Klimatičtí aktivisté pronikli do německých hnědouhelných dolů