Domů
Energetika v zahraničí
Finsko zahájilo výstavbu světově prvního hlubinného úložiště jaderného odpadu
Vstup do hlubinného úložiště ONKALO ve Finsku. Zdroj: posiva.fi

Finsko zahájilo výstavbu světově prvního hlubinného úložiště jaderného odpadu

Finsko je první zemí na světě, která již zahájila budování hlubinného trvalého úložiště vyhořelého jaderného paliva. Úložiště se nachází blízko jaderné elektrárny Olkiluoto. Klíčovým aspektem projektu je jeho přijetí obyvateli žijícími poblíž. Dalšími zeměmi, které jsou nejdále v procesu přípravy úložiště radioaktivního odpadu, jsou Švédsko a Francie. 

Úložiště se bude nacházet na západním pobřeží Finska poblíž jaderné elektrárny Olkiluoto. Bude ve hloubce 400 – 450 metrů, bude se skládat ze 70 km tunelů a šachet a jaderný odpad bude ukládán v měděných nádobách. Očekává se, že se jaderný odpad bude do úložiště ukládat po dobu 100 let a úložiště poté bude trvale uzavřeno.

„Od té doby, co bylo před 40 lety učiněno rozhodnutí o strategii nakládání s odpady a o hlubinném geologickém úložišti jako primární možnosti pro vyhořelé jaderné palivo, všechny zúčastněné strany toto podporovaly. Vlády i lidé se měnili, nicméně rozhodnutí a vize budoucnosti zůstaly stejné.“

Tiina Jalonen, senior viceprezidentka rozvoje společnosti Posiva, která projekt hlubinného úložiště vede. 

Podoba hlubinného úložiště dle plánu z roku 2014. Zdroj: posiva.fi

Úložiště má podporu místních obyvatel

Přijetí veřejností bylo pro úspěch projektu klíčové. Lokalita hlubinného úložiště, blízko jaderné elektrárny Olkiluoto, nebyla vybrána pouze kvůli vhodnosti z geologického hlediska, ale také díky tomu, že lidé zde žijící projekt akceptují. Finsko provedlo mnoho studií o postojích obyvatel vůči projektu hlubinného úložiště. Tyto studie ukázaly, že lidé žijící v blízkosti jaderných elektráren mají větší důvěru v jaderné projekty.

Hlubinné úložiště je založeno na konceptu „více bariér“. Cílem konceptu je poskytnout potřebnou izolaci, aby se předešlo únikům a rozšíření vyhořelého paliva. Skalní podloží, úložné nádoby obklopené jílem, tunely vyplněné jílem a uzavřené ústí tunelu společně budou sloužit jako mnohonásobné ochranné bariéry.

Pokroky v jiných zemích

Dvě jiné země učinily pokroky ve výstavbě úložišť pro radioaktivní odpady nebo vyhořelé jaderné palivo. V červnu 2016 byla ve Švédsku schválena žádost o licenci pro budoucí hlubinné úložiště v lokalitě Forsmar a v září 2017 pak byl zahájen licenční proces environmentálních aspektů projektu.

Ve Francii se žádost o licenci úložiště připravuje. Očekává se, že bude podána na konci roku 2018 a budování úložiště bude zahájeno v roce 2020. Pilotní fáze projektu, tedy první ukládání radioaktivního odpadu, by mohla proběhnout už v roce 2025.

Úvodní fotografie: Vstup do hlubinného úložiště. Zdroj: posiva.fi

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(2)
Josef Zbořil
13. leden 2018, 10:15

To myslíte vážně, že bude? byl jsem tam i uvnitř asi před pěti lety... ověřujte si, o čem píšete! Za chvíli se tam bude ukládat a ne, že se začne stavět. Srdečně

Vladimír Wagner
13. leden 2018, 10:52

Dobrý den, tady je to hodně o tom, co se definuje jako "zahájení stavby úložiště". V realitě je zde úložiště značně rozbudované a jeho značná část dokončena (razící práce byly zahájeny už v roce 2004). Přístupové šachty, chodby byly vyraženy v rámci přípravy, průzkumu a prací, které směřovaly k ověření a průzkumu podmínek a metodik. V roce 2015 bylo po doložení a prokázání potřebných vlastností získáno stavební povolení na úložiště. Už v té době však existovaly tři šachty, přístupový tunel do hloubky 455 m a testovací tunely pro geologický průzkum a ověřování technologií. O čem se mluví nyní, je vybudování celého systému postranních tunelů a kójí pro ukládání kontejnerů. Úložiště by licenci na ukládání mělo dostat v roce 2020.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se