Domů
Uhlí
EIA: Poptávka po uhlí v USA zůstane ustálená po několik desetiletí

EIA: Poptávka po uhlí v USA zůstane ustálená po několik desetiletí

Americká vládní agentura U.S. Energy Information Administration (EIA) v referenčním scénáři svého ročního výhledu Annual Energy Outlook 2018 (AEO2018) předpovídá, že poptávka po uhlí zůstane v zemi ustálená do roku 2050. Spotřeba a export uhlí ve Spojených státech bude v následujících třech desetiletí zhruba 675 milionů tun ročně. Po značném poklesu po roce 2008, kdy se tato hodnota dosáhla rekordních 1,08 miliard tun, se tedy již výrazně měnit nemá.

Poptávka po uhlí v energetickém sektoru je citlivá na změnu ceny zemního plynu. Níže můžeme vidět dva zobrazené případy, kde vysoká a nízká cena zemního plynu naznačuje tento vztah. Scénář High Oil and Gas Recource and Technology (vysoké zásoby ropy a zemního plynu) zobrazuje průběžný pokles spotřeby uhlí pro výrobu elektrické energie. Low Oil and Gas Resources and Technology (nízké zásoby ropy a zemního plynu) zobrazuje nárůst spotřeby uhlí pro výrobu elektrické energie. Exporty zaznamenávají v obou případech nepatrný nárůst. Hodnoty v grafu níže jsou uváděny v krátkých tunách (přibližně 907 kg).

Zdroj: Annual Energy Outlook 2018

Celkově je trh s uhlím nejvíce ovlivněn změnami ve výrobě elektrické energie, kde v roce 2017 bylo spotřebováno 82 % uhlí z domácí produkce. Spotřeba uhlí k výrobě elektrické energie závisí na výši instalovaného výkonu a míře využití uhelných elektráren. Konkurenční prostředí s dalšími zdroji na výrobu elektrické energie, zejména se zemním plynem, má za důsledek snižování instalovaného výkonu a změny v koeficientu využití.

Na konci roku 2017 byl instalovaný výkon uhelných elektráren v USA 260 GW, tedy zhruba o pětinu nižší než v roce 2011, kdy dosahoval 310 GW. Počítá se, že v následujících třech letech (2018-2020) dojde k odstavení minimálně 25 GW. V referenčním scénáři AEO2018 EIA odhaduje snížení instalovaného výkonu o 65 GW do roku 2030 a žádné další snižování mezi lety 2030 a 2050.

Výroba elektrické energie z uhlí zůstane relativně ustálena

I když se v referenčním případě AEO2018 nepočítá s výstavbou nových uhelných elektráren, EIA očekává, že výroba elektrické energie z uhlí zůstane relativně ustálená. Má tomu tak být díky pomalému odstavování uhelných elektráren a zvýšení průměrného koeficientu využití z 56 % v 2017 na odhadovaných 70 % okolo roku 2030.

Zemní plyn má v současné době největší podíl na výrobě elektrické energie v USA, ale až do roku 2016 patřilo toto prvenství uhlí. Navzdory nepříliš intenzivnímu odstavování uhelných elektráren a zvýšení koeficientu jejich využití EIA očekává, že podíl uhelných zdrojů na výrobě elektrické energie klesne z 31 % v roce 2017 na 22 % v roce 2050. Naopak zemní plyn a obnovitelné zdroje svůj podíl zvýší.

Z hlediska uvolněného tepla vychází uhlí levněji než zemní plyn. Milion britských tepelných jednotek (MMBtu) ze zemního plynu EIA odhaduje v průměru na 3,47 dolarů oproti 2,15 dolarů z uhlí. Nicméně, díky vyšší účinnosti paroplynových elektráren se náklady na výrobu elektrické energie přibližují výrobě z uhlí. V roce 2017 cena jedné MWh elektřiny vyrobené ze zemního plynu byla 26 dolarů oproti 22 dolarům z uhlí.

Zdroj: Annual Energy Outlook 2018

Odstavování uhelných elektráren záleží na ceně zemního plynu

V AEO2018 byly uvedeny dva případy pro nízké a vysoké zásoby ropy a zemního plynu, které ilustrovaly závislost uhlí na ceně zemního plynu. V případě velkého množství zemního plynu a nízkých cen dojde k odstavení 85 GW instalovaného výkonu do roku 2030 a dalších 15 GW bude odstaveno do roku 2050. Podíl výroby elektrické energie z uhlí klesne pod 14 % do roku 2050 a průměrný koeficient využití amerických uhelných elektráren zůstane pod 60 %.

V případě nízkého množství ropy a zemního plynu, a vyšších cen zemního plynu bude výsledkem odstavení nižšího počtu uhelných elektráren. V tomto případě EIA odhaduje odstavení 44 GW instalovaného výkonu do roku 2030 a teoreticky žádný další pokles instalovaného výkonu až do roku 2050. Podíl výroby elektrické energie z uhlí klesne pouze na 26 % a koeficient využití vzroste na 70 %.

