IRENA: Blockchain by mohl usnadnit transformaci energetiky

DomůEnergetika v zahraničíIRENA: Blockchain by mohl usnadnit transformaci energetiky

Kryptoměny jsou pouze jedním z možných využití technologie blockchain, nicméně mezi veřejností jsou nejznámější. Blockchain má ovšem potenciál být využit v celé řadě oblastí, a to včetně energetiky. Konkrétně, podle agentury IRENA, by blockchain mohl usnadnit a urychlit právě probíhající energetickou tranzici.

IRENA ve svém článku poskytuje popis toho, co to blockchain je – bezpečný stále rostoucí seznam záznamů. Jedná se o decentralizovanou databázi, která je distribuovaná (bez potřeby centrálního úložiště) a není spravovaná jedinou centrální autoritou, která by systém řídila.

Využití blockchain v energetice

V současné době roste podíl decentralizované výroby elektrické energie, roste počet zařízení, jež jsou napojena na internet (jako například inteligentní spotřebiče), a roste zatížení, mimo jiné například kvůli rostoucímu počtu elektromobilů. V takovém prostředí by díky blockchain mohly být elektrické sítě a zdroje na straně poptávky efektivněji provozovány, automaticky a za nižších nákladů. Technologie je tedy vhodná jako podpora nově vznikajícího energetického systému.

Podle článku IRENA rovněž může blockchain technologie, kupříkladu v kombinaci s umělou inteligencí, zvýšit bezpečnost digitalizovaných a propojených systémů.

Nic není jisté a cíl je v nedohlednu

Od začátku roku 2017 bylo založeno několik desítek start-upů, které se pohybují přímo v oblasti energetiky. V současnosti je probíhá, nebo je plánováno, více než 70 demonstračních projektů po celém světě. V Německu RWE využívá Ethereum blockchain k identifikaci uživatelů a ke správě fakturování na nabíjecích stanicích elektromobilů. Dále projekt Brooklyn Microgrid, kde si zákazníci mohou vybrat z řady obnovitelných zdrojů, které mohou napájet jejich domovy nebo kde mohou prodat nadbytek elektřiny sousedům.

Technologie blockchain ovšem stále není dostatečně vyspělá a prověřená, aby mohla hrát významnou roli v energetickém sektoru. Jednou z významných překážek je skutečnost, že energetika je přísně regulovaný sektor a implementace blockchain bude vyžadovat jasný a stabilní regulatorní rámec. Podoba tohoto rámce ale prozatím není jasná. Další nezodpovězená otázka se týká mechanismu, který blockchainy používají. Protože jsou blockchainy decentralizované, je nutné vytvořit způsob, jak činit kolektivní rozhodnutí, která jsou rychlá, bezpečná a důvěryhodná. Tyto způsoby jsou nyní teprve vyvíjeny a zdokonalovány.

Skutečná role blockchainu v energetice je tedy stále nejistá. Potenciál ovšem skrývá velký.