad chp teplárna plyn gas norsko zdroj:www.statoil.com/
Zdroj: Statoil

Dekarbonizace teplárenství bude náročná, signalizují společnosti z odvětví

Evropa čelí technické výzvě při transformaci soustav pro vytápění domácnosti za účelem dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Východní země EU, jako je Polsko, se spoléhají na teplo z uhlí a musí přejít na ekologičtější alternativy. Splnění těchto požadavků vyžaduje velké investice a může znamenat zvýšení nákladů pro uživatele.

Teplárenské sítě, které vznikaly mimo jiné v centrálně plánovaných řešeních, se po ropných krizích v 70. letech minulého století brzy rozšířily do severských zemí. Dnes je 12 % potřeby tepla a teplé vody v EU zajišťováno dálkovým vytápěním, přičemž v zemích, jako je Polsko, dosahuje tento podíl až 40 %.

Povinnosti vyplývající z evropské legislativy

V regionu střední a východní Evropy se voda ohřívá převážně spalováním uhlí. Země proto čekají zásadní zásahy do těchto systémů. Budou muset přejít na ekologičtější alternativy, aby splnily cíle EU v oblasti klimatické neutrality, píše server Euractiv.

"Směrnice o energetické účinnosti zavádí několik opatření, která se týkají sektoru dálkového vytápění a dálkového chlazení," vysvětlil Madis Laaniste, politický úředník pro energetiku na odboru energetiky Evropské komise.

Do roku 2028 musí tepelné sítě využívat kombinaci 50 % obnovitelných zdrojů, 50 % odpadu nebo 75 % tepla z kogenerace z blízkého průmyslu a elektráren, aby mohly být označeny jako "účinné". Požadavky se postupně zpřísňují, až od roku 2050 bude muset být dálkové vytápění plně z obnovitelných zdrojů nebo využívat odpadní teplo z průmyslu.

Směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie zvyšuje tlak a stanoví orientační cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v dálkovém vytápění o více než 2 % ročně. Rovněž spoléhání se na biomasu, která má pomoci nahradit fosilní paliva, bude kvůli přísnějším pravidlům udržitelnosti stále náročnější.

"Po roce 2030 nebudou podporovány nové investice využívající fosilní paliva," vysvětlil Laanise a dodal, že "po roce 2035 nebudou podporovány systémy využívající pouze fosilní paliva".

Dále se očekává, že cena emisních povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) do roku 2040 vzroste. Euractiv uvádí, že podle některých prognóz nad 400 eur za tunu, což východoevropské teplárenství vystaví tlaku na transformaci.

Rozdílné přístupy

Pouhých 7 % energie spotřebované v polských tepelných sítích je ekologických. Polské teplárenské společnosti tvrdí, že transformace je náročná a vyžaduje státní podporu. Splnění požadavků si prý jen v Polsku v závislosti na scénáři vyžádá výdaje ve výši více než 90 miliard eur na dekarbonizaci odvětví dálkového vytápění, uvedl Pawel Szczeszek, prezident polské teplárenské společnosti PTEZ a viceprezident tamního sdružení elektroenergetického průmyslu PKEE.

Obzvláště náročná jsou města jako Varšava, kde síť potrubí dlouhá 1 800 kilometrů zásobuje teplem 80 % domácností.

Německo vidí v centrálním vytápění budoucnost a odpověď na dekarbonizaci. Plánuje připojit každý rok 100 000 budov na dálkové vytápění.

Vídeň jako příklad

Transformace tepelných soustav představuje technickou i finanční výzvu, kterou je potřeba řešit. Julien Joubert, který se zabývá plánováním transformace v evropském sdružení místních samospráv Energy Cities, znepokojené zástupce národních států a firem dodávajících teplo odkazuje na Vídeň, která plánuje rozvíjet využívání geotermální energie. S touto cestou počítá i Německo.

Od roku 2026 plánuje vídeňská energetická společnost Wien Energie zásobovat 20 000 domácností teplou vodou z geotermální energie, přičemž tento počet se do roku 2030 zvýší na 120 000 domácností, než se do roku 2040 stane městská tepelná síť zcela klimaticky neutrální.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(27)
Zbyněk Poisl
11. říjen 2023, 08:53

Dekarbonizace je nesmyslná mantra politiků a lobbystů! Uhlík je naprosto nedílnou součástí všeho živého na této planetě, a představa, že tento prvek může za klimatické změny, je nezvratným důkazem absence jakékoliv inteligence! Změna klimatu je věc mnohem komplexnější, než si politici představují, a její příčiny jsou mnohem rozmanitější. Fixovat se na jednu jedinou věc, je tudíž naprostý nesmysl. Je to jako kdyby lékař léčil pacienta s rýmou, a on mu umřel na rakovinu!

