Havlíček: Datum útlumu uhlí doporučí komise vládě v listopadu