Finsko je první zemí na světě, která již zahájila budování hlubinného trvalého úložiště vyhořelého jaderného paliva. Úložiště se nachází blízko jaderné elektrárny Olkiluoto. Klíčovým aspektem projektu je jeho přijetí obyvateli žijícími poblíž. Dalšími zeměmi, které jsou nejdále v procesu přípravy úložiště radioaktivního odpadu, jsou Švédsko a Francie. 

Úložiště se bude nacházet na západním pobřeží Finska poblíž jaderné elektrárny Olkiluoto. Bude ve hloubce 400 – 450 metrů, bude se skládat ze 70 km tunelů a šachet a jaderný odpad bude ukládán v měděných nádobách. Očekává se, že se jaderný odpad bude do úložiště ukládat po dobu 100 let a úložiště poté bude trvale uzavřeno.

„Od té doby, co bylo před 40 lety učiněno rozhodnutí o strategii nakládání s odpady a o hlubinném geologickém úložišti jako primární možnosti pro vyhořelé jaderné palivo, všechny zúčastněné strany toto podporovaly. Vlády i lidé se měnili, nicméně rozhodnutí a vize budoucnosti zůstaly stejné.“

Tiina Jalonen, senior viceprezidentka rozvoje společnosti Posiva, která projekt hlubinného úložiště vede. 

Podoba hlubinného úložiště dle plánu z roku 2014. Zdroj: posiva.fi

Úložiště má podporu místních obyvatel

Přijetí veřejností bylo pro úspěch projektu klíčové. Lokalita hlubinného úložiště, blízko jaderné elektrárny Olkiluoto, nebyla vybrána pouze kvůli vhodnosti z geologického hlediska, ale také díky tomu, že lidé zde žijící projekt akceptují. Finsko provedlo mnoho studií o postojích obyvatel vůči projektu hlubinného úložiště. Tyto studie ukázaly, že lidé žijící v blízkosti jaderných elektráren mají větší důvěru v jaderné projekty.

Hlubinné úložiště je založeno na konceptu „více bariér“. Cílem konceptu je poskytnout potřebnou izolaci, aby se předešlo únikům a rozšíření vyhořelého paliva. Skalní podloží, úložné nádoby obklopené jílem, tunely vyplněné jílem a uzavřené ústí tunelu společně budou sloužit jako mnohonásobné ochranné bariéry.

Pokroky v jiných zemích

Dvě jiné země učinily pokroky ve výstavbě úložišť pro radioaktivní odpady nebo vyhořelé jaderné palivo. V červnu 2016 byla ve Švédsku schválena žádost o licenci pro budoucí hlubinné úložiště v lokalitě Forsmar a v září 2017 pak byl zahájen licenční proces environmentálních aspektů projektu.

Ve Francii se žádost o licenci úložiště připravuje. Očekává se, že bude podána na konci roku 2018 a budování úložiště bude zahájeno v roce 2020. Pilotní fáze projektu, tedy první ukládání radioaktivního odpadu, by mohla proběhnout už v roce 2025.

Úvodní fotografie: Vstup do hlubinného úložiště. Zdroj: posiva.fi

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *