Limity v Severočeské uhelné pánvi vydržely v platnosti 24 let