Další složky amerického uhelného trhu jsou méně citlivé na změny cen zemního plynu a zůstávají téměř stejné až do roku 2050. Čistý export uhlí byl v roce 2017 téměř 81 milionů tun, a tvořil tedy 11 % trhu s uhlím. Dalších 7 % (zhruba 48 milionů tun) je spotřebováno pro komerční, instituční a průmyslové využití. Uhlí využité k metalurgie tvoří půlku uhelných exportů, a třetinu spotřeby uhlí nevyužitého na výrobu elektrické energie.

Zdroj úvodního obrázku: Independent.co.uk

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(12)
Jan Veselý
5. duben 2018, 15:56

Stáhnul jsem si data z EIA a trochu si započítal. Pokud se nebude stavět (a nic tomu nenasvědčuje), tak 150 GW výkonu jsou všechny elektrárny zprovozněné od roku 1976, v průměru v roce 1986 takže bude jejich průměrné stáří v roce 2050 alespoň 64 let. V případě 210 GW je to průměrné stáří 67 let. A představa, že v tomhle technickém muzeu se 20 let nic nepokazí tak, že se to nevyplatí opravovat, je úsměvná.

Kdo to psal? Bob "Veverka" Murray?

C
5. duben 2018, 16:05

Možná si autor myslel že bude situace podobná jako u Rankinovy hydroelektrárny, kterou chtěli odstavit už někdy v 80. (vyráběla 25Hz proud stále vyžadovaný některými továrnami), bez větších modernizací a zásahů běžela až do roku 2009. Snad se bude předělávat na muzeum.

Nemají v tom ni činnost Sierra Clubu a podobných organizací, což může s provozem uhelek dost zamávat.

Petr
5. duben 2018, 16:47

Jak začne USA obchodní válku s Čínou, tak éra těchto aktivistických západních organizací ničících průmysl bude velmi rychle ukončena.

C
5. duben 2018, 17:01

Ta organizace pracuje dobrých 80, no možná už i 100 let, to není rychlokvašená neziskovka. Na rozdíl od jiných jim jde jenom ochranu přírody a momentálně jako největší hrozbu vidí velké množství morálně a technologicky zastaralých uhelek, takže se ne ně vrhli.

Petr
5. duben 2018, 16:21

Většina uhelných elektráren na severu si může do budoucna brát každý rok velmi dlouhé přestávky několik měsíců s nejnižší spotřebou elektřiny, takže na opravy a výměny různých částí bude luxusně času.

Nové elektrárny na uhlí a odpadky se tam taky budou později stavět, ale v menších velikostech a primárně jako teplárny.

Jan Veselý
5. duben 2018, 16:31

Analýza předpokládá fakticky nulovou výstavbu uhelných elektráren.

Analýza předpokládá růst průměrného koeficientu využití uhelných elektráren ze současných <50% na více než 70%. Takže ne.

Petr
5. duben 2018, 16:41

Tím "tam" jsem myslel na severu USA a v Kanadě, ne v té analýze, tu jsem z originálu ještě nečetl.

Jan Veselý
5. duben 2018, 16:48

Tím byste měl začít. Primární zdroje jsou primární zdroje, to už věděli autoři Bible Kralické, kteří kvůli ní pilně studovali starou řečtinu a aramejštinu.

Jan Veselý
5. duben 2018, 16:19

Nejpikantnější na celé té analýze je zázračný rok 2020, kdy se najednou všechno změní. Přestanou se odstavovat uhelné bloky, prudce zpomalí výstavba OZE elektráren, výroba ze zemního plynu nabere dech, ...

Na mě to dělá dojem, že do roku 2020-2021 se velice přesně ví co se bude dít, rušení elektráren je zveřejněné, zná se objem výstavby, apod. Pak je v předpovědi zub a následuje cucání si čísel z prstu.

Petr
5. duben 2018, 16:36

Do roku 2020 bylo plánováno velké zdražení plynu, právě s tím tahle analýza musí počítat.

Jan Veselý
5. duben 2018, 16:46

Analýza předpokládá trvalé zdražování plynu, v referenčním scénáři ze současných 3 USD/MMBTU na 5 USD/MMBTU, což spolehlivě zabije jeho konkurenceschopnost vůči větrným, fotovoltaickým a "nesmrtelným, nezničitelným" starým, už dávno splaceným, uhelným a jaderným elektrárnám. Přesto se mají pořád stavět nové plynové zdroje a výroba elektřiny z plynu růst.

Jan Veselý
5. duben 2018, 16:26

Jo, a v té práci se předpokládá, že po roce 2025 se skoro přestanou odstavovat jaderné elektrárny, asi očekávají nějakou zázračnou novou technologii, která je učiní nezničitelnými. A taky předpokládají, že po roce 2023 úplně přestanou stavět větrné elektrárny.

Haha.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516