Závislost měst na fosilních palivech klesá

DomůObnovitelné zdrojeZávislost měst na fosilních palivech klesá

reportu organizace Carbon Disclosure Project (CDP) vyplývá, že města jsou čím dál méně závislá na fosilních palivech. Více než třetina měst využívá pro získání přes 75 % svého energetického mixu jiné než fosilní zdroje. Nejlépe se umístila Latinská Amerika, po ní Evropa, nejhůře si vede Severní Amerika, Asie a Afrika.

Organizace CDP z Velké Británie vydala minulý čtvrtek report ohledně situace měst po celém světě a jejich spotřebě energie pod názvem Global Cities Report 2015. Svá data poskytlo 308 měst po celém světě, 162 měst poskytlo složení svého energetického mixu.

Výsledky CDP zhodnotila celkově jako pozitivní, města se obecně čím dál tím více spoléhají na zdroje elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů.

„V mnoha státech jsou města lídry přechodu na obnovitelné zdroje. Ukazují nám, že přechod na výrobu bez fosilních paliv je na dosah. Hlavní výzva je nyní propojení financování s projekty tak, aby se zajistilo jejich spravedlivé rozdělení mezi rozvíjející se a vyspělá města,“

35 % měst z reportu vykázalo méně než 25 % elektřiny dodané z fosilních zdrojů. Navíc více než třetina měst má daný osobní cíl v rámci využívání obnovitelných zdrojů.

Zdroj obrázku: www.cdp.net

V Evropě je nejlepším příkladem Reykjavík

Na světě již existuje mnoho měst, která se úplně obejdou bez využívání fosilních paliv. V Evropě je nejlepším příkladem hlavní město Islandu Reykjavík. Například Brazílie má sama takových měst již 15.

Nejlepších výsledků dosahuje Latinská Amerika, která v průměru získává 76 % vyrobené elektřiny z čistých zdrojů. Evropská města pak ukázala 59 %. Bohužel získaná data z Asie jsou dosti omezená, poskytlo je příliš málo měst, jedná se především o města u pobřeží Pacifiku. Ta se spoléhají na jiné než fosilní zdroje energie z pouhých 15 %.

Evropská města vykázala největší průměrné využívání energie z větru a slunce, například Porto či Kodaň získává téměř polovinu své energie z větru.. Žádné české město neposkytlo dostatečné množství dat.

Dle předpokladů největší závislost na uhlí má Severní Amerika – 33 %, Asie – 32 % a Afrika se 40 %. Celkově jsou města zodpovědná za vypuštění 12,6 Gigatun CO2 do ovzduší, ekvivalent všech vypuštěných skleníkových plynů auty za dva roky.