Chevron chce snížit emise skleníkových plynů z produkce ropy a plynu