Petr Turek
11. říjen 2023, 10:12

Absolutní souhlas... je to pohrobek paní Margarety, která se potřebovala zbavit uhelných odborů...

hlpb
11. říjen 2023, 10:14

Zbyňku, možná jsi stále nepochopil, že politici jen jednají na základě doporučení a zjištění vědců a odborníků. Ve světě nikdo nepochybuje, že člověk ovlivňuje klima. Tečka. Jestli nepřijmeš tuto skutečnost, budeš se divit pořád dokola. Při vší úctě, pochybuju, že jsi profesorem, nebo doktor přírodních věd.

Jan Veselý
11. říjen 2023, 11:01

Jenže když ono to popírání reality je tak pohodlné. Když se popře, že problém existuje, nemusí se ani kvůli tomu vyvinout nějaká aktivita, že?

Zbyněk Poisl
11. říjen 2023, 12:31

Jenže já nepopírám ani klimatickou změnu ani vliv člověka na klima! Já jen zcela zásadně zpochybňuji představu, že dekarbonizace čehokoliv, tuto klimatickou změnu zastaví nebo dokonce zvrátí! To je totiž kolosální nesmysl. I kdyby v tuto chvíli veškeré lidstvo vymřelo a tudíž přestalo produkovat CO2, tak se oteplovací trend nezastaví a bude pokračovat ještě několik tisíciletí! Zvrátit nebo alespoň zastavit klimatickou změnu je nutné jiným způsobem, ten ovšem nevyhovuje ani politikům ani lobbystů, protože nevede k odírání obyčejných lidí....!

Pravoslav Motyčka
11. říjen 2023, 17:39

Jen tak pro zajímavost globální oteplování probíhá i na Marzu...... Zřejmě za to může člověk a CO2.... ,

https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/oteplovani-marsu-zpusobuji-mistni-vetry-1043/?switch_theme=mobile

Za GO může z velké části slunce , proto se otepluje i Marz....

Zbyněk Poisl
11. říjen 2023, 12:12

Politici rozhodně nejednají na základě doporučení nějakých odborníků, a pokud ano, tak se nejedná o nezávislé odborníky ale o lobbysty! Představa, že světoví politici dostali doporučení, aby nařídili taková zvěrstva jako jsou biopaliva, větrníky, slunečníky, zelený vodík...... To je naprostý nesmysl! Je totiž nezvratně dokázáno, že všechny tyto nesmysly přírodě jen a jen škodí! On je totiž zcela zásadní rozdíl v tom, co případně vědecká komunita vymyslí a vyzkoumá, a co politici a lobbysté prosadí do reálného života. To, co dnes funguje v laboratoři nebo platí teoreticky, není možné okamžitě praktikovat ve velkém měřítku a se stejnými výsledky! Na výrobu 1l biopaliva je nutné spálit 1,2l minerálního paliva! Technologií nabité gondoly větrných elektráren jsou natlakované fluoridem sýrovým, který je 26000x tvrdším skleníkovým plynem než CO2, a který z těch netěsných gondol ve velkém utíká do atmosféry, takže nad Německem je jeho koncentrace už 2x větší než nad zbytkem Evropy! Pokud jde o FVE, tak ty mají horší albedo než průměrné pozadí, což zvyšuje záchyt tepla v přízemní vrstvě atmosféry! Je statisticky prokázamné, že nejšetrnější výroba elektrické energie je z jádra, a to navzdory všem externalitám! Elektromobily jsou prokazatelně škodlivější pro životní prostředí, než spalovací auta, a to už jen z toho důvodu, že elektrický mix je převážně tvořen fosilem, jehož podíl na výrobě elektřiny stoupá v důsledku odklonu od jádra a nástupu OZE. Stačí jenom číst a hledat informace. Nejsem profesor ani nic podobného. Jen se o věci dlouhodobě zajímám, a to už skoro 50let!

Petr
11. říjen 2023, 12:23

?

Petr
11. říjen 2023, 12:23

pardon ... byl to palec nahoru ...

Milan Vaněček
11. říjen 2023, 12:47

Neuvěřitelné vývody, které vytváříte, kam na ně pane Poisl chodíte?

