Domů
Energetika v zahraničí
BWXT vyhrála tendr na výstavbu zpracovacího závodu a výrobu jaderného paliva HALEU
Zdroj: BWXT

BWXT vyhrála tendr na výstavbu zpracovacího závodu a výrobu jaderného paliva HALEU

BWXT Nuclear Operations Group získala dvě zakázky v celkové výši 35 milionů dolarů. První zakázka se týká zpracování uranu, zatímco v rámci druhé zakázky bude skupina vyvíjet dodavatelský řetězec paliva pro výzkumný reaktor ve Virginském závodě Lynchburg.

Program námořního jaderného pohonu amerického ministerstva energetiky v hodnotě 17,4 milionů dolarů má za cíl využít historických jaderných zásob. Mezi ty patří zásoby uranu, použitého paliva a nepoužitých jaderných produktů, ze kterých budou vyrobena speciální jaderná paliva pro další fáze tohoto programu.

Projekt již probíhá a práce na čištění těchto jaderných zásob začaly v lednu tohoto roku v závodě v Lynchburgu. Očekává se, že veškerý materiál a zásoby paliva budou zpracovány do června 2022. Další zakázky na čištění paliva jsou očekávány ke konci tohoto roku.

Skupina BWXT vlastní pouze dvě jaderná zařízení kategorie jedna. Tato zařízení jsou licencovaná americkým jaderným dozorem US NRC ke skladování a zpracování vysoce obohaceného jaderného paliva (HEU).

Národní správa jaderného zabezpečení (NNSA) také udělila skupině BWXT zakázku v hodnotě 17,9 milionů dolarů. V rámci druhého kontraktu bude provedena výstavba dodavatelského řetězce jaderného paliva pro nový jaderný reaktor. Dle podkladů a financování zakázky bude využita část zpracovacího zařízení v Lynchburgu. Zde budou vyráběny palivové slitiny založené na molybdenu. Slitiny budou vyrobeny z vysoce kvalitního nízko obohaceného uranu (HALEU).

HALEU je palivo s obohacením do 20 %, které se využívá ve výzkumných jaderných reaktorech. Díky vyššímu obohacení paliva jsou hustoty toku neutronů obecně vyšší, což umožňuje využívat reaktory pro ozařování a výrobu radiofarmak.

Druhý projekt byl udělen v návaznosti na předchozí výzkum v hodnotě 3,6 milionů dolarů, který si NNSA vyžádala v únoru 2020. V rámci předběžného výzkumu byly financovány inženýrské práce pro vyřazování a renovaci částí zařízení BWXT v zařízení v Lynchburgu. Provedení těchto činností bylo nutné zajistit před přípravou zařízení na výrobu uran molybdenového paliva HALEU.

Zařízení skupiny BWXT v Lynchburgu, zde skupina vyvíjí a vyrábí speciální typy jaderných paliv Zdroj: BWXT

Molybdenová paliva byla v minulosti využívána v jaderných ponorkách a lodních jaderných pohonech, nyní je jejich využití předpokládáno ve výzkumných reaktorech. Díky vyšší hustotě paliva je možné dosáhnout požadované hustoty neutronového toku s nižším obohacením paliva, což přispívá ke zvýšení zabezpečení zařízení. Výrobou speciálních jaderných uran-molybdenových paliv se zabývá také konsorcium TUM a Framatome, které plánuje výrobu prvních prototypů paliv v roce 2022.

Skupina BWXT předpokládá první produkci speciálního paliva ve svém závodě v roce 2024.

BWXT již pracuje s NNSA na vývoji speciálních paliv HALEU od roku 2006. Paliva jsou navržena pro zvyšování výkonnosti reaktoru za současného snižování rizika proliferace spojeného s využíváním vysoce obohaceného jaderného paliva. Práce na vývoji paliva byly finančně podporovány úřadem pro ochranu jaderných materiálů a výzkumných reaktorů. Úřad podporuje přeměnu domácích i mezinárodních výzkumných reaktorů a zařízení pro produkci lékařských izotopů na systémy nezajímavé z hlediska zneužití jaderných materiálů.

Skupina BWXT dodává již desítky let palivové soubory pro výzkumné a testovací jaderné reaktory. Jedná se o jediného severoamerického dodavatele palivových komponent pro reaktory v národních laboratořích a univerzitách.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(7)
Karásek
17. březen 2021, 09:54

U nás v ČR také mohl být závod na výrobu jaderného paliva. Jednalo se o lokalitu Bystřice nad Pernštejnem. Kdysi přišlo místní zastupitelstvo s tím, že má pro občany dobrou zpávu a sice nová pracovní místa. Prý bude v místní průmyslové zóně podnik na opravu jadených zařízení pro zdravotnictví(rentgeny, ozřovače). Pak ale vyšlo najevo, že za celou akcí, kterou propagoval ÚJV Řež jsou plány ruské společnosti Tvel na výrobu jaderného paliva. Pozvali si i Drábovou, aby vše vyžehlila a občany přesvědčila. Nepovedlo se a pod tlakem veřejného mínění a ze strachu o svoje posty po dalších volbách zastupitelé rezignovali. Jedním z mála politiků, kdo se občanů zastal byl RNDr Bursík.

Tvelu to tedy nevyšlo a doufejme, že to nevyjde ani Rosatomu s Dukovany.

Petr Benda
17. březen 2021, 15:53

Nechápu proč by byl nějaký problém tady vyrábět jaderné palivo.

Carlos
17. březen 2021, 16:13

Vám to nepřijde jako podvod? Líbit jim opravnu rentgenů a pak jim tam chtít nacpat závod na výrobu paliva? Chápu logiku že si mnoho lidí myslí že to přijmou snáze tam kde se těžilo, ale nedivím se jim pokud to tam nechtějí. S jaderným průmyslem si tam užili dost, zdá se.

Zapletal
17. březen 2021, 20:22

Je to opravdu otřesné, jak si jaderná mafie dovoluje jednat s občany!

Vinkler
18. březen 2021, 19:04

Znám jednoho učitele středoškolské fyziky. Před cca 40 lety si koupil dům na rekreaci ve obci Skryje.) Na Moravě.

Omítka v ložnici u postele opadávala, dům byl kamenný a v kameni černé žilky. Učiteli to nedalo a ověřil radioaktivitu. No just Smolinec.

Dědeček umřel jako důchodce horník uranových dolů, spávajíc se smolincem v 80 letech.

No comment.

Vinkler
18. březen 2021, 19:10

Omlouvám se, No ten přechodník mám špatně -je, íc je ženský.

Zapletal
19. březen 2021, 11:01

Spíš jde o to, co tím chtěl básník Vinkleř říci?

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se