Přesun několika německých vesnic kvůli rozšiřování uhelného lomu se odkládá na rok 2026