Třeba Vaše "Pokud jde o FVE, tak ty mají horší albedo než průměrné pozadí, což zvyšuje záchyt tepla v přízemní vrstvě atmosféry! Je statisticky prokázamné, že nejšetrnější výroba elektrické energie je z jádra, a to navzdory všem externalitám!"

Plocha FVE je zcela zanedbatelná vůči ploše na Zemi vyasfaltované (to je perfektní, neustále se rozrůstající absorbér tepla), a bude i za 30 let, kdy už fotovoltaika bude lidstvu dávat 30-50% veškeré elektřiny.

Víc tepla Vám vyrobí JE, které musí vypustit do vzduchu (do vody) dvojnásobek energie než vyrobí ve formě elektřiny.

Prostě "technický pokrok nezastavíte", můžete se mu vysmívat, nadávat ne něj, bojovat s ním, ale je to marné....

A to s tím jádrem "..navzdory všem externalitám! ", to je skutečně silný názor, jen nebýt v nepravou dobu na špatném místě, že ano?

Samozřejmě, současná aktivistická hysterie okolo "globálního oteplování" je naprosto šílená a hlavně hloupá....

Zbyněk Poisl
11. říjen 2023, 14:01

Jenže tady jste pane Vaněčku tvrdě narazil na vlastní neznalost! To, že plocha FVP je násobně menší, než plocha jakýchkoliv jiných tepelných absorbérů, nic nemění na tom, že albedo těchto panelů je nižší než průměrné pozadí a tudíž se jedná o další, a hlavně zcela zbytečný zdroj oteplování!

Pokud jde o to teplo z JE, tak jste prokázal zásadní neznalost fyziky, protože to ztrátové (odpadní) teplo z JE rozhodně nezůstává v přízemní vrstvě atmosféry, ale v podobě vodní páry stoupá do horních vrstev atmosféry, kde vodní páry kondenzuje, teplo předává do okolního vesmíru, zkondenzovaná voda padá k zemi, přičemž na sebe váže veškeré nečistoty z ovzduší včetně CO2, a v podobě slabé kyseliny uhličité dopadá na zem, kde reaguje s vápnem obsaženým v půdě a tím vzniká ve vodě nerozpustný uhličitan vápenatý a voda! Což je koloběh, který velmi účinně ochlazuje planetu, čistí atmosféru nejen od CO2 ale i od polutantů a CO2 váže v půdě! Takže JE klimatu obecně prospívají podstatně víc, než mnohé jiné, rádobyekologické zdroje elektřiny!!!

Milan Vaněček
11. říjen 2023, 15:08

Pane Poisl, musíte svoje úvahy vyjádřit kvantitativně. To je věda. A já Vám říkám: plocha povrchu FV panelů (které by dodaly světu 50% elektřiny není ani 1% povrchu Země, ani jedno promile povrchu země, je to řádově ještě menší.

a je to mnohem menší ve srovnání s neustále rostoucí asfaltovanou plochou silnic, s betonem zastavěnou plochou, ...

A nezaměňujte (positivní) malý vodní cyklus třeba lesa nebo mokřadu s chladícími věžemi JE.

Galipoli
11. říjen 2023, 19:12

Dostal mě ten fluorid sýrový ;-).

Zbyněk Poisl
11. říjen 2023, 19:27

Jenže zastánci OZE tento fakt bagatelizují nebo dokonce ignorují! Což je ovšem diskredituje. CO2 je proti SF6 slaboučký čajíček!

Antonín Mikeš
11. říjen 2023, 12:33

Stačí aby pochyboval jediný, ale právě ten který má pravdu. To je obecné pravidlo na testování teorií.

richie
12. říjen 2023, 12:58

ad hlpb 11. říjen 2023, 10:14

Zbyňku, možná jsi stále nepochopil, že politici jen jednají na základě doporučení a zjištění vědců a odborníků. Ve světě nikdo nepochybuje, že člověk ovlivňuje klima. Tečka.

tak toto nie je pravda, tecka

Michael
11. říjen 2023, 10:30

Tak si nastartujte spalovací auto v garáži a užijte si tu nedílnou součást života v podobě uhlíku do sytosti. Chápete, že i stabilní systém může zkolabovat v situaci, kdy do něj nepřirozeně přidáte i jen drobné množství něčeho co sice ten systém normálně ve velkém množství obsahuje, ale to co navíc přidáte ho vychýlí z rovnováhy?

Milan Vaněček
11. říjen 2023, 11:38

Člověk neustále vychyluje stabilní ekosystém Země z rovnováhy. Totéž dělají i "přírodní katastrofy"(=pád asteroidu, výbuchy sopek, ...)

Asi teprve s nástupem průmyslové revoluce a s počtem lidí na Zemi převyšujícím 1 miliardu začaly též úvahy "co a jak" narušuje a vychyluje ekosystém Země.

V současnosti je již dostatek faktů, jak velkoměsta ovlivňují klima v nich a blízkém okolí.

Co se týče celé Zeměkoule, výzkum je stále v počátcích a neštěstím je, že výzkum je deformován silnými politickými tlaky a vytvářením ideologií.

Jsou 2 zásadní věci k okamžitému řešení:

-neničit zbytečně životní prostředí, když nevíme (neumíme spolehlivě modelovat=současný stav) co tím způsobíme

-skutečně vědecky zkoumat ze všech stran, co způsobuje tu úžasnou (zatím) stabilitu zemského klimatu v posledních cca 10 tisíc let. Podporovat veškerý klimatický kvalitní výzkum a nejen výzkum, který podporuje objednané zadání od těch, co rozhodují o penězích

Zbyněk Poisl
11. říjen 2023, 15:56

Pane Vaněčku! Vy mě nutíte, abych musel a Vy nemusíte nic! Kvantifikujte Vy, kolik plochy (souše) zabere FVE, která by lidstvu dodala 50% potřebné elektřiny! Jenže ono nejde jen o tu výrobu, ale hlavně o akumulaci, která také zabere obrovskou plochu a hlavně je primírně velmi energeticky náročná, a co víc, je kvůli ní nutné rozkopat mnohem víc půdy než kvůli těžbě uranu pro JE které by vyrobily stejné množství elektřiny! Takže můžete kvantifikovat....! Já Vás ujišťuji, že nemusím vůbec nic. Já mám svůj názor, kterým objektivně zpochybňuji to, čemu (Bohužel) věří obrovská část lidstva a hlavně politici. Mám k tomu své důvody, protože fyzika je v tuto chvíli na mojí straně barykády!

Zbyněk Poisl
11. říjen 2023, 17:09

Tak já tedy budu kvantifikovat pane Vaněčku. Narozdíl od Vás si to můžu dovolit, protože Vám tak snadno dokážu, že Vy tu prezentujete jen svoje domněnky, narozdíl od toho, že byste měl v ruce nějaké trumfy! Vy ste si tu kvantifikaci totiž neudělal, já ale na Vaši výzvu ano! ČR ročně spotřebuje cca 60TWh elektřiny, tj. 60 E6 MWh elektřiny. Na výrobu jedné MWh elektřiny je potřeba instalovat 1kWp FVE. Jeden panel o výkonu 500W má plochu 2,3m2, takže na 1kWp připadá 4,6m2. Na výrobu 60 milionů MWh elektřiny je tak potřeba instalovat 60 milionů kWp solární elektrárny. Suma sumárum je to 276 milionů metrů čtverečních FVP!!! Když to převedu na čtyřproudou dálnici o šířce 30m, tak se dostanu na čísli 9200km dálnice!!! Takže kde je Vaše tvrzení o zanedbatelnosti plochy???? Přičemž plocha, kterou zabírají obě naše jaderné elektrárny je cca 4km2. Takže, když jste psal o 50%, tak je to 4600km dálnice proti 2km2 jedné jaderky! Tak, a babo fčil mlov!

Zbyněk Poisl
11. říjen 2023, 12:40

To, co tu popisujete, je naprosto absurdní extrém hraničící s demagogií! Zkuste během hodiny vypít pět litrů čisté vody! Technicky to není nemožné, dá se to zvládnout, ale rozhodně to nedoporučuji, protože pravděpodobně zkončíte v nemocnici nebo dokonce v márnici. I čistá voda Vás dokáže zabít, když je jí příliš! Jenže CO2 v atmosféře je už v tuto chvíli v takovém množství, a celá biosféra je už natolik ohřátá, že sama o sobě generuje násobně více CO2, než ho produkuje celé lidstvo! Takže i když lidstvo přestane generovart CO2, tak tento plyn v atmosféře bude přibývat ještě možná tisíce roků! Ono se stačí třeba podívat na to, kolik CO2 absorbuje mořská voda a kolik ho zpětně uvolní, pokud se voda v oceánech ohřeje o 1st. C! Kolik CO2 se uvolní táním permafrostu a kolik slunečního tepla se navíc zachytí tím, že (už několk desítek roků prokazatelně) klesá albedo planety! Třeba právě následkem tání ledovců na vrcholcích hor a zemských pólech. Já nedělám nic jiného než, že (zcela oprávněně) pochybuji o tom, že se lidstvo při záchraně planety vydává tím správným směrem. A ktěmto pochybnostem mě vede znalost fyziky, kterážto je mým celoživotním koníčkem a, o které si troufám tvrdit, že už sakra něco vím!

JVr
11. říjen 2023, 13:28

Co tedy zasvědcený doporučuje krom stavby JE, protože ty zřejmě samy o sobě problém změny klimatu nevyřeší?

Zbyněk Poisl
12. říjen 2023, 10:46

Já osobně jsem přesvědčený o tom, že cesta k "nějakému" klimatickému normálu vede jedině přes zvýšení albeda planety! Pokud nějaká cesta z klimatické krize vede, pak jedině tak, že planetu účinně zastíníme, a to je možné nejlépe udělat tak, že zvýšíme obsah vody v atmosféře natolik, aby bylo více bílých oblaků, které planetu zastíní, sluneční záření odrazí, díky následným dešťům zbaví atmosféru nečistot a CO2 vrátí zpět do země o oceánů. Tolik velí můj "snad ještě zdravý" rozum, opřený o základní fyzikální vědomosti! Takže nejlepší by bylo veškeré přebytky z OZE "investovat" do výkonných čerpadel, která by mořskou vodu rozprašovala do atmosféry. Na řekách postavit jezy, které by zadržovaly vodu v povodích a umožňovaly zavlažovat polnosti. Pokud vrátíme vodu do krajiny, bude se planeta účinně ochlazovat tzv. diabatickým procesem, kterýžto je každému znám v podobě perspirace "pocení" těla. Příroda je totiž natolik moudrá, že živé organismy ochránila před přehřátím právě tímto způsobem ochlazování! Letní "úžeh" totiž není nic jiného, než nedostatek tekutin v poměru k organismem přijatého tepla od slunce. Takže je možné být postižen úžehem jen proto, že člověk pije málo tekutin v porovnání s tím, kolik času tráví na slunci! GZK tak není nic jiného než: "Planetární úžeh!" Nedostatek odpařitelné vody způsobuje pokles albeda, nárůst teplot, nárůst polutantů a skleníkových plynů v atmosféře, a zastavuje adiabatický proces chlazení! Tolik říká fyzika ZŠ!

richie
12. říjen 2023, 13:18

ad JVr 11. říjen 2023, 13:28

Co tedy zasvědcený doporučuje krom stavby JE, protože ty zřejmě samy o sobě problém změny klimatu nevyřeší?

najvacsi a zasadny problem je ze tu niekto chce riesit zmenu klimy, resp. je presvedceny, ze clovek tymto zmenam rozumie a co je horsie, ze si niekto mysli, ze ma dosah tieto zmeny ovplyvnit - zmeny, ktore tu v podstate pravidelne prebiehaju uz miliony rokov (pricom stale nemame jednoznacne dokazane vsetky priciny a suvisiace procesy)

jedine rozumne co moze robit clovek je snazit sa tieto zmeny pochopit (ale skutocnu podstatu, nie vybrat si jednu, mozno bezvyznamnu, korelaciu) a snazit sa timto zmenam prisposobit .. (mozno v buducnosti dospejeme na taku technologicku uroven, ze budeme schopny tieto zmeny aspon v malej miere ovplyvnit, to je ale hudba dalekej buducnosti)

richie
12. říjen 2023, 13:22

este mala oprava/doplnenie aby ma niekto nebral za slovo:

mozno v buducnosti dospejeme na taku technologicku uroven, ze budeme schopny tieto zmeny aspon v malej miere rozumne a zmysluplne ovplyvnit, to je ale hudba dalekej buducnosti

pretoze globalnu postnuklearnu zimu by sme asi zvladli uz teraz, ale pochybujem, ze by to niekto normalne zmyslajuci povazoval za rozumne a zmysluplne

Pravoslav Motyčka
11. říjen 2023, 20:05

Dekarbonizace teplárenství by měla probíhat přes rozvod tepla z jaderných el. a výstavbou spaloven odpadu. Tam kde se používá k výrobě tepla plyn by měla být CZT zrušena.

richie
12. říjen 2023, 13:57

Ano, tiez som toho nazoru, ze rozumnejsie by bolo tie dotacie miesto (casto nezmyselnych OZE) dat na prestavbu existujuce uholne elektrarne/teplarne na spalovne odpadov (uz teraz maju velmi slusnu filtraciu na kominoch) - zdroj paliva-skladoky mame na desatrocia a pomoze to prirode ovela viac